• Keep your tax file number safe in Thai

  พวกขโมยรายละเอียดประจำตัว หมายตาที่ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว
  (Non-residents) - กรมสรรพากร (Tax Office)

  กรมสรรพากรได้เตือนผู้ถือวีซ่าชั่วคราว เช่นผู้ถือวีซ่านักศึกษาต่างชาติ ให้เก็บรักษาหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax File Number - TFN) และรายละเอียดประจำตัวอื่นๆ ไว้ในที่ปลอดภัย

  คำเตือนดังกล่าว มีขึ้นหลังจากที่มีชายสองคนต่างต้องโทษจำคุกที่ซิดนีย์ เนื่องจากการคดีการฉ้อโกงภาษี

  ในกรณีทั้งสอง ชายทั้งคู่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ของผู้อื่น ในการยื่นขอคืนเงินภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ชายหนึ่งในสองคนนี้ได้ใช้หมายเลข TFN ของผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่ได้ออกนอกประเทศไปแล้ว

  เขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 6 ปี

  รองอธิบดีกรมงานสรรพากร นายมิเชล โมนากันกล่าวว่า นักศึกษาต่างชาติและผู้ถือวีซ่าชั่วคราวรายอื่นๆ จะต้องให้ความ

  ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวให้บุคคลอื่นทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลข TFN

  "หมายเลข TFN ของท่านคือรหัสประจำตัวที่สำคัญที่จะอยู่กับท่านไปตลอดชีวิต หากมีใครนำหมายเลขนี้ไปใช้ในการฉ้อโกง ท่านก็

  อาจพบกับเรื่องยุ่งยากในการที่จะต้องพิสูจน์ว่า ท่านเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ขโมยรายละเอียดประจำตัวท่านไป และท่านไม่มีส่วนรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงนั้น"

  ท่านรองอธิบดีฯ โมนากัน ยังกล่าวอีกว่า การ'ส่งมอบ'หมายเลข TFN ให้บุคคลอื่น เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง และอาจส่งผลให้ถูก
  ปรับอย่างหนักหรือต้องโทษจำคุกได้

  "ศาลได้พิจารณาตัดสินโทษจำคุกอย่างหนักต่อกรณีฉ้อโกง ด้วยการใช้หมายเลข TFN ของบุคคลอื่น ใครก็ตามที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือกับการกระทำมิชอบด้วยการมอบหมายเลข TFN ของตนให้มิจฉาชีพนี้ จะต้องรับโทษอย่างหนักเช่นเดียวกัน"

  ท่านรองอธิบดีฯ โมนากันกล่าวว่า ประชาชนควรเก็บรักษาหมายเลข TFN ของตนไว้ในที่ปลอดภัย และแจ้งหมายเลขนี้แก่ องค์กรหรือบุคคลที่เชื่อใจได้เท่านั้น

  ท่านรองอธิบดีฯ ยังกล่าวต่อว่า ในคดีที่สองของการฉ้อโกงภาษีนั้น มิจฉาชีพได้หมายเลข TFN และรายละเอียดส่วนตัวอื่นๆ ของ

  เหยื่อจากการหลอกให้ตอบโฆษณาหางานปลอมๆ ที่ลงในหนังสือพิมพ์

  "พวกมิจฉาชีพที่ได้รายละเอียดประจำตัวด้วยวิธีนี้ สามารถยื่นแบบแสดงภาษี (Tax return) ปลอม ภายใต้ชื่อของเหยื่อ แล้วรอรับ

  การคืนเงินภาษีโดยใช้บัญชีธนาคารปลอม ซึ่งเปิดขึ้นโดยใช้รายละเอียดประจำตัวของเหยื่อเช่นกัน"

  ท่านรองอธิบดีฯ โมนากัน กล่าวว่า พวกมิจฉาชีพสามารถได้รับรายละเอียดประจำตัวของเหยื่ออย่างเช่น TFN จากความสะเพร่า
  ของเจ้าของ

  "เราเคยเจอหลายคดีที่ในกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือที่ถูกลักขโมยไปมีหมายเลข TFN ของเหยื่ออยู่"

  ท่านรองอธิบดีฯ โมนากัน กล่าวว่าการปฏิบัติตามคำแนะนำพื้นฐานต่อไปนี้ จะช่วยให้พวกขโมยรายละเอียดประจำตัวทำได้ยากขึ้น

  • เก็บหมายเลข TFN ของท่านและรายละเอียดประจำตัวอื่นๆ ไว้ในที่ที่ปลอดภัย อย่าพกพาติดตัวไว้ในกระเป๋าเงินหรือ
   กระเป๋าถือ
  • อย่าให้หมายเลข TFN ของท่านแก่เพื่อนหรือญาติพี่น้อง
  • อย่าขายหรือให้หมายเลข TFN ของท่านแก่ผู้อื่น การทำเช่นนี้อาจทำให้ท่านถูกปรับอย่างหนักและ/หรือต้องโทษจำคุกได้
  • ให้หมายเลข TFN ของท่านต่อผู้ที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะได้รับเท่านั้น เช่น ธนาคาร หรือนายจ้างของท่านหลังจากที่
   ท่านเริ่มงานแล้ว อย่าแจ้งรายละเอียดหมายเลขในใบสมัครงาน
  • ใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนแล้ว หรือใช้อาสาสมัครช่วยเหลือด้านภาษีจากกรมสรรพากร (Tax Office Tax Help) ในการยื่น
   ขอแบบแสดงภาษีเท่านั้น
  • แจ้งการสูญหาย การถูกลักขโมย หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของหมายเลข TFN ของท่านที่สำนักงานสรรพากร (Tax Office) โดยเร็วที่สุดที่หมายเลข 1800 060 062

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องหมายเลข TFN ตลอดจนวิธีการยื่นขอหมายเลข TFN และคำแนะนำในการเก็บรักษาเลขให้ปลอดภัยได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.ato.gov.au หรือโทร 13 28 61

   Last modified: 25 Oct 2007QC 23955