Show download pdf controls
 • Thuế ở Úc: Những điều quý vị cần biết

  Quý vị có thể tải về bản sao của tài liệu - Thuế tại Úc: những điều quý vị cần biết (PDF 766 KB)This link will download a file.

  Tại sao chúng ta trả thuế

  Thuế là khoản tiền người dân và doanh nghiệp trả cho Australian Government (Chính phủ Úc) để cung cấp các dịch vụ bao gồm:

  • y tế
  • giáo dục
  • quốc phòng
  • đường bộ và đường sắt
  • an ninh xã hội và các khoản thanh toán khác từ Centrelink.

  Người dân Úc chúng ta được hưởng lợi từ tiếp cận hệ thống y tế tốt, giáo dục chất lượng và cơ sở vật chất cộng đồng đa dạng (như công viên và sân chơi) được hỗ trợ thông qua nguồn thu thuế.

  Cấp phép làm việc ở Úc

  Nếu quý vị là một công dân nước ngoài, quý vị phải được sự đồng ý của Bộ Nội vụ trước khi quý vị bắt đầu làm việc tại Úc. Bộ Nội vụ có thể cung cấp cho quý vị các thông tin hữu ích bao gồm những loại thị thực nào cho phép quý vị làm việc ở Úc.

  Để biết thêm thông tin về quyền làm việc ở Úc, xin liên hệ với Bộ Nội vụ.

  Bước tiếp theo:

  Quý vị sẽ phải nộp bao nhiêu thuế

  Mức thuế quý vị phải nộp phụ thuộc vào:

  • liệu quý vị là một cư dân Úc vì mục đích thuế hay không
  • lợi tức quý vị kiếm được là bao nhiêu
  • quý vị có số hồ sơ thuế (TFN) hay không - đây là một số nhận diện cá nhân mà quý vị cần cung cấp cho chủ lao động.

  Nếu quý vị bắt đầu làm việc trước khi quý vị có TFN thì quý vị có 28 ngày để đăng ký và cung cấp cho chủ lao động của mình. Nếu quý vị không thực hiện việc này, chủ lao động của quý vị buộc phải trích thuế từ thu nhập của quý vị ở mức cao nhất.

  Xem thêm:

  Lấy TFN

  Trước khi bắt đầu công việc, chúng tôi khuyên quý vị nên có TFN nếu không quý vị sẽ phải trả thêm thuế. Chúng tôi cấp TFN cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác để nhận dạng danh tính và lưu giữ hồ sơ.

  Xin cấp TFN

  Có nhiều cách khác nhau để xin cấp TFN. Cách xin cấp sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của quý vị:

  Để tìm hiểu thêm về việc xin cấp, hãy truy cập:

  Nếu quý vị đang di cư đến Úc hoặc có thị thực tạm trú nhân cho phép quý vị làm việc tại Úc, quý vị có thể xin cấp TFN trực tuyến.

  Để xin cấp trực tuyến, hãy truy cập:

  Khi hoàn thành việc nộp đơn xin cấp, quý vị sẽ cần phải có các tài liệu chứng minh danh tính của quý vị.

  Việc xử lý đơn xin cấp TFN của quý vị và gửi TFN đến địa chỉ của quý vị có thể mất đến 28 ngày.

  Giữ TFN an toàn

  TFN của quý vị ở bên quý vị suốt đời, vì vậy hãy giữ nó an toàn. Quý vị giữ một TFN duy nhất ngay cả khi quý vị thay đổi tên, thay đổi công việc, di chuyển giữa các bang hay đi nước ngoài.

  Đừng để người khác sử dụng TFN của quý vị, kể cả là bạn bè hoặc người thân. Cho phép người khác sử dụng nó, vứt bỏ hoặc bán nó là một hành vi phạm tội.

  Quý vị chỉ cung cấp TFN cho:

  • chúng tôi khi thảo luận về hồ sơ thuế của quý vị
  • chủ lao động của quý vị sau khi quý vị bắt đầu làm việc, nhưng không cung cấp nó trên đơn xin việc
  • ngân hàng của quý vị hoặc các tổ chức tài chính khác
  • Centrelink
  • đại diện thuế đã đăng ký của quý vị.
  • quỹ hưu bổng của quý vị.

