Show download pdf controls
 • Thuế ở Úc: Những điều quý vị cần biết

  Tại sao chúng ta trả thuế

  Thuế là khoản tiền người dân và doanh nghiệp trả cho Australian Government (Chính phủ Úc) để cung cấp các dịch vụ bao gồm:

  • y tế
  • giáo dục
  • quốc phòng
  • đường xá và đường sắt
  • an ninh xã hội và các khoản thanh toán khác từ Centrelink.

  Người dân Úc được hưởng lợi từ tiếp cận hệ thống y tế tốt, giáo dục chất lượng và cơ sở vật chất cộng đồng đa dạng (như công viên và sân chơi) được hỗ trợ thông qua nguồn thu thuế.

  Sự cho phép làm việc ở Úc

  Nếu quý vị là một công dân nước ngoài, quý vị phải được sự đồng ý của Department of Home Affairs trước khi quý vị bắt đầu làm việc tại Úc. Home Affairs có thể cung cấp cho quý vị các thông tin hữu ích bao gồm những loại thị thực nào cho phép quý vị làm việc ở Úc.

  Để biết thêm thông tin về quyền làm việc ở Úc, xin liên hệ với Home Affairs.

  Bước tiếp theo:

  Quý vị sẽ phải trả bao nhiêu thuế

  Mức thuế quý vị phải trả dựa vào:

  • liệu quý vị là một công dân Úc có nghĩa vụ thuế hay không
  • thu nhập quý vị kiếm được là bao nhiêu
  • Nếu quý vị có một tax file number (TFN) - đây là một số nhận diện cá nhân mà quý vị cần cung cấp cho chủ lao động.

  Nếu quý vị bắt đầu làm việc trước khi quý vị có một TFN, quý vị có 28 ngày để đăng ký và cung cấp cho chủ lao động của mình. Nếu quý vị không thực hiện việc này, chủ lao động của quý vị buộc phải trích thuế từ thu nhập của quý vị ở mức cao nhất.

  Xem thêm:

  Nộp tờ khai thuế

  Quý vị có cần phải lodge a tax return (nộp tờ khai thuế) để cho chúng tôi biết được:

  • thu nhập quý vị kiếm được từ công việc hay từ khoản lãi trương mục hoặc đầu tư là bao nhiêu
  • thuế đã được giữ lại bao nhiêu, tức là khoản tiền được chủ lao động trích từ lương của quý vị và gửi cho chúng tôi là bao nhiêu
  • bất kỳ khoản khấu trừ nào quý vị đang yêu cầu.

  Nhìn chung, quý vị sẽ cần phải lodge a tax return (nộp tờ khai thuế) nếu quý vị trả tax (thuế) trong năm tài chính. Nếu quý vị không chắc chắn liệu quý vị cần phải nộp hay không, hãy sử dụng công cụ Do I need to lodge a tax return tool để tìm hiểu.

  Bước tiếp theo:

  Khi quý vị nộp đơn

  Nếu quý vị đang chuẩn bị và lodging your own tax return (tự nộp tờ khai thuế), quý vị phải nộp trước ngày 31 Tháng 10. Nếu quý vị đang sử dụng một tax agent (đại diện thuế) lần đầu tiên hoặc một người đại diện thuế khác vào năm ngoái, quý vị cần phải liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị không lodge your tax return và trả bất kỳ khoản tiền quý vị nợ nào, quý vị có thể phải trả phạt.

  Các chi phí liên quan đến công việc

  Các chi phí liên quan đến công việc có thể được trừ thuế nếu quý vị dùng tiền để chi tiêu vào những thứ giúp cho quý vị kiếm thu nhập. Quý vị phải có khả năng chứng minh rằng:

  • các chi tiêu trực tiếp liên quan đến kiếm thu nhập
  • các chi tiêu không mang tính cá nhân
  • quý vị có giấy tờ để chứng minh chi tiêu của mình.

  Xem thêm:

  Desgravaciones que puede reclamar

  Lưu trữ hồ sơ

  Khi quý vị lodge your tax return (nộp tờ khai thuế), chúng tôi tiến hành tính toán xem quý vị đã trả khoản tax (thuế) chính xác chưa. Chúng tôi sẽ cho quý vị kết quả bằng cách gửi đi một notice of assessment (thông báo đánh giá). Nhìn chúng, quý vị cần giữ lại các giấy tờ như biên lai của bất kỳ khoản khấu trừ nào mà quý vị yêu cầu trong 5 năm kể từ ngày quý vị nộp tax return (tờ khai thuế) của mình.

  Xem thêm:

   Last modified: 03 Jul 2019QC 57420