• Thuế hàng hoá và dịch vụ
  Những gì quý vị cần biết nếu quý vị mới mở cơ sở kinh doanh

  Giới thiệu (hình chiếu dẫn đầu)

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Xin chào mừng quý vị đến với buổi hội thảo qua trang mạng – webinar - của ATO về GST – Thuế hàng hoá và dịch vụ - Những gì quý vị cần biết - nếu quý vị mới mở cơ sở kinh doanh

  Tôi là David Ngo Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn buổi webinar hôm nay trong khoảng 20 phút.

  Thuế hàng hoá và dịch vụ là gì?

  Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) là thuế 10% đánh trên hầu hết các hàng hoá, dịch vụ và các món hàng hóa được bán hay tiêu thụ trong nước Úc.

  Nếu cơ sở quý vị có đăng bạ GST, quý vị cần phải:

  • Bao gồm GST trong giá bán cho khách hàng.
  • Khai lấy lại GST đã trả cho các khoản GST gồm trong giá mua cho cơ sở.

  Có một số hàng hoá và dịch vụ được miễn GST (GST-free), có nghĩa là cơ sở không phải buộc khách hàng phải trả GST. Nhưng cơ sở vẫn được khai lấy lại GST cơ sở đã trả cho các hàng hoá hay dịch vụ cơ sở mua vào.

  Các món được 'GST-free' bao gồm:

  • hầu hết các thức ăn căn bản,
  • một vài chi phí thuộc ngành giáo dục,
  • một vài dịch vụ thuốc men hay các dịch vụ thuốc men và y tế,
  • vài dịch vụ giữ trẻ và xuất khẩu.

  Đăng bạ GST

  Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) là thuế 10% đánh trên hầu hết các hàng hoá, dịch vụ và các món hàng hóa được bán hay tiêu thụ trong nước Úc.

  Nếu cơ sở quý vị có đăng bạ GST, quý vị cần phải:

  • Bao gồm GST trong giá bán cho khách hàng.
  • Khai lấy lại GST đã trả cho các khoản GST gồm trong giá mua cho cơ sở.

  Có một số hàng hoá và dịch vụ được miễn GST (GST-free), có nghĩa là cơ sở không phải buộc khách hàng phải trả GST. Nhưng cơ sở vẫn được khai lấy lại GST cơ sở đã trả cho các hàng hoá hay dịch vụ cơ sở mua vào.

  Các món được 'GST-free' bao gồm:

  • hầu hết các thức ăn căn bản,
  • một vài chi phí thuộc ngành giáo dục,
  • một vài dịch vụ thuốc men hay các dịch vụ thuốc men và y tế,
  • vài dịch vụ giữ trẻ và xuất khẩu.

  Tính ra doanh thu GST của quý vị

  Cơ sở đạt tới mức doanh thu GST nếu:

  • hoặc doanh thu tháng nầy cộng với 11 tháng trước là $75,000 trở lên ($150,000 đối với các cơ sở vô vụ lợi) – đây là doanh thu GST hiện tại
  • hoặc doanh thu tháng nầy cộng với 11 tháng kế tiếp có thể đạt mức $75,000 trở lên ($150,000 đối với các cơ sở vô vụ lợi) – đây là doanh thu GST dự kiến.

  Doanh thu GST là toàn bộ doanh thu của cơ sở trừ đi:

  • GST gồm trong giá bán tính với khách hàng
  • hàng bán không lấy tiền và không thuộc diện có GST (not taxable supplies)
  • hàng bán không liên can đến cơ sở kinh doanh
  • hàng, dịch vụ cung cấp không có GST (input taxed sales), hay
  • hàng bán không dính líu đến nước Úc.

  Nếu cơ sở nào thuộc diện phải đăng bạ GST mà lại không đăng bạ, cơ sở có thể phải trả GST trên giá bán từ ngày mà cơ sở trở thành thuộc diện phải đăng bạ GST – ngay cả khi cơ sở không cộng GST vào giá bán. Không những cơ sở chỉ phải dốc túi trả tiền GST mà cơ sở còn có thể bị phạt và bị trả tiền lời.

