Show download pdf controls
 • Thuế ở Úc: những điều quý vị cần biết

  Quý vị có thể tải xuống một bản sao ấn phẩm – Thuế ở Úc: những gì quý vị cần biết (PDF, 711KB)This link will download a file

  Tại sao chúng ta đóng thuế

  Thuế là tiền người dân và doanh nghiệp phải đóng cho Chính phủ Úc để cung cấp các dịch vụ, bao gồm:

  • sức khỏe
  • giáo dục
  • quốc phòng
  • đường bộ và đường sắt
  • an sinh xã hội và các khoản trợ cấp khác từ Centrelink - Services Australia.

  Là người Úc, chúng ta được hưởng một hệ thống y tế tốt, giáo dục chất lượng và nhiều cơ sở cộng đồng (ví dụ: công viên và sân chơi) nhờ vào việc thu thuế.

  Quý vị sẽ đóng bao nhiêu thuế

  Số tiền thuế quý vị phải đóng tùy thuộc vào:

  • quý vị có là cư dân Úc cho mục đích thuế vụ hay không
  • mức thu nhập của quý vị bao nhiêu
  • quý vị có đi làm nhiều hơn một công việc không
  • quý vị có mã số thuế (tax file number - viết tắt là TFN) hay không - đây là số tham chiếu cá nhân mà quý vị nên cho người chủ biết sau khi bắt đầu làm việc cho họ.

  Nếu bắt đầu làm việc trước khi có TFN, quý vị có 28 ngày để xin TFN và đưa cho người chủ của mình. Nếu không, người chủ của quý vị sẽ lấy thuế từ tiền lương của quý vị ở mức cao nhất.

  Xem thêm:

  Trước khi quý vị bắt đầu làm việc

  Được phép làm việc tại Úc

  Nếu là cư dân nước ngoài, quý vị phải xin phép Department of Home Affairs (Bộ Nội vụ) trước khi bắt đầu làm việc tại Úc. Home Affairs (Bộ Nội vụ) có thể cung cấp cho quý vị các thông tin hữu ích bao gồm thị thực (visa) nào cho phép quý vị làm việc tại Úc.

  Bước tiếp theo:

  • Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Home AffairsExternal Link (liên kết đến một trang mạng bên ngoài)

  Xin tax file number (mã số thuế)

  Tax file number (TFN) là số tham chiếu cá nhân của quý vị. Xin TFN miễn phí.

  Quý vị nên có TFN trước khi bắt đầu công việc hoặc ngay sau khi bắt đầu công việc, nếu không quý vị sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Chúng tôi cấp TFN cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác cho mục đích nhận dạng và lưu trữ hồ sơ.

  Cách quý vị xin TFN sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị.

  Để tìm hiểu thêm về cách xin mã số thuế, hãy truy cập:

  Nếu đang di dân đến Úc hoặc có thị thực cư trú tạm thời cho phép quý vị làm việc tại Úc, quý vị có thể xin TFN trực tuyến.

  Để xin mã số thuế trực tuyến, hãy truy cập:

  Khi điền xong mẫu đơn, quý vị sẽ cần các giấy tờ chứng minh danh tính của mình.

  Có thể mất tới 28 ngày để giải quyết đơn xin TFN của quý vị và gửi TFN đến địa chỉ của quý vị.

  Giữ TFN của quý vị cho an toàn

  TFN sẽ theo quý vị suốt đời, vì vậy hãy giữ cho an toàn. Quý vị chỉ có một TFN cho dù quý vị có thay đổi tên hoặc địa chỉ, thay đổi công việc, chuyển tiểu bang hoặc đi ra nước ngoài.

  Đừng để người khác sử dụng TFN của quý vị, kể cả bạn bè hoặc người thân. Cho phép người khác sử dụng, cho đi hoặc bán TFN là một tội phạm.

  Chỉ cung cấp TFN của quý vị cho:

  • chúng tôi khi cần bàn về hồ sơ thuế của quý vị
  • người chủ của quý vị sau khi bắt đầu làm việc, nhưng đừng ghi trong đơn xin việc
  • ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác của quý vị
  • Services Australia
  • đại diện thuế có đăng ký của quý vị
  • quỹ hưu bổng (super) của quý vị
  • nơi cung cấp dịch vụ giáo dục bậc đại học hoặc trường đại học của quý vị để vay tiền học, chẳng hạn như Chương trình cho vay giúp Giáo dục Đại học (HELP).

  Báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ mất mát, bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích TFN của quý vị bằng cách gọi điện thoại số 1800 467 033.

  Giữ TFN của quý vị và các chi tiết nhận dạng cá nhân khác an toàn giúp ngăn ngừa tội phạm trộm chi tiết nhận dạng. Tội phạm trộm chi tiết nhận dạng xảy ra khi chi tiết nhận dạng của ai đó bị sử dụng để thực hiện hành vi tội phạm.

  Email, fax, SMS và các cuộc gọi điện thoại lừa đảo có thể nghe có vẻ rất thuyết phục. Đừng cho TFN, mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm khác của quý vị vào email hoặc SMS. Hãy cảnh giác và nếu quý vị không chắc chắn là do chúng tôi liên lạc, hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng chống lừa đảo 1800 008 540.

  Xem thêm:

  Số doanh nghiệp Úc (ABN) là dành cho doanh nghiệp

  Không phải ai cũng xin được hoặc cần số doanh nghiệp Úc (ABN) để làm việc tại Úc. Có ABN có nghĩa là quý vị:

  • đang điều hành doanh nghiệp của riêng mình
  • quý vị phải đóng phần thuế của riêng quí vị cho chúng tôi
  • có thể quý vị cần phải tự đóng tiền hưu bổng cho mình
  • có thể không được bảo hiểm nếu quý vị bị thương.

  Xem thêm:

  Khi quý vị bắt đầu làm việc

  Điền tờ khai tax file number (mã số thuế)

  Khi quý vị bắt đầu làm việc, người chủ sẽ yêu cầu quý vị điền Tax file number declaration (tờ khai Mã số thuế) (NAT 3092) để cho họ biết TFN và thông tin cá nhân của quý vị.

  Họ sử dụng tờ khai này để tính xem quý vị cần phải đóng bao nhiêu thuế.

  Quý vị có 28 ngày để điền tờ khai và đưa cho người chủ của mình. Nếu quý vị không điền, họ phải lấy thuế từ lương của quý vị ở mức cao nhất.

  Tiền hưu bổng (Superannuation)

  Hưu bổng là hệ thống tiết kiệm dành cho lúc hưu trí của Úc. Đó là số tiền dành riêng trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị cho lúc quý vị nghỉ hưu.

  Khi bắt đầu một công việc mới, điều quan trọng là quý vị phải hiểu hưu bổng hoạt động ra sao và biết các quyền hạn của mình và những gì quý vị được hưởng. Những quyết định của quý vị bây giờ và trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến lối sống của quý vị khi nghỉ hưu.

  Ngoài tiền lương, người chủ bắt buộc phải đóng thêm khoản hưu bổng cho quý vị. Hầu hết mọi người có thể chọn quỹ hưu bổng của Úc để đóng những khoản tiền này vào.

  Nói chung, nếu quý vị được trả 450 đô la trở lên trong một tháng theo lịch, người chủ của quý vị phải đóng góp vào tài khoản hưu bổng của quý vị một khoản tiền theo tỉ lệ phần trăm trên số tiền quý vị kiếm được.

  Xem thêm:

  Nộp tờ khai thuế

  Là một cá nhân, quý vị phải nộp tờ khai thuế nếu:

  • quý vị đã đóng thuế trong năm tính thuế (từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 6)
  • thu nhập chịu thuế của quý vị (bao gồm các khoản phụ cấp hoặc trợ cấp của Centrelink) đã vượt quá một ngưỡng nhất định đối với cư dân - xem Quý vị có cần phải nộp tờ khai thuế không
  • quý vị là cư dân nước ngoài và kiếm được 1 đô la trở lên ở Úc trong năm tính thuế (không bao gồm thu nhập đã bị khấu trừ thuế của người không phải cư dân)
  • quý vị sẽ rời khỏi Úc vĩnh viễn hoặc trong thời gian hơn một năm tính thuế.

