• Thuế hàng hoá và dịch vụ
  Những gì quý vị cần biết nếu quý vị là chủ nhân của cơ sở đang kinh doanh

  Giới thiệu (hình chiếu dẫn đầu)

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Xin chào mừng quý vị đến với buổi hội thảo qua trang mạng – webinar - của ATO về GST – Thuế hàng hoá và dịch vụ - Những gì quý vị cần biết - nếu quý vị mới mở cơ sở kinh doanh

  Tôi là David Ngo Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn buổi webinar hôm nay trong khoảng 20 phút.

  Nộp tờ khai hoạt động kinh doanh
  (Business Activity Statement - BAS)

  • Các cơ sở dùng Tờ Khai Hoạt Động Kinh Doanh (Business Activity Statements - BAS) để báo cho ATO biết cơ sở kiếm được bao nhiêu lợi tức, thu được bao nhiêu GST và đã trả bao nhiêu GST cho các hàng hóa và dịch vụ mà cơ sở đã mua.
  • BAS được ATO phát hành hai tuần trước khi thời kỳ báo cáo của cơ sở chấm dứt.
  • Hầu hết các cơ sở nhỏ nộp tờ BAS vào các tháng Mười, tháng Hai, tháng Tư và tháng Bảy.
  • Ngày đáo hạn nộp có ghi trong tờ khai hoạt động.
  • Cơ sở có thể được gia hạn nộp nếu cơ sở nộp qua hệ thống điện tử hay dùng đại diện thuế hay đại diện BAS.

  Khai BAS cho đúng

  Khoảng 80% các trường hợp điều chỉnh tờ BAS là do các lỗi vô ý. Điều quan trọng là hãy điền BAS cho đúng đã trước khi nộp. Nhờ khai BAS đúng ngay, ta có thể tập trung nhiều thì giờ để lo cho khách hàng và để khuếch trương cơ sở mình.

  Nếu quý vị nghĩ là đã khai sai trong tờ BAS đã nộp xong, điều quan trọng là quý vị cần sửa đổi lại càng sớm càng tốt.

  Xin nhớ luôn luôn ghi chi tiết liên lạc và ký tờ BAS trước khi gởi đi.

  Nếu nộp BAS qua trang mạng quý vị sẽ được mách biết để chỉnh sửa.

  Để giúp quý vị báo cáo cho đúng, tôi xin chiếu một video ngắn cho ta các hướng dẫn và mách nước cho biết làm sao để ta khai tờ BAS. Video này là một trong các loạt video có trong trang mạng của ATO, đã được thực hiện để giúp đỡ các cơ sở về GST. Nếu vị nào muốn xem tất cả các video xin hãy vào trang mạng của ATO tại ato.gov.au/Vietnamese.

  Làm sao để sửa sai tờ BAS?

  Nếu điền sai, đừng lo ngại. Cơ sở có thể điều chỉnh qua tờ BAS kế tiếp nếu vẫn còn trong thời kỳ điều chỉnh. Việc nầy thường dễ dàng hơn là điều chỉnh tờ BAS đã sai và cũng có nghĩa là cơ sở sẽ không chịu phạt hay phải trả tiền lãi cho việc sửa lại con số GST.

  Nếu cơ sở sai lầm trong việc báo cáo, xin hãy liên lạc với ATO. Có thể sửa trong tờ khai hoạt động kế tiếp hay nếu thời gian hạn định đã qua cơ sở phải tự nguyện khai báo.

  Với các cơ sở có lợi tức dước $20 triệu, thời gian hạn định cho việc điều chỉnh tờ BAS thường là 18 tháng, tức là trong:

  • 18 tờ khai hoạt động hàng tháng, hay
  • 6 tờ khai hoạt động hàng quý, hay
  • 1 tờ khai GST hàng năm.

  Với các cơ sở có lợi tức từ $20 triệu trở lên, thời gian hạn định để điều chỉnh tờ BAS thường là 3 tháng (ba tờ khai hoạt động).

  Nợ thuế

  Mọi người cư dân Úc đều phải có bổn phận trả thuế tùy theo lợi tức kiếm được.

  Nếu ta không trả thuế đúng hạn, tiền lời General Interest Charge – GIC – sẽ được tính từ ngày đáo hạn trả đến ngày món nợ được trả hết. Tuy nhiên, quý vị có thể thỏa hiệp với ATO để trả hàng kỳ hay tạm hoãn trả. Chúng tôi có thể xóa một vài hay toàn bộ số tiền lãi GIC tùy theo trường hợp hoàn cảnh cá nhân của quý vị.

  Giữ tốt hồ sơ sổ sách

  Theo luật, cơ sở phải lưu giữ hồ sơ kinh doanh:

  • trong 5 năm sau khi soạn ra, nhận được hay các giao dịch đã hoàn tất, căn cứ vào trường hợp nào xảy ra sau cùng
  • bằng tiếng Anh hay dưới một dạng có thể vào xem và hiểu được để tính ra con số thuế cơ sở phải trả.