  Nộp tờ khai hoạt động kinh doanh
  (Business Activity Statement - BAS)

  • Các cơ sở dùng Tờ Khai Hoạt Động Kinh Doanh (Business Activity Statements - BAS) để báo cho ATO biết cơ sở kiếm được bao nhiêu lợi tức, thu được bao nhiêu GST và đã trả bao nhiêu GST cho các hàng hóa và dịch vụ mà cơ sở đã mua.
  • BAS được ATO phát hành hai tuần trước khi thời kỳ báo cáo của cơ sở chấm dứt.
  • Hầu hết các cơ sở nhỏ nộp tờ BAS vào các tháng Mười, tháng Hai, tháng Tư và tháng Bảy.
  • Ngày đáo hạn nộp có ghi trong tờ khai hoạt động.
  • Cơ sở có thể được gia hạn nộp nếu cơ sở nộp qua hệ thống điện tử hay dùng đại diện thuế hay đại diện BAS.

  Báo cáo các con số GST và khai lấy lại GST đã trả

  Vì GST do người tiêu thụ trả, không phải do các cơ sở trả, do đó các cơ sở có thể khai lấy lại GST đã trả cho các chi phí sử dụng cho cơ sở.

  Để khai lấy lại GST cho chi phí trên $82.50 (gồm cả GST) cơ sở phải đăng bạ GST và có hoá đơn thuế - tax invoice – chứng minh là mua cho cơ sở. Trong hầu hết các trường hợp, các cơ sở hay người cung cấp thường phát hành tax invoice.

  Khi nhận tax invoice, hãy đảm bảo nó có chứa đựng các thông tin sau đây:

  • tên cơ sở hay tên kinh doanh của người cung cấp
  • ABN của người cung cấp
  • ngày phát hành
  • miêu tả ngắn gọn hàng hoá bán hay dịch vụ cung cấp kể cả số lượng và giá bán
  • con số GST (hay dòng chữ 'The total price includes GST‘ – tổng số tiền có bao gồm GST)
  • tên hay ABN của cơ sở mua (nếu khoản bán có thuế từ $1,000 trở lên)
  • văn kiện nầy được ngụ ý sử dụng là một tax invoice.

  Để khai lấy lại GST cho các chi phí từ $82.50 trở xuống (gồm cả GST), quý vị phải đăng bạ GST và phải lưu giữ hồ sơ như các tờ in từ máy tính tiền, các biên nhận hay các hoá đơn để minh chứng cho lời khai của mình.

  Khai BAS cho đúng

  Khoảng 80% các trường hợp điều chỉnh tờ BAS là do các lỗi vô ý. Điều quan trọng là hãy điền BAS cho đúng đã trước khi nộp. Nhờ khai BAS đúng ngay, ta có thể tập trung nhiều thì giờ để lo cho khách hàng và để khuếch trương cơ sở mình.

  Nếu quý vị nghĩ là đã khai sai trong tờ BAS đã nộp xong, điều quan trọng là quý vị cần sửa đổi lại càng sớm càng tốt.

  Xin nhớ luôn luôn ghi chi tiết liên lạc và ký tờ BAS trước khi gởi đi.

  Nếu nộp BAS qua trang mạng quý vị sẽ được mách biết để chỉnh sửa.

  Để giúp quý vị báo cáo cho đúng, tôi xin chiếu một video ngắn cho ta các hướng dẫn và mách nước cho biết làm sao để ta khai tờ BAS. Video này là một trong các loạt video có trong trang mạng của ATO, đã được thực hiện để giúp đỡ các cơ sở về GST. Nếu vị nào muốn xem tất cả các video xin hãy vào trang mạng của ATO tại ato.gov.au/Vietnamese.

  Làm sao để sửa sai tờ BAS?