  Thông tin quý vị cần phải nộp

  Để nộp tờ khai thuế, quý vị cần biết:

  • thu nhập đi làm của quý vị là bao nhiêu, tiền lãi từ tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư là bao nhiêu
  • bao nhiêu tiền thuế đã được khấu trừ từ thu nhập của quý vị (bao nhiêu tiền người chủ đã khấu trừ từ lương của quý vị và gửi cho chúng tôi)
  • về bất kỳ khoản khấu trừ và giảm thuế nào quý vị đang khai.

  Các khoản khấu trừ là những chi phí quý vị có thể khai để giảm thuế. Hầu hết các khoản khấu trừ là chi phí liên quan đến công việc. Đó là tiền quý vị đã chi cho một việc nào đó để giúp quý vị kiếm thu nhập. Quý vị phải chứng minh được rằng:

  • những chi phí này liên quan trực tiếp đến việc kiếm thu nhập
  • những chi phí này không cho việc riêng tư
  • quý vị có bằng chứng lưu lại cho chi phí của mình (chẳng hạn như biên lai).

  Người chủ cần cung cấp cho quý vị một tờ kê khai thu nhập hoặc bản tóm tắt tiền trả. Tờ này cho biết quý vị đã kiếm được bao nhiêu tiền và đã đóng bao nhiêu tiền thuế.

  Bước tiếp theo:

  Lưu trữ giấy tờ

  Khi quý vị nộp tờ khai thuế, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét và tính xem quý vị đã trả đúng số tiền thuế chưa. Chúng tôi cho quý vị biết kết quả bằng cách gửi cho quý vị bản thẩm định thuế.

  Quý vị phải lưu lại bằng chứng, chẳng hạn như biên lai, cho bất kỳ khoản khấu trừ nào quý vị khai. Quý vị cần giữ những giấy tờ này trong ít nhất năm năm kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cho chúng tôi xem những giấy tờ lưu này.

  myDeductions là một phương cách tiện lợi để giữ hồ sơ chi phí và thu nhập của quý vị ở cùng một nơi. Tải ATO app về thiết bị thông minh của quý vị và chọn biểu tượng myDeductions.

  Xem thêm:

  Điền và nộp tờ khai thuế của quý vị

  Khi nào nộp

  Nếu quý vị đang chuẩn bị và nộp tờ khai thuế cá nhân của mình, quý vị phải nộp trễ nhất là ngày 31 tháng 10. Nếu quý vị nhờ đại diện thuế lần đầu tiên hoặc một đại diện thuế khác với năm ngoái, quý vị phải liên lạc với họ trễ nhất là ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị không nộp tờ khai thuế của mình và trả bất kỳ khoản tiền nào quý vị nợ chúng tôi, quý vị có thể phải trả tiền phạt.

  Sử dụng myTax để nộp trực tuyến

  Quý vị có thể sử dụng myTax để nộp trực tuyến. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và bảo đảm để nộp trực tuyến.

  Để sử dụng myTax, trước tiên quý vị cần tạo tài khoản myGov và liên kết tài khoản của quý vị với các dịch vụ trực tuyến ATO.

  Bước tiếp theo:

  Nộp qua đại diện thuế có đăng ký

  Quý vị có thể sử dụng một đại diện thuế có đăng ký để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế của quý vị. Quý vị cần liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10. Quý vị có thể tìm một đại diện thuế có đăng ký, hoặc kiểm tra xem có phải họ là một đại diện thuế có đăng ký.

  Bước tiếp theo:

  Trợ giúp thêm để nộp

  Nếu cần trợ giúp để nộp tờ khai thuế, quý vị có thể sử dụng chương trình Tax Help.

  Tax Help là một nhóm các tình nguyện viên cộng đồng được đào tạo và công nhận của ATO. Họ cung cấp dịch vụ miễn phí và bảo mật để giúp mọi người điền tờ khai thuế trực tuyến bằng myTax.

  Chương trình có sẵn từ tháng 7 đến tháng 10, tại tất cả các thành phố thủ phủ và nhiều vùng quê trên khắp nước Úc.

  Bước tiếp theo:

   Last modified: 22 Sep 2020QC 57420