เราใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างไร?

เราใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อค้นหาธุรกิจที่อาจจะดำเนินการโดยใช้เงินสดโดยการค้นหาพวกที่ดำเนินการอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมนั้นๆ

เราระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของท่านขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านให้เรารวมถึง:

 • ท่านแจ้งเราว่าธุรกิจของท่านอยู่ในอุตสาหกรรมใด
 • คำอธิบายถึงกิจกรรมของธุรกิจหลักในแบบฟอร์มขอคืนภาษีของท่าน
 • ชื่อการค้าของธุรกิจท่าน

ท่านอาจถูกคัดเลือกเพื่อตรวจสอบบัญชี

การอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมของท่านไม่ได้แปลว่าท่านจะสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบบัญชีหรือการทบทวนได้เพราะเราอาจระบุถึงท่านได้โดยใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้ออื่นๆที่เรามีอยู่

ตัวชี้วัดอื่นๆที่เราใช้เพื่อระบุถึงผู้เสียภาษีที่อาจจะกำลังหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ด้านภาษีรวมถึง:

 • การเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกแสดงถึงการรายงานถึงรายได้ที่ไม่ตรงกันยกตัวอย่างเช่นรายได้ที่ไม่ได้รับการรายงานจาก:
  • หน่วยงานอื่นของรัฐบาล
  • สถาบันการเงิน
 • ธุรกิจที่รายงานถึงรายได้สุทธิที่ดูเหมือนต่ำกว่าที่น่าจะจำเป็นต้องใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตส่วนตัวของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
 • ข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีที่มาจากชุมชน

ท่านอยากจะพิจารณาเรื่องการเปิดเผยโดยสมัครใจหรือไม่?

ถ้าหากหลังจากการเปรียบเทียบสมรรถภาพธุรกิจของท่านกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วท่านพบว่าท่านมีข้อผิดพลาดเรื่องภาษีของท่านเราขอแนะนำให้ท่านทำการเปิดเผยโดยสมัครใจ

ถ้าท่านทำการเปิดเผยโดยสมัครใจเราอาจลดหย่อนบทลงโทษและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านทำการเปิดเผยโดยสมัครใจก่อนที่เราจะบอกท่านว่าเรามีแผนจะตรวจสอบบัญชีท่าน

หาข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเปิดเผยโดยสมัครใจโปรดดูที่จะทำการเปิดเผยโดยสมัครใจได้อย่างไร

End of find out more

ท่านต้องใช้อะไรบ้างเพื่อคำนวณหาเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อคำนวณหาเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถภาพธุรกิจท่านท่านจะต้องมี:

 • เกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับธุรกิจของท่าน (มีพร้อมเป็นภาษาอังกฤษที่เกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
 • หลักฐานด้านการทำบัญชีของท่าน (สมุดเงินสดหรือซอฟต์แวร์ด้านการทำบัญชี)
 • ตัวเลขจากการคืนภาษีเงินได้สำหรับปีนั้นๆ

เพื่อคำนวณหาสัดส่วนเปรียบเทียบของต้นทุนการขายของธุรกิจท่านท่านจะต้องมี:

 • ใบแจ้งกิจกรรมสำหรับปีนั้นๆ
 • ใบแจ้งยอดเงินธนาคารหรือหลักฐานอื่นสำหรับการขายผ่านบัตรทั้งหมด

เพื่อคำนวณหาเกณฑ์มาตรฐานปัจจัยเข้าของธุรกิจท่านท่านจะต้องมี:

 • ใบเสร็จกำกับภาษีสำหรับการขายและการซื้อ
 • สมุดแจ้งราคา
 • บันทึกการทำงานประจำวัน
 • สมุดเช็คของท่าน
 • ใบแจ้งการซื้อจากซับพลายเออร์ของท่าน
 • ใบแจ้งยอดเงินธนาคาร

วิธีการคำนวณสัดส่วนเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อคำนวณหาเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของท่านให้หารสัดส่วนธุรกิจหลักของท่านด้วยยอดขายของท่านและคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์

ยกตัวอย่างเช่น:

สัดส่วนต้นทุนของการขายต่อยอดขาย (turnover)

เพื่อคำนวณหาสัดส่วนต้นทุนของการขายต่อยอดขาย ให้หารต้นทุนของการขายด้วยยอดขาย แล้วคูณด้วย 100

(ต้นทุนของการขาย / ยอดขาย) x 100 = สัดส่วนต้นทุนของการขาย/ ยอดขาย

คำศัพท์ที่เราใช้

เมื่อเราพูดว่า:

 • ท่านเราหมายถึงท่านในฐานะธุรกิจหน่วยหนึ่งยกตัวอย่างเช่นผู้ค้าคนเดียวห้างหุ้นส่วนทรัสตีของทรัสต์หรือกองทุนซุปเปอร์หรือบริษัท
 • ธุรกิจเราหมายถึงธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน $15 ล้าน
 • ยอดขาย (turnover) เราหมายถึงรายได้(revenue) ทั้งหมดที่ท่านได้รับจากการขายสินค้าและบริการในแต่ละปีไม่รวมภาษีสินค้าและบริการ (GST)
 • เกณฑ์มาตรฐานเราหมายถึงเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กประกอบด้วยอัตราส่วนที่เจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมของธุรกิจนั้น ต้นทุนของการขาย – ต้นทุนของสิ่งใดก็ตามที่สร้างขึ้น ผลิตขึ้น จัดหามา หรือซื้อหามา เพื่อใช้สำหรับ
  - การผลิต
  - การขายหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
  - รายได้ของธุรกิจ
 • ยอดขายทั้งหมดเราหมายถึงยอดขายทั้งหมดที่ได้รับการรายงานในใบแจ้งกิจกรรมของท่านจำนวนนี้รวมทั้งGST

หาข้อมูลเพิ่มเติม

 • ข้อมูลที่ได้รับการแปลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเงินสดธุรกิจของท่านและภาษีและหัวข้อเรื่องธุรกิจอื่นๆมีอยู่ในภาษาอื่นๆ
 • ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษมีอยู่ที่:
 • โทรหาเราที่ 13 28 66 ระหว่างเวลา 8.00amถึง 6.00pm วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • ถ้าท่านไม่ถนัดพูดภาษาอังกฤษและต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านภาษีโปรดโทรถึงบริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข13 14 50 เพื่อขอความช่วยเหลือในการแปลทางโทรศัพท์ให้ท่าน
 • ถ้าท่านหูหนวกหรือมีความพิการในการได้ยินหรือการพูดโปรดติดต่อเราผ่านบริการถ่ายทอดแห่งชาติ (National Relay Service (NRS)) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซท์ของNRS relayservice.gov.auExternal Link
End of find out more
  Last modified: 22 Jul 2015QC 23989