Show download pdf controls
 • Video

  Mga Indibidwal:

  1. Pindutin ang PLAYLIST na buton na nasa itaas na kaliwang sulok ng videong ito upang mapanood ang aming seleksiyon ng mga bahaging may mga tip tungkol sa buwis at impormasyon para sa mga indibidwal.

  2. Ito ang aming seleksiyon ng mga bahaging may mga tip tungkol sa buwis at impormasyon para sa mga indibidwal.

  Negosyo:

  1. May negosyo ka ba?

  Pindutin ang PLAYLIST na buton na nasa itaas na kaliwang sulok ng videong ito upang mapanood ang aming seleksiyon ng mga bahaging may mga nakatutulong na tip at impormasyon para sa pagpapalakad ng iyong negosyo.

  2. May negosyo ka ba?

  Ito ang aming seleksiyon ng mga bahaging may mga nakatutulong na tip at impormasyon para sa pagpapalakad ng iyong negosyo.

  Superannuation:

  1. Pindutin ang PLAYLIST na buton na nasa itaas na kaliwang sulok ng videong ito upang mapanood ang aming seleksiyon ng mga bahaging may mga impormasyon tungkol sa super na dapat malaman ng mga empleyado at pinaglilingkuran.

  2. Ito ang aming seleksiyon ng mga bahaging may mga impormasyon tungkol sa super na dapat malaman ng mga empleyado at pinaglilingkuran.

  Mga sipi ng Video

  Para makita ang mga video ng mga sipi na ito, bumisita sa pahina ng aming mga videong Filipino.

   Last modified: 26 Jun 2018QC 45362