• Project DO IT - đây là lúc để hành động

  Sở Thuế Vụ Úc (ATO) đang nhắc nhở những người có thu nhập và tài sản ở nước ngoài mà không khai báo rằng họ cần phải hành động ngay bây giờ, bằng không họ có thể bị kiểm toán và bị phạt nặng.

  Phó Tổng Ủy viên Thuế vụ, ông Michael Cranston cho biết đã có khoảng gần 1,500 người đã quyết định chấn chỉnh vấn đề thuế của họ và đã khai báo mức thu nhập và tài sản ở nước ngoài với hệ thống thuế của Úc.

  Ông Cranston nói "Cho đến nay các trường hợp khai báo đã lên đến hơn 180 triệu đô-la thu nhập ở nước ngoài và hơn 1 tỷ đô-la trị giá tài sản mà trước đây đã không được khai báo."

  Những người tự nguyện và khai báo vì Project DO IT sẽ chỉ bị thẩm định trong vòng bốn năm trở lại, sẽ chỉ bị phạt tối đa 10 phần trăm cho mức thiếu hụt, và sẽ không bị giao cho cơ quan điều tra hình sự.

  Ông Cranston nói thêm "Chúng tôi thấy là người dân dần dà hiểu ra rằng họ không còn có thể giấu tài sản và thu nhập ở nước ngoài được nữa - những phát triển gần đây về việc trao đổi thông tin và khả năng đối chiếu các dữ liệu hiệu quả hơn giữa các quốc gia khiến họ không còn nơi nào để che nữa."

  Với sự quyết tâm của Úc đối với việc tự động trao đổi thông tin toàn cầu, việc thu thập thông tin ở nước ngoài sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

  "Nếu quý vị đang dự tính tự nguyện tiết lộ số thu nhập và tài sản nước ngoài của mình, quý vị nên liên lạc với ATO trước ngày 19 tháng 12."

  Ông Cranston cho biết "Đây là cơ hội chót để quý vị tự nguyện khai báo, bởi lẽ sau ngày 19 tháng 12, những người không khai báo mức thu nhập hoặc tài sản ở nước ngoài của họ có thể sẽ phải trả một giá rất đắt."

  ATO khuyến khích mọi người gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 1300 132 346 và nói chuyện với một thành viên trong toán Project DO IT hoặc quý vị có thể truy cập trang mạng ato.gov.au/projectdoit để biết thêm thông tin bằng tiếng Anh.

   Last modified: 06 Mar 2015QC 43169