Show download pdf controls
 • Quý vị cần trả thuế cho khoản thu nhập nào

  Trên trang này:

  Nếu quý vị vẫn chưa thực hiện việc này, quý vị trước hết cần quyết định tình trạnh cư trú của mình.

  Công dân Úc

  Là một công dân Úc:

  • quý vị cần phải khai báo tất cả thu nhập mà quý vị kiếm được tại bất cứ đâu trên thế giới trên tax return (tờ khai thuế) của quý vị.
  • quý vị đạt điều kiện cho tax-free threshold (ngưỡng miễn thuế) - điều này nghĩa là quý vị không bị đánh tax (thuế) lên thu nhập của mình khi thu nhập này lên đến một giá trị nhất định
  • quý vị sẽ thường trả Medicare levy.

  Công dân Úc có tax file number thường trả tỉ lệ phần trăm tax thấp hơn công dân nước ngoài.

  Nếu quý vị là một công dân Úc có nghĩa vụ tax (thuế) và quý vị:

  • mang một temporary resident visa (thị thực tạm trú): phần lớn thu nhập nước ngoài của quý vị không bị taxed (đánh thuế) ở Úc. Nhưng chúng tôi có tax (đánh thuế) khoản thu nhập quý vị kiếm được ở nước ngoài khi đang là công dân tạm trú Úc (xem thêm Miễn thuế thu nhập nước ngoài cho công dân tạm trú)
  • tiếp nhận một nguồn thu nhập nước ngoài: thu nhập này có thể bị đánh thuế tại cả Úc và quốc gia quý vị nhận thu nhập. Nếu quý vị đã trả tax ở một quốc gia khác vào khoản thu nhập nước ngoài của quý vị, quý vị có thể đủ tư cách cho một khoản khấu trừ thuế thu nhập nước ngoài cho công dân Úc
  • tiếp nhận một nguồn thu nhập từ một quốc gia có hiệp ước thuế với Úc:quý vị có thể yêu cầu các cơ quan quản lý tax ở quốc gia đó giảm khoản tax giữ lại hoặc miễn cho quý vị trả tax ở quốc gia đó. Quý vị có thể làm điều này bằng cách cung cắp đơn giảm tax hoặc một certificate of residency or status.

  Công dân nước ngoài

  Nếu quý vị là một công dân nước ngoài đang làm việc tại Úc:

  • Quý vị khai tất cả các khoản thu nhập quý vị thu được ở Úc trên tax return (tờ khai thuế) của mình, bao gồm    
   • thu nhập đi làm
   • thu nhập cho thuê
   • các khoản trợ cấp và niên kim Úc, trừ trường hợp miễn giảm áp dụng dưới luật thuế Úc hay một hiếp ước thuế.
   • khoản vốn tăng lên từ tài sản của Úc.
    
  • Quý vị không đủ tư cách cho tax-free threshold. Điều này có nghĩa là quý vị trả tax cho mỗi đồng đô la quý vị thu được ở Úc.
  • Quý vị không trả Medicare levy (và quý vị không đủ tư cách nhận Medicare health benefits).
  • Quý vị không khai báo bất kỳ lợi nhuận, cổ tức và tiền bản quyền Australian-sourced (bắt nguồn từ Úc) trong thời gian là công dân nước ngoài, nếu cơ quan tài chính hay công ty của Úc trả cho quý vị đã giữ lại tax (thuế). Họ sẽ làm điều này nếu quý vị thông báo cho họ biết quý vị là công dân nước ngoài.

  Các khoản thanh toán cho các hạng mục dưới đây được xếp vào tax (thuế) giữ lại cho công dân nước ngoài:

  • quảng cáo hay tổ chức các sự kiện tiệc tùng sòng bạc
  • các hoạt động thể thao và giải trí
  • hợp đồng cho công trình, lắp đặt hay nâng cấp toà nhà, cây cối hay thiết bị cố định và các hoạt động đi kèm.

  Người trả thanh toán cho quý vị sẽ giữ lại khoản tax (thuế) này. Quý vị khai báo những khoản thanh toán này vào Australian tax return (tờ khai thuế Úc) của mình và đòi lại khoản tiền giữ lại như tín dụng bù trừ vào khoản tax (thuế) được tính toán.

  Nếu quý vị có nợ Chương trình Cho vay Giáo dục Bậc cao hay Khoản vay Hỗ trợ Nghề và quý vị là công dân có nghĩa vụ thuế, quý vị sẽ cần phải khai báo thu nhập của quý vị trên toàn thế giới và nộp một tờ thông báo miễn nộp (non-lodgment advice) sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi thông qua myGov. Đọc thêm về Nghĩa vụ tại nước ngoài.

  Xem thêm:

  Nếu tình trạng cư trú của quý vị thay đổi trong năm

  Nếu tình trạng cư trú của quý vị thay đổi từ công dân nước ngoài sang thành công dân Úc trong năm thu nhập, xin trả lời 'có' trong câu hỏi 'Quý vị có phải là một công dân Úc không?' trên tờ khai thuế của quý vị. Bằng cách này, quý vị được đánh thuế ở mức thuế cho công dân Úc cho năm tax (thuế) đó. Bởi vì quý vị đã là một công dân nước ngoài trong một phần của năm, ngưỡng miễn thuế của quý vị sẽ được hạ xuống.

  Quý vị cần cung cấp thông tin về bất kỳ nghiệp nguồn thu nhập nước ngoài nào trên tax return (tờ khai thuế) mà mình nhận được trong khi đang là công dân Úc. Bất kỳ lợi tức, cổ tức và tiền bản quyền Australian-sourced (có nguồn gốc từ Úc) khi quý vị không phải là công dân úc được tuân theo quy định giữ tax (thuế) và không được bao gồm trong tax retun (tờ khai thuế) của quý vị.

  Công dân nước ngoài không phải trả Medicare levy. Trong tax return (tờ khai thuế) của quý vị, quý vị có thể yêu cầu số ngày miễn thuế này cho số ngày trong năm thu nhập mà quý vị không phải là công dân Úc.

  Xem thêm:

   Last modified: 03 Dec 2018QC 57421