Vietnamese language home page

Chào mừng quý vị đến với trang mạng của Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc

Những trang mạng này chứa đựng các thông tin về thuế vụ tại Úc để giúp quý vị hiểu các quyền lợi của mình và đáp ứng các bổn phận về thuế của quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy có thông tin nào trên các trang mạng này không bao gồm các hoàn cảnh của quý vị, hay quý vị không biết chắc là các thông tin này được áp dụng với quý vị như thế nào, thì quý vị có thể tìm đến sự giúp đỡ thêm từ Sở Thuế chúng tôi.

Một số trong các thông tin của chúng tôi được trình bày ở dạng PDF (Portable Document Format). Để xem hoặc để in ra một tập thông tin ở dạng PDF, quý vị sẽ cần có phần mềm Adobe Acrobat ReaderExternal Link trên máy vi tính của quý vị. Quý vị có thể tải xuống miễn phí bản sao của phần mềm này từ trang mạng của Adobe.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị các thông tin hữu ích. Ý kiến đóng góp, bình luận và gợi ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm của chúng tôi để phục vụ quý vị và cộng đồng của quý vị tốt hơn. Quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp của quý vị qua thư điện tử (e-mail) đến địa chỉ diversity@ato.gov.au

Attention

Xin đừng sử dụng địa chỉ thư điện tử này để nêu các thắc mắc về thuế vụ.

Nếu quý vị có các thắc mắc về thuế vụ, hãy điện thoại:

  • Các thắc mắc về thuế cá nhân – 13 28 61
  • Các thắc mắc về thuế doanh nghiệp – 13 28 66
  • Các thắc mắc về hưu bổng – 13 10 20
  • Nếu quý vị không nói thạo Tiếng Anh và muốn nói chuyện với Sở Thuế, xin gọi đến Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn ở số 13 14 50.
End of attention
    Last modified: 03 Aug 2016QC 17021