Show download pdf controls
 • Quý vị cần nộp thuế cho khoản lợi tức nào

  Trong trang này:

  Để xác định xem quý vị là cư dân Úc hay cư dân nước ngoài vì mục đích thuế, xin xem Làm rõ tình trạng cư trú vì mục đích thuế của quý vị.

  Cư dân Úc

  Với tư cách là một cư dân Úc có nghĩa vụ thuế:

  • quý vị cần phải khai báo tất cả lợi tức mà quý vị kiếm được tại bất cứ đâu trên thế giới trên tờ khai thuế Úc của quý vị.
  • quý vị có quyền hưởng mức miễn thuế - điều này nghĩa là quý vị không bị đánh thuế vào lợi tức của mình khi lợi tức này lên đến một giá trị nhất định
  • quý vị phải trả Lệ phí Bảo hiểm Y tế.

  Cư dân Úc (vì mục đích thuế) với một số hồ sơ thuế thường trả tỉ lệ phần trăm thuế thấp hơn so với cư dân nước ngoài.

  Nếu quý vị là một cư dân Úc vì mục đích thuế và quý vị:

  • mang thị thực tạm trú nhân    
  • tiếp nhận lợi tức từ nước ngoài    
  • tiếp nhận lợi tức từ một quốc gia có hiệp ước thuế với Úc  
   • quý vị có thể yêu cầu các cơ quan quản lý thuế vụ ở quốc gia đó giảm thuế trích thu hoặc miễn thuế cho quý vị ở quốc gia đó
   • bằng cách cung cấp đơn xin giảm thuế hoặc một giấy chứng nhận cư trú hoặc tình trạng.
    

  Cư dân nước ngoài

  Nếu quý vị là một cư dân nước ngoài đang làm việc tại Úc:

  • quý vị kê khai toàn bộ lợi tức mà quý vị thu được ở Úc trên tờ khai thuế của mình, bao gồm  
   • lợi tức đi làm
   • lợi tức cho thuê
   • Các khoản lương hưu và niên kim Úc, trừ trường hợp miễn giảm áp dụng theo luật thuế Úc hay một hiệp ước thuế.
   • tài sản gia tăng từ tài sản của Úc.
    
  • quý vị không được hưởng mức miễn thuế, do đó quý vị nộp thuế cho mỗi đồng đô la lợi tức quý vị kiếm được ở Úc.
  • quý vị không trả Lệ phí bảo hiểm y tế (và quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp y tế Medicare) - trong tờ khai thuế Úc của quý vị, quý vị có thể yêu cầu khoản miễn trừ lệ phí bảo hiểm y tế cho số ngày trong năm lợi tức mà quý vị sống ở nước ngoài
  • quý vị không khai báo bất kỳ lợi tức, cổ tức và tiền bản quyền bắt nguồn từ Úc nào trong thời gian sống ở nước ngoài, nếu cơ quan tài chính hay công ty của Úc trả cho quý vị đã trích thu thuế. Họ sẽ làm điều này nếu quý vị thông báo cho họ biết quý vị là cư dân nước ngoài.

  Các khoản thanh toán cho các hạng mục dưới đây được xếp vào thuế trích thu cho cư dân nước ngoài:

  • quảng cáo hay tổ chức các sự kiện tiệc tùng sòng bạc
  • các hoạt động thể thao và giải trí
  • hợp đồng cho công trình, lắp đặt hay nâng cấp toà nhà, cây cối hay thiết bị cố định và các hoạt động đi kèm.

  Người trả tiền cho quý vị sẽ giữ lại khoản thuế này. Quý vị khai báo những khoản thanh toán này vào tờ khai thuế Úc của mình và đòi lại khoản tiền trích thu như tín dụng bù trừ vào khoản thuế được tính toán.

  Nếu quý vị có nợ Chương trình Cho vay Giáo dục Đại học (HELP) hay Chương trình cho vay Hỗ trợ Nghề (TSL) và quý vị không cư trú vì mục đích thuế trong một phần của năm hoặc cả năm thì quý vị sẽ cần phải khai báo lợi tức của quý vị trên toàn thế giới và nộp một tờ thông báo miễn nộp bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi thông qua myGov từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.

  Xem thêm:

  Nếu tình trạng cư trú của quý vị thay đổi trong năm

  Nếu tình trạng cư trú của quý vị thay đổi từ cư dân nước ngoài sang thành cư dân Úc vì mục đích thuế trong năm lợi tức, xin trả lời 'Có' trong câu hỏi 'Quý vị có phải là cư dân Úc không?' trên tờ khai thuế của quý vị. Việc này giúp đảm bảo quý vị sẽ được đánh thuế ở mức thuế dành cho cư dân Úc trong năm thuế đó. Bởi vì quý vị đã là một cư dân nước ngoài trong một phần của năm, mức miễn thuế của quý vị sẽ được hạ xuống.

  Quý vị cần cung cấp thông tin về bất kỳ nguồn lợi tức từ nước ngoài nào trên tờ khai thuế Úc mà mình nhận được trong thời gian đang là cư dân Úc vì mục đích thuế. Bất kỳ lợi tức, cổ tức và tiền bản quyền có nguồn gốc từ Úc nào phát sinh khi quý vị không phải là cư dân Úc vì mục đích thuế được tuân theo các quy định về thuế trích thu và không nên đưa vào trong tờ khai thuế của quý vị - nghĩa là, người trả tiền nên trích thu thuế từ số tiền tại thời điểm tiến hành thanh toán cho quý vị.

  Xem thêm:

  Các bước tiếp theo:

   Last modified: 26 Sep 2019QC 57421