Show download pdf controls
 • Làm việc tại Úc

  Trên trang này:

  Những điều kiện để làm việc tại Úc

  Để làm việc ở Úc, quý vị cần một visa cho phép quý vị được làm việc ở đây. Quý vị cũng cần có một tax file number (TFN).

  Visa do Department of Home Affairs (Bộ Nội vụ) cấp. Quý vị có thể kiểm tra xem liệu visa của quý vị có cho phép quý vị làm việc hay không bằng cách sử dụng công cụ miễn phí Visa Entitlement Verification Online (VEVO) service (External LinkExternal Link)bộ.

  Số TFN của quý vị là số tham chiếu cá nhân của quý vị trong tax system (hệ thống thuế) của chúng tôi. Quý vị có thể xin cấp TFN trên mạng khi quý vị có visa làm việc và đã đặt chân đến Úc. Quý vị nên xin cấp TFN trước khi quý vị bắt đầu công việc hoặc ngay sau đó.

  Xin cấp TFNExternal Link

  Quý vị không cần phải có một TFN, nhưng quý vị phải trả tax (thuế) cao hơn nếu không có nó. Xin cấp một TFN là hoàn toàn miễn phí.

  Nếu quý vị cho rằng ai đó đã sử dụng TFN của mình, hoặc nó đã bị đánh cắp, xin hãy gọi cho chúng tôi theo số 1800 467 033 (trong nước Úc), trong khoảng 8 giờ sàng đến 6 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

  Khi quý vị bắt đầu một công việc mới

  Hoàn thành bản khai Tax file number

  Chủ lao động của quý vị sẽ yêu cầu quý vị điền một bản khai Tax file number cho chủ lao động biết thông tin TFN của quý vị và liệu quý vị có phải là một công dân Úc hay một công dân nước ngoài cho có nghĩa vụ đóng tax (thuế) hay không.

  Chủ lao động của quý vị sử dụng thông tin này để tính toán giá trị tax (thuế) mà họ giữ lại trong khoản lương của quý vị. Họ cần cung cấp TFN cho superannuation fund (quỹ hưu bổng) của quý vị để quỹ này có thể nhận khoản đóng góp superannuation (hưu bổng) của quý vị và trả đúng khoản tax (thuế) lên khoản đóng góp này.

  Quý vị có 28 ngày để cung cấp bản khai Tax file number cho chủ lao động của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp bản khai này, họ buộc phải khấu trừ khoản tax (thuế) cao hơn khỏi lương của quý vị.

  Quý vị chỉ nên cung cấp TFN cho chủ lao động sau khi bắt đầu làm việc cho họ. Xin không cung cấp TFN trong đơn xin việc hay qua mạng.

  Chủ lao động của quý vị khấu trừ tax (thuế)

  Chủ lao động của quý vị sẽ khấu trừ tax (thuế) từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi. Khoản tiền này được gọi là 'pay as you go withholding'.

  Quý vị có thể kiểm tra xem giá trị tax (thuế) sẽ cần phải lấy khỏi lương của quý vị là bao nhiêu.

  Superannuation entitlements (Quyền lãnh hưu bổng)

  Superannuation (hay 'super') là hệ thống tiết kiệm hưu trí của Úc. Nếu quý vị là cư dân tạm trú, chủ lao động của quý vị cần phải trả khoản đóng góp super (hưu bổng)cho quý vị giống như với các nhân viên là công dân Úc đủ tư cách.

  Điều này áp dụng trong bất kể trường hợp quý vị làm việc toàn thoài gian, bán thời gian hay phù động.

  Chủ lao động của quý vị phải thay mặt quý vị trả đóng góp super (hưu bổng) vào một quỹ super (hưu bổng) nếu quý vị được lĩnh A$450 (before tax) tức 450 đô Úc (trước thuế) trở lên trong một tháng theo lịch và quý vị thuộc một trong các diện:

  • từ 18 tuổi trở lên, hoặc
  • dưới 18 tuổi và làm việc trên 30 tiếng mỗi tuần.

  Chủ lao động không cần trả super (hưu bổng) cho quý vị nếu quý vị đang làm các công việc có tính cá nhân hay tại gia từ 30 tiếng trở xuống mỗi tuần - ví dụ, quý vị được thuê làm vú em.

  Các khoản đóng góp super (hưu bổng) bắt buộc cho chủ lao động là khoản thêm vào lương của quý vị. Hầu hết tất cả mọi người đều có thể lựa chọn super fund (quỹ hưu bổng) của Úc để trả khoản đóng góp này vào.

  Quý vị có thể sử dụng công cụ Estimate my super calculator để tính toán xem liệu quý vị có đủ tư cách nhận các khoản super (hưu bổng) hay không và chủ lao động của quý vị cần đóng góp bao nhiêu.

  Xem thêm:

  Thanh toán bằng tiền mặt và các thanh toán cho 'người làm hợp đồng'

  Một số chủ lao động có nguyện vọng thanh toán bằng tiền mặt thay vì trả vào một trương mục. Điều này là chấp nhận được, với điều kiện họ vẫn thực hiện:

  • khấu trừ tax (thuế) khỏi khoản lương họ trả cho quý vị
  • cung cấp payslips (phiếu lương) cho thấy khoản tax (thuế) đã được trừ
  • trả các đóng góp super (hưu bổng) vào quỹ của quý vị (nếu quý vị đủ tư cách nhận super).

  Nếu họ không làm các điều trên, quý vị có thể nhận ít lương và super (hưu bổng) hơn giá trị mà quý vị đủ tư cách nhận.

  Một số chủ lao động có thể làm sai khi coi quý vị như một người làm hợp đồng hay thậm chí khuyến khích quý vị lập một Australian business number (ABN). Sở hữu một ABN không đồng nghĩa với việc quý vị là một người làm hợp đồng. Chỉ những cá nhân làm một hoạt động kinh doanh mới có thể có một ABN.

  Nếu một chủ lao động đề nghị trả quý vị bằng tiền mặt mà không trừ bất kỳ khoản thuế nào hoặc không thanh toán đóng góp vào super fund (quỹ hưu bổng) của quý vị, xin báo với chúng tôi bằng cách gọi tới 1800 060 062(trong Úc) trong khung giờ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Quý vị không cần cho chúng tôi biết tên mình.

  Khi quý vị thôi việc

  Sau khi kết thúc năm thu nhập (ngày 30 tháng Sáu), chủ lao động của quý vị sẽ gửi cho quý vị một payment summary (bản tổng kết thanh toán). Bản tổng kết này cho biết quý vị kiếm được bao nhiêu và khoản tax (thuế) được khấu trừ khỏi lương của quý vị là bao nhiêu. Nếu quý vị thôi việc trong năm, quý vị có thể yêu cầu nhận payment summary khi quý vị rời thôi công việc đó. Chủ lao động của quý vị buộc phải cung cấp bản tổng kết này cho quý vị trong vòng 14 ngày.

  Sau ngày 30 tháng Sáu, quý vị nộp một annual tax return để cho chúng tôi biết quý vị nhận được thu nhập bao nhiêu và đã trả bao nhiêu tax (thuế). Thông tin này sẽ có ở trong các bản payment summaries của quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một notice of assessment (bản thông báo đánh giá) và khoản tax refund (thuế hoàn trả) nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận khoản này.

  Quý vị có thể đòi lại khoản super (hưu bổng) của mình nếu quý vị vĩnh viễn rời khỏi Úc.

  Bước tiếp theo:

   Last modified: 03 Dec 2018QC 57474