  ATO đề nghị các cơ sở lưu giữ hồ sơ bằng hệ thống điện tử.

  ATO có khai triển một công cụ qua mạng để giúp các cơ sở đánh giá các nhu cầu lưu giữ hồ sơ của cơ sở.

  Để biết thêm chi tiết, hãy tải xuống công cụ đánh giá việc lưu giữ hồ sơ qua trang mạng www.ato.gov.au/business

  Tội phạm cắp danh tính và gian lận tiền hoàn thuế

  Tội cắp danh tánh là một vấn đề rộng lớn trong cộng đồng. Chúng tôi làm việc mật thiết với nhiều cơ quan chính quyền để giải quyết vấn đề nầy. Chúng tôi có các giải pháp không khoan nhượng để tìm ra những kẻ trộm danh tính nầy và khởi tố những kẻ đã trộm danh tính để khai gian tiền GST hoàn lại.

  Kinh tế tiền mặt

  Kinh tế tiền mặt tạo ra các áp lực cho những người đóng thuế, các cơ sở đóng thuế một cách thành thật và cho cộng đồng bằng cách làm giảm đi số tiền dành cho các dịch vụ cộng đồng như sức khoẻ, giáo dục và các chương trình khác của chính phủ.

  Có một số phương cách để chận đứng kinh tế tiền mặt nầy. Dù ta là chủ cơ sở, khách hàng, công nhân viên hay là cố vấn thuế vụ, những sự chọn lựa và hành động của quý vị sẽ tạo ra các khác biệt.

  Đòi biên lai

  Lấy tờ biên lai hay hóa đơn thuế mua hàng có thể giúp đảm bảo là các cơ sở khác trả tiền thuế một cách công bình.

  Đưa payslips cho công nhân viên

  Đảm bảo các công nhân viên của mình luôn nhận được payslips.

  Giữ hồ sơ các món trả bằng tiền mặt

  Kể cả các món tiền trả bằng tiền mặt và các món tiền trả lương, tạo dễ dàng cho việc báo cáo đúng tiền thuế và hưu bổng.

  Quốc tế và xuyên biên giới

  Nếu quý vị muốn khai lấy lại tiền GST trả cho việc nhập khẩu hàng hoá, quý vị phải là người nhập khẩu hàng và chỉ nhập khẩu hoàn toàn hay một phần nào đó cho mục đích lấy lại tiền thuế đã đóng.

  Ngay cả khi tên của quý vị được ghi như là “chủ nhân” trong tờ khai nhập khẩu, điều nầy không có nghĩa quý vị là người nhập khẩu cho mục đích khai lấy lại tiền thuế GST khi nhập hàng.

  Dịch vụ Quan Thuề và Bảo Vệ Biên Giới Úc (Australian Customs and Border Protection Service) thu thuế GST trên các món hàng nhập khẩu. Thuế GST đươc tính là 10% trên trị giá hàng nhập khẩu.

  Trị giá hàng nhập khẩu là tổng số của:

  • Trị giá hải quan của món hàng
  • Lệ phí hải quan
  • Tiền trả để chuyên chở hàng đến chỗ cất lô hàng tại nước Úc
  • Chi phí bảo hiểm cho việc chuyên chở
  • Thuế rượu vang nếu có

  Để biết thêm thông tin về thuế GST trên hàng nhập khẩu xin đọc:

  Trợ giúp các cơ sở nhỏ

  SBA (Small Business Assist - Chương Trình Trợ Giúp các Cơ Sở Nhỏ) nay có trong trang mạng của ATO cũng như qua các app cơ sở nhỏ của ATO. Nó cho ta dễ dàng tiếp cận các thông tin và các công cụ có thể giúp các cơ sở nhỏ làm tròn bổn phận.

  Small Business Assist có trên trang mạng 24/7 và qua 10 ngôn ngữ. Nếu cần thêm sự giúp đỡ, quý vị có thể đặt qua mạng để có người gọi lại sau giờ làm việc trong một ngày giờ thích hợp với quý vị. Chúng tôi đã thử nghiệm dịch vụ gọi lại sau giờ nầy và bây giờ dịch vụ được cung cấp liên tục từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối, thứ Hai đến thứ Năm.

  Giúp đỡ

  Điện thoại:

  • Gọi chúng tôi qua số 13 28 66
  • Nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên ATO, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch số 13 14 50 để được giúp đỡ trong cuộc điện đàm.

  Mạng:

  • Vào trang ato.gov.au/gst
  • Để xem các đoạn phim về thuế bằng ngôn ngữ của quý vị, vào trang ato.gov.au/otherlanguages
  • Dịch vụ giúp đỡ các cơ sở nhỏ, vào trang ato.gov.au/sba
  • Tải ATO mobile app xuống từ Apple iTunes, Google Play TM hay Windows app stores.
   Last modified: 25 May 2015QC 43081