Show download pdf controls
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của quý vị

  Chúng tôi cung cấp một loạt các công cụ và dịch vụ để giúp quý vị dễ dàng quản lý tiền thuế và tiền hưu bổng của mình được chuẩn xác. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cải thiện trải nghiệm thuế và hưu bổng của quý vị và giúp doanh nghiệp của quý vị phát triển mạnh.

  Trong trang này:

  Làm trực tuyến

  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trực tuyến để giúp quý vị quản lý thuế và hưu bổng nhanh chóng và dễ dàng:

  • Các dịch vụ trực tuyến của ATO (liên kết bằng tiếng Anh) - người kinh doanh cá thể có thể truy cập các dịch vụ trực tuyến ATO trên mọi thiết bị để quản lý tường trình hoạt động và các khoản làm đâu trả đó định kỳ, quản lý tài khoản, thu xếp thanh toán và thêm nhiều việc khác.
  • Cổng thông tin doanh nghiệp (Business Portal) (liên kết bằng tiếng Anh) - dành cho tất cả các doanh nghiệp để chuẩn bị và nộp các tường trình hoạt động và báo cáo thường niên, quản lý tài khoản và cập nhật chi tiết đăng ký.
  • Để sử dụng các dịch vụ trực tuyến an toàn của chúng tôi, quý vị sẽ phải cần có ABN và một trong:
  • myGovID và Quản lý ủy quyền các mối quan hệ (RAM) (liên kết bằng tiếng Anh)
  • AUSkeyExternal Link (liên kết bằng tiếng Anh)
  • Quản lý kết nối ABN (liên kết bằng tiếng Anh) (ABN của quý vị kết nối với tài khoản myGov của quý vị).

  AUSkey và Quản lý kết nối ABN sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 3 năm 2020.

  Ứng dụng ATO (ATO app) - thuế và hưu bổng khi di chuyển

  Ứng dụng ATO giúp quý vị dễ dàng thực hiện các vấn đề thuế và hưu bổng của mình khi đang di chuyển. Nó cho phép quý vị truy cập nhanh vào các công cụ và máy tính tiện dụng cũng như các trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

  • Những ngày quan trọng (liên kết bằng tiếng Anh) - đưa ra một danh sách các ngày đến hạn mà quý vị có thể lưu lại trong điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình để nhắc cho mình nhớ.
  • myDeductions (liên kết bằng tiếng Anh) - có thể được sử dụng bởi những người kinh doanh cá thể nhằm theo dõi lợi tức doanh nghiệp, các chi phí, và các chuyến đi xe. Vào mùa khai thuế, quý vị có thể tải lên thông tin này để điền sẵn vào tờ khai thuế của quý vị hoặc gửi nó bằng email cho đại diện thuế của quý vị. Đừng bao giờ để lỡ mất đi yêu cầu khấu trừ vì một biên nhận lại bị mất hoặc bị mờ.
  • Điểm chuẩn doanh nghiệp nhỏ (Small Business Benchmarks) (liên kết bằng tiếng Anh) - giúp quý vị so sánh hiệu suất kinh doanh của quý vị với các doanh nghiệp tương tự trong ngành của quý vị.
  • Xác thực bằng giọng nói (Voice Authentication) (liên kết bằng tiếng Anh) - được sử dụng bởi những người kinh doanh cá thể nhằm truy cập một cách nhanh chóng và an toàn dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Xác thực bằng giọng nói là một cách nhanh chóng và dễ dàng để xác nhận danh tính của quý vị khi quý vị gọi cho chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng ATO. Quý vị chỉ cần lưu giọng nói của quý vị cho chúng tôi là đủ.

  Quản lý nợ của quý vị

  Chúng tôi biết rằng các doanh nghiệp đôi khi cũng có thể gặp vấn đề dòng tiền. Điều này có thể đồng nghĩa với việc quý vị không nộp thuế hoặc đóng tiền nghĩa vụ hưu bổng của mình đúng hạn được. Quý vị có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ sau để hỗ trợ quản lý các khoản nợ của mình:

  Xem thêm:

  • Kế toánExternal Link (liên kết bằng tiếng Anh) - Business.gov.au cung cấp hướng dẫn 'Quản lý nợ' để hỗ trợ quý vị ngăn chặn nợ chưa thanh toán, cũng như biết phải làm gì khi quý vị chưa được thanh toán hoặc đang trong nợ nần.

  Công cụ trợ giúp quý vị

  Sử dụng một loạt các máy tính và công cụ của chúng tôi để giúp quý vị thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và hưu bổng của mình. Chúng bao gồm:

  Xem thêm:

  Tài nguyên học tập

  Tài nguyên học tập hữu ích để hỗ trợ quý vị điều hành doanh nghiệp của mình:

