• Hãy lưu tâm đến doanh nghiệp trong mùa thuế này

  Mùa thuế đến cũng là lúc các doanh nghiệp cần thu xếp thoả đáng các vấn đề thuế của mình. Nếu quý vị đang có kế hoạch khai thuế cho riêng mình thì những lời khuyên sau đây từ ATO sẽ giúp quý vị khai thuế đúng và tránh bị trì hoãn.

  Hãy tận dụng lợi thế của việc khấu hao tài sản tức thì

  Từ ngày 12 tháng 5 năm 2015, mức khấu hao tài sản tức thì tăng từ 1.000$ lên 20.000$. Điều này có nghĩa là quý vị ngay lập tức có thể khai một khoản khấu trừ đối với tài sản kinh doanh có giá mua dưới 20.000$ trong năm trong khai thuế thu nhập 2015 của quý vị.

  Các nhà sản xuất nông lâm ngư có thể xin khấu trừ ngay đối với các món tiền chi tiêu từ ngày 12 tháng 5 năm 2015 cho việc làm hàng rào và các thiết bị nước như đập, bể chứa, giếng khoan, máy bơm v.v. Hãy tìm hiểu thêm tại ato.gov.au/sbdepreciation

  Các thay đổi từ 1 tháng 7...

  Có một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến quý vị từ 1 tháng 7:

  • SuperStream bắt đầu đối với các chủ nhân cỡ nhỏ (19 công nhân viên trở xuống). Với SuperStream, tất cả các chủ nhân phải thực hiện đóng hưu bổng cho công nhân viên của mình bằng cách gửi dữ liệu và các khoản thanh toán theo đường điện tử. Các chủ nhân cỡ nhỏ cần chuẩn bị sẵn sàng cho SuperStream ngay bây giờ. Hãy tìm hiểu thêm tại ato.gov.au/superstream
  • Người kinh doanh cá thể hiện có thể quản lý tờ tường trình hoạt động và các nghĩa vụ về PAYG định kỳ bằng trực tuyến thông qua myGov. Điều này có nghĩa là người kinh doanh không còn cần AUSkey để quản lý các nghĩa vụ trực tuyến. Quý vị có thể đăng ký với myGov và liên kết đến các dịch vụ trực tuyến của ATO tại địa chỉ my.gov.au

  Hãy cung cấp bản tóm tắt tiền trả (payment summary) chậm nhất vào ngày 14 tháng 7

  Nếu quý vị là một chủ nhân, chớ quên cung cấp cho công nhân viên của quý vị bản tóm tắt tiền trả chậm nhất là vào ngày 14 tháng 7. Quý vị cũng nên nộp bản báo cáo tóm tắt tiền trả trích thu PAYG hàng năm tại cùng một thời điểm để công nhân viên của quý vị có thể truy cập thông tin của họ thông qua dịch vụ điền trước của chúng tôi.

  Hãy lưu giữ hồ sơ tài chính chính xác

  Hồ sơ tài chính chính xác giúp quý vị giám sát doanh nghiệp, phân tích dòng tiền mặt và chứng minh khả năng tài chính của quý vị với người khác. Hiện là thời điểm tốt để kiểm tra xem hệ thống và hồ sơ của quý vị có đúng trình tự hay không. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn cho quý vị trong việc khai tất cả các quyền lợi và tránh những sai sót.

  Quý vị cần phải lưu giữ hồ sơ về các giao dịch kinh doanh - kể cả việc khai về chi phí - trong ít nhất là năm năm. Lưu trữ hồ sơ tốt sẽ đảm bảo rằng quý vị đang trả đúng số tiền thuế cần trả - không hơn không kém.

  Hãy hoàn thiện tất cả các khoản PAYG trả định kỳ trước khi nộp

  Hãy đảm bảo rằng quý vị nộp khoản PAYG trả định kỳ quý thứ tư trước khi nộp tờ khai thuế để quý vị nhận được chính xác số tiền tín dụng trong thẩm định thuế lợi tức của quý vị. Điều này đảm bảo rằng quý vị nhận được bốn kỳ trả định kỳ theo quý, được đem áp dụng đối với thẩm định thuế lợi tức của quý vị thay vì ba kỳ.

  Kiểm tra các sai sót trong tờ khai thuế

  Một số lượng lớn các tờ khai thuế bị chậm trễ trong quá trình xử lý hoặc cần có một cuộc gọi tiếp theo từ ATO vì những sai sót đơn giản. Vì vậy, trước khi nộp, hãy đảm bảo rằng quý vị kiểm tra kỹ các lỗi hay sai sót - nó có thể là nguyên nhân làm cho việc thẩm định thuế của quý vị tốn nhiều thời gian hơn.

  Các sai sót thông thường trong khai thuế doanh nghiệp bao gồm:

  • không điềnbản khai "Danh mục kinh doanh và chuyên nghiệp" để hiển thị tất cả lợi tức và chi phí kinh doanh
  • báo cáo tổng số các khoản khấu trừ trong một nhãn mục chứ không khai từng khoản khấu trừ theo nhãn mục chính xác của chúng
  • báo cáo lợi tức dịch vụ cá nhân như là lợi tức doanh nghiệp và khai các khoản khấu trừ mà quý vị có thể không được hưởng
  • lợi tức phân phối từ hợp doanh hay quỹ uỷ thác được báo cáo tại nhãn mục "thu nhập khác" thay vì nhãn mục "phân phối"
  • áp dụng không đúng việc giảm thuế tài sản gia tăng cho một tài sản gia tăng đã được giảm như là một phần của việc phân phối
  • các công ty không tính gộp các phân phối của tài sản gia tăng (các công ty không đủ điều kiện để được giảm).

  Thông tin thêm

  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang ato.gov.au/lodgeonline hoặc gọi điện cho ATO theo số 13 28 61. Nếu quý vị không nói được thạo tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) qua số 13 14 50 để được trợ giúp trong cuộc điện đàm.

  Để có thông tin chung về thuế bằng tối đa 25 ngôn ngữ, hãy truy cập trang ato.gov.au/otherlanguages

  Quý vị cũng có thể cập nhật các thay đổi bằng cách đăng ký với phòng tin tức dành cho doanh nghiệp nhỏ của ATO. Những người đăng ký sẽ nhận được thông tin thuế và hưu bổng mới nhất qua thư điện tử đơn giản, dễ đọc để liên kết họ với các trang web của phòng Tin tức. Đăng ký tại ato.gov.au/sbnews

   Last modified: 20 Jul 2015QC 46466