  Báo cáo về việc bị mất, bị trộm hoặc bị lạm dụng TFN của quý vị với chúng tôi ngay lập tức bằng cách gọi tới số 1800 467 033.

  Giữ TFN và các chi tiết danh tính cá nhân khác của quý vị an toàn sẽ giúp ngăn ngừa tội phạm danh tính. Tội phạm danh tính xảy ra khi chi tiết danh tính của mọi người bị sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

  Email, fax, tin nhắn SMS và các cuộc gọi điện thoại lừa đảo có thể giống y như thật. Hãy cảnh giác và nếu quý vị không chắc chắn một cuộc trao đổi nào đó có phải là từ chúng tôi hay không, hãy gọi đường dây nóng phòng chống lừa đảo của chúng tôi theo số 1800 008 540.

  Xem thêm:

  Số doanh nghiệp Úc (ABN) là dành cho doanh nghiệp

  Không phải ai cũng có quyền hoặc cần có ABN để làm việc tại Úc. Có ABN có nghĩa là quý vị:

  • đang điều hành doanh vụ của riêng quý vị
  • phải tự nộp thuế cho chúng tôi
  • có thể cần phải tự chi trả hưu bổng
  • có thể không được bảo hiểm nếu bị thương.

  Xem thêm:

  Nộp tờ khai thuế

  Quý vị có cần phải nộp tờ khai thuế để cho chúng tôi biết được:

  • lợi tức quý vị kiếm được từ công việc hay từ khoản tiền lời trong tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư là bao nhiêu
  • thuế đã được giữ lại bao nhiêu, tức là khoản tiền được chủ lao động trích từ lương của quý vị và gửi cho chúng tôi là bao nhiêu
  • về bất kỳ khoản khấu trừ và chiết giảm thuế nào mà quý vị đang yêu cầu.

  Với tư cách là một cá nhân, quý vị phải nộp tờ khai thuế nếu:

  • quý vị đã nộp thuế trong năm tính thuế (từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 6)
  • lợi tức chịu thuế của quý vị (bao gồm cả các khoản phụ cấp hoặc thanh toán của Centrelink) vượt quá mức nhất định dành cho người dân - xin xem Quý vị có cần phải nộp tờ khai thuế hay không hoặc để biết thêm thông tin về các mức, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 28 61
  • quý vị là cư dân nước ngoài và kiếm được 1 AUD trở lên ở Úc trong năm tính thuế (không bao gồm lợi tức đã chịu thuế trích thu cho người không phải là cư dân)
  • Quý vị cũng phải hoàn thành và nộp tờ khai thuế nếu quý vị rời khỏi Úc vĩnh viễn hoặc hơn một năm tính thuế.

  Để nộp tờ khai thuế, quý vị cần một tờ tường trình lợi tức hoặc bản tóm tắt tiền trả.

  Tường trình lợi tức

  Nếu chủ lao động của quý vị đã bắt đầu sử dụng bảng lương gộp (STP) thì thông tin tóm tắt tiền trả của quý vị sẽ được gọi là 'tờ tường trình lợi tức' trong myGov. Nó tương đương với bản tóm tắt tiền trả của quý vị (một số người vẫn có thể coi đó là một giấy chứng nhận của nhóm).

  Chủ lao động của quý vị không bắt buộc phải cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả cuối năm đối với thông tin mà họ báo cáo thông qua STP (luật đã thay đổi). Thông tin tóm tắt tiền trả của quý vị sẽ có trên mạng trong MyGov. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến hộp thư myGov của quý vị khi báo cáo lợi tức của quý vị ở trạng thái 'sẵn sàng nộp thuế', từ đó, quý vị có thể hoàn thành tờ khai thuế. Nếu quý vị sử dụng đại diện thuế thì họ sẽ nhận được thông tin họ cần để hoàn thành tờ khai thuế của quý vị. Điều này không thay đổi.

  Quý vị sẽ có thể liên hệ với chúng tôi để nhận bản sao tờ tường trình lợi tức của quý vị nếu quý vị không truy cập được vào tài khoản myGov của mình. Quý vị có thể tiếp tục nộp tờ khai thuế như quý vị đang làm hiện tại

  Bản tóm tắt tiền trả

  Nếu chủ lao động của quý vị chưa báo cáo qua STP thì họ vẫn sẽ cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả:

  • trong vòng hai tuần kể từ ngày kết thúc năm tính thuế (30 tháng 6)
  • khi quý vị hoàn thành công việc

  Quý vị có thể giúp đảm bảo quý vị nhận được tất cả các bản tóm tắt tiền trả của mình bằng cách cung cấp địa chỉ bưu điện hoặc email cho tất cả các chủ lao động của quý vị.

