Show download pdf controls
 • Tránh bị lừa đảo

  Lừa đảo xuất hiện để lừa quý vị

  • trả tiền mà quý vị không nợ
  • làm lộ thông tin cá nhân của quý vị (chẳng hạn như TFN của quý vị).

  Dưới đây là một số mẹo đơn giản để tránh lừa đảo:

  • Đừng đưa số hồ sơ thuế (TFN) vào trong sơ yếu lí lịch. Chỉ đưa nó cho chủ lao động sau khi quý vị đã bắt đầu làm việc.
  • Đừng để bạn bè hoặc người thân sử dụng TFN của quý vị
  • Đừng chia sẻ mật khẩu trực tuyến của quý vị với bất cứ ai.
  • Đừng đưa TFN, mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm khác vào trong email.
  • Nếu quý vị đang sử dụng đại diện thuế, hãy đảm bảo rằng họ đã đăng ký.

  Xem thêm:

  Bước tiếp theo:

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 06 Apr 2022QC 61298