  Nếu điền sai, đừng lo ngại. Cơ sở có thể điều chỉnh qua tờ BAS kế tiếp nếu vẫn còn trong thời kỳ điều chỉnh. Việc nầy thường dễ dàng hơn là điều chỉnh tờ BAS đã sai và cũng có nghĩa là cơ sở sẽ không chịu phạt hay phải trả tiền lãi cho việc sửa lại con số GST.

  Nếu cơ sở sai lầm trong việc báo cáo, xin hãy liên lạc với ATO. Có thể sửa trong tờ khai hoạt động kế tiếp hay nếu thời gian hạn định đã qua cơ sở phải tự nguyện khai báo.

  Với các cơ sở có lợi tức dước $20 triệu, thời gian hạn định cho việc điều chỉnh tờ BAS thường là 18 tháng, tức là trong:

  • 18 tờ khai hoạt động hàng tháng, hay
  • 6 tờ khai hoạt động hàng quý, hay
  • 1 tờ khai GST hàng năm.

  Với các cơ sở có lợi tức từ $20 triệu trở lên, thời gian hạn định để điều chỉnh tờ BAS thường là 3 tháng (ba tờ khai hoạt động).

  Giữ tốt hồ sơ sổ sách

  Theo luật, cơ sở phải lưu giữ hồ sơ kinh doanh:

  • trong 5 năm sau khi soạn ra, nhận được hay các giao dịch đã hoàn tất, căn cứ vào trường hợp nào xảy ra sau cùng
  • bằng tiếng Anh hay dưới một dạng có thể vào xem và hiểu được để tính ra con số thuế cơ sở phải trả.

  ATO đề nghị các cơ sở lưu giữ hồ sơ bằng hệ thống điện tử.

  ATO có khai triển một công cụ qua mạng để giúp các cơ sở đánh giá các nhu cầu lưu giữ hồ sơ của cơ sở.

  Để biết thêm chi tiết, hãy tải xuống công cụ đánh giá việc lưu giữ hồ sơ qua trang mạng ato.gov.au/business

  Tội phạm cắp danh tính và gian lận tiền hoàn thuế

  Tội cắp danh tánh là một vấn đề rộng lớn trong cộng đồng. Chúng tôi làm việc mật thiết với nhiều cơ quan chính quyền Identity crime is a community wide issue. We work closely with a range of government agencies to address this issue. We have an unforgiving approach to identity theft and prosecute those who have manipulated or stolen identities to obtain fraudulent GST refunds.

  Trợ giúp các cơ sở nhỏ

  SBA (Small Business Assist - Chương Trình Trợ Giúp các Cơ Sở Nhỏ) nay có trong trang mạng của ATO cũng như qua các app cơ sở nhỏ của ATO. Nó cho ta dễ dàng tiếp cận các thông tin và các công cụ có thể giúp các cơ sở nhỏ làm tròn bổn phận.

  Small Business Assist có trên trang mạng 24/7 và qua 10 ngôn ngữ. Nếu cần thêm sự giúp đỡ, quý vị có thể đặt qua mạng để có người gọi lại sau giờ làm việc trong một ngày giờ thích hợp với quý vị. Chúng tôi đã thử nghiệm dịch vụ gọi lại sau giờ nầy và bây giờ dịch vụ được cung cấp liên tục từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối, thứ Hai đến thứ Năm.

  Giúp đỡ

  Điện thoại:

  • Gọi chúng tôi qua số 13 28 66
  • Nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên ATO, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch số 13 14 50 để được giúp đỡ trong cuộc điện đàm.

  Mạng:

  • Vào trang ato.gov.au/gst
  • Để xem các đoạn phim về thuế bằng ngôn ngữ của quý vị, vào trang ato.gov.au/otherlanguages
  • Dịch vụ giúp đỡ các cơ sở nhỏ, vào trang ato.gov.au/sba
  • Tải ATO mobile app xuống từ Apple iTunes, Google Play TM hay Windows app stores.
   Last modified: 06 Mar 2015QC 43082