  Bước tiếp theo:

  Hoàn thành và nộp tờ khai thuế

  Nộp trực tuyến bằng myTax

  Quý vị có thể nộp trực tuyến bằng myTax. MyTax là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và bảo mật để nộp tờ khai thuế trực tuyến cho quý vị.

  Bước tiếp theo:

  Nộp qua một đại diện thuế đã đăng ký

  Quý vị có thể sử dụng một đại diện thuế đã đăng ký để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế cho quý vị. Quý vị có thể tìm một đại diện thuế đã đăng ký hoặc kiểm tra xem người đó có phải là một đại diện thuế đã đăng ký hay không bằng cách truy cập Ban quản lý các Cơ sở hành nghề ThuếExternal Link (liên kết với một trang web bên ngoài).

  Trợ giúp thêm về yêu cầu hoàn thuế

  Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc nộp tờ khai thuế thì quý vị có thể đủ điều kiện để sử dụng được chương trình Trợ giúp Thuế vụ.

  Trợ giúp Thuế vụ là một nhóm các tình nguyện viên cộng đồng được đào tạo và được chứng nhận cung cấp một dịch vụ miễn phí và bảo mật để giúp mọi người hoàn thành tờ khai thuế trực tuyến bằng cách sử dụng myTax. Trợ giúp Thuế vụ có mặt từ tháng 7 đến tháng 10 tại tất cả các thành phố thủ phủ và nhiều vùng khu vực ít dân trên khắp nước Úc

  Bước tiếp theo:

  Khi nộp tờ khai thuế

  Nếu quý vị đang chuẩn bị và tự nộp tờ khai thuế, quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10. Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế lần đầu tiên hoặc đại diện thuế khác với năm ngoái thì quý vị cần phải liên lạc với họ chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị không nộp tờ khai thuế và trả bất kỳ khoản tiền quý vị nợhì nào t quý vị có thể bị phạt.

  Các chi phí liên quan đến công việc

  Các chi phí liên quan đến công việc có thể được trừ thuế nếu quý vị dùng tiền để chi tiêu vào những thứ giúp cho quý vị kiếm thu nhập. Quý vị phải có khả năng chứng minh rằng:

  • các chi phí trực tiếp liên quan đến việc kiểm lợi tức
  • các chi phí không mang tính cá nhân
  • quý vị có giấy tờ để chứng minh chi tiêu của mình.

  Xem thêm:

  Lưu trữ hồ sơ

  Khi quý vị nộp tờ khai thuế, chúng tôi tiến hành tính toán xem quý vị đã trả khoản thuế chính xác chưa. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết kết quả bằng cách gửi cho quý vị một tờ thẩm định thuế Thông thường, quý vị cần giữ lại các giấy tờ như biên nhận của bất kỳ khoản khấu trừ nào mà quý vị yêu cầu trong 5 năm kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế của mình.

  Xem thêm:

  Tiền hưu bổng

  Tiền hưu bổng (hay 'hưu bổng') là hệ thống tiết kiệm hưu trí của Úc. Đây là khoản tiền để dành trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị để quý vị dùng khi nghỉ hưu.

  Khi bắt đầu một công việc mới, quý vị phải hiểu cách thức hưu bổng hoạt động và biết các quyền lợi của quý vị. Những quyết định quý vị đưa ra bây giờ và trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của quý vị khi quý vị nghỉ hưu.

  Các khoản đóng góp hưu bổng bắt buộc của chủ lao động là khoản thêm vào lương của quý vị. Hầu hết tất cả mọi người đều có thể lựa chọn quỹ hưu bổng của Úc để trả khoản đóng góp này vào.

  Thông thường, nếu quý vị được lĩnh 450 AUD trở lên trong một tháng dương lịch thì chủ lao động của quý vị phải đóng góp một tỷ lệ phần trăm trong số tiền quý vị kiếm được vào tài khoản hưu bổng cho quý vị.

  Xem thêm:

   Last modified: 03 Oct 2019QC 57420