  • Tập huấn dành cho doanh nghiệp nhỏ (liên kết bằng tiếng Anh) - đăng ký để tham dự vào các buổi tập huấn trực tiếp để giúp quý vị hiểu về nghĩa vụ thuế và hưu bổng của mình.
  • Hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp nhỏ (liên kết bằng tiếng Anh) - xem để tìm hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi thuế và hưu bổng cho doanh nghiệp của quý vị. Các chủ đề bao gồm GST, tường trình hoạt động, khấu trừ thuế lợi tức, kinh doanh tại nhà, lưu trữ hồ sơ và thêm nhiều chủ đề nữa.
  • atoTVExternal Link (liên kết bằng tiếng Anh) - xem loạt video hoạt động của chúng tôi về thông tin thuế và hưu bổng, hãy xem vào một thời điểm phù hợp nhất với quý vị.
  • ATO podcast - Tax inVoice (liên kết bằng tiếng Anh) - lắng nghe những thông tin về thuế và hưu bổng mới nhất bao gồm một loạt các chủ đề nhằm giúp quý vị đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
  • Lưu giữ hồ sơ cho doanh nghiệp (liên kết bằng tiếng Anh) - tìm hiểu những gì quý vị cần phải biết và làm gì để đáp ứng yêu cầu lưu giữ hồ sơ cho doanh nghiệp của quý vị.
  • Phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG Withholding) (liên kết bằng tiếng Anh) - tìm hiểu xem quý vị có cần phải đăng ký PAYG Withholding, những nghĩa vụ giữ lại tiền thuế nào của quý vị, tiền thuế giữ lại là bao nhiêu, bản tóm tắt tiền trả hoặc tường trình lợi tức và thêm nhiều thứ nữa.
  • Các khoản làm đâu trả đó định kỳ (PAYG Instalments) (liên kết bằng tiếng Anh) - tìm hiểu xem quý vị có thể tự nguyện tham gia vào các khoản làm đâu trả đó định kỳ và giúp giảm bớt đi tiền thuế mà quý vị cần phải nộp vào cuối năm. Điều này có thể phù hợp với quý vị nếu quý vị nghĩ rằng mình sẽ kiếm được lợi nhuận từ lợi tức đầu tư hoặc doanh nghiệp của quý vị. Nhiều doanh nghiệp nhỏ tự động tham gia vào hệ thống PAYG instalments sau khi họ nộp tờ khai thuế nhưng nếu tự nguyện tham gia sớm hơn, nó có thể giúp quý vị đỡ hơn.
  • Hưu bổng đối với chủ lao động (liên kết bằng tiếng Anh) - mọi thứ quý vị cần biết về việc trả hưu bổng cho nhân viên của mình.
  • Giới thiệu doanh nghiệp nhỏExternal Link (Small business showcase)(liên kết bằng tiếng Anh) - Không gian trưng bày của cơ quan Thanh Tra Lao Động Công Bằng (Fair Work Ombudsman) dành cho doanh nghiệp nhỏ cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên về luật tại nơi làm việc và thông tin về các chủ đề có liên quan đến chủ doanh nghiệp nhỏ cho dù doanh nghiệp của quý vị đang ở giai đoạn nào.
  • Business.gov.auExternal Link (liên kết bằng tiếng Anh) - cung cấp quyền truy cập vào thông tin, giao dịch và dịch vụ của chính phủ, cũng như thông tin cần thiết về cách lập kế hoạch, bắt đầu và điều hành doanh nghiệp.

  Giúp đỡ, hỗ trợ và dịch vụ bổ sung

  Chúng tôi có thêm những trợ giúp, hỗ trợ và dịch vụ cho doanh nghiệp nhỏ của quý vị:

  • Phòng tin tức doanh nghiệp nhỏ (liên kết bằng tiếng Anh) - đăng ký vào phòng tin tức của chúng tôi và nhận tất cả các thể loại tin tức mới nhất về thuế và hưu bổng, được gửi thẳng vào email của quý vị.
  • Trò chuyện trực tuyếnExternal Link (liên kết bằng tiếng Anh) - sử dụng dịch vụ này để trao đổi về GST, ABN, myGovID, BAS, nêu các thắc mắc về tài khoản và cập nhật thông tin chi tiết. Trò chuyện trực tuyến hiện có từ 15 giờ đến 20 giờ (múi giờ AEDT) từ thứ Hai đến thứ Sáu và 10 giờ - 14 giờ (múi giờ AEDT) vào thứ Bảy (trừ ngày lễ).
  • Hãy gọi số 13 28 66 để nêu các thắc mắc về kinh doanh như số dư tài khoản, đăng ký kinh doanh, chuẩn bị khai thuế doanh nghiệp và tường trình hoạt động BAS (8 giờ - 20 giờ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ địa phương, trừ ngày lễ quốc gia).
  • Dịch vụ gọi lại ngoài giờExternal Link (liên kết bằng tiếng Anh) - sử dụng dịch vụ này để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi vào thời điểm thuận tiện cho quý vị. Hãy hoàn thành mẫu đơn trực tuyến để đặt lịch nói chuyện với chúng tôi từ 18 giờ đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Năm (trừ ngày lễ).
  • Đại diện thuế hoặc BAS đã có đăng kýExternal Link (liên kết bằng tiếng Anh) - liên lạc một đại diện đã có đăng ký để giúp quản lý các vấn đề thuế và hưu bổng cho quý vị.
  • Hỗ trợ (liên kết bằng tiếng Anh) - hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý vị đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, từ đó chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị về những cam kết thuế và hưu bổng của mình.
  • Nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và cần sự giúp đỡ của ATO, xin vui lòng gọi điện cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS National) theo số 13 14 50.
  • Được ủy quyền bởi Chính phủ Úc, Canberra.
   Last modified: 13 Feb 2020QC 61402