• Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Da li posjedujete nekretninu za izdavanje? Ovjde ćete saznati koje odbitke od poreza možete potraživati ove godine

  Više od 1,3 milijuna osoba je prošle godine potraživalo gotovo $25 milijardi u odbicima od poreza za nekretnine za izdavanje. Od tih gotovo 150.000 ih je potraživalo odbitke po prvi put.

  Porezni ured će nastaviti koncentrirati se na tu oblast kako bi vlasnici nekretnina potraživali samo one odbitke na koje imaju pravo.

  Porezni ured će ove godine poslati oko 110.000 pisama osobama koje su kupile nekretnine za izdavanja u posljednjih 12 mjeseci savjetujući ih o potraživanju odbitaka od poreza za nekretnine koje se izdaju.

  Evo nekoliko stvari o kojima trebate razmisliti kad potražujete odbitke od poreza u poreznoj prijavi za 2009-10. godinu.

  Koje odbitke od poreza možete odmah potraživati?

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Postoji niz troškova u svezi s nekretninama za izdavanje koje možete odmah potraživati. Oni uključuju:

  • kamatu na kredit za
   • kupnju nekretnine za izdavanje ili kupnju zemljišta za izgradnju nekretnine za izdavanje
   • kupnju amortizacijske robe za nekretninu, kao što je klima uređaj
   • financiranje renoviranja, kao što je terasa
   • popravke za održavanje ili popravke štete na nekretnini
  • popravku žlijebova na jednom dijelu kuće ili prozora koji su oštećeni u oluji ili popravku jednog dijela ograde koju je oštetila grana koja je pala sa drveta
  • održavanje vodovodnih cijevi, popravku električnih uređaja ili mašinerije, kao i ličenje, premazivanje uljem, struganje ili čišćenje nečeg što inače još dobro funkcionira
  • pripremu sporazuma o iznajmljivanju sa stanarom
  • troškove iseljenja stanara.

  Što se potražuje tijekom više godina?

  Troškovi koji se odbijaju tijekom više godina uključuju troškove amortizacijske opreme i radova na strukturi za poboljšanje zgrade i većinu troškova posuđivanja novca.

  Kad kupite nekretninu za izdavanje, vi kupujete i amortizacijske stvari koje su ugrađene u nekretninu, kao što su štednjaci, klima uređaji i bojleri. Cijena tih stvari se može potraživati tijekom više godina u vidu amortizacijskih odbitaka - uslijed smanjenja vrijednosti tih stvari.

  Također možete potraživati i odbitak za kapitalne radove tijekom više godina (obično 25 godina) za izgradnju zgrade, kao i naknadna poboljšanja koja ste izveli vi ili prijašnji vlasnik.

  Neki drugi primjeri troškova koji se trebaju potraživati tijekom više godina uključuju:

  • Troškove popravki nedostataka, štete ili oronulih dijelova koji su postojali još kad ste kupili nekretninu.
  • Odbitak za ukupne troškove 'poboljšanja' nekretnine za izdavanje što bi se inače moglo opisati kao popravka. Poboljšanje znači nešto novo ili nešto što se ne mora uraditi samo radi efikasnog funkcioniranja nekretnine. Ti troškovi se obično mogu potraživati kao odbici za kapitalne radove tijekom 25 godina.
  • Ako trebate nešto zamijeniti (kao cijelu ogradu ili zgradu, štednjak, kuhinjske ormare ili hladnjak), to nije popravka koja se odmah može odbiti od poreza. Te stvari trebate potraživati kao odbitke zbog smanjene vrijednosti ili kao odbitke za kapitalne radove tijekom određenog broja godina.
  • Troškove posuđivanja novca, što uključuje
   • biljegovinu (stamp duty) plaćenu na kredit
   • troškove dobivanja kredita, naplatu za procjenu u svrhu odobrenja kredita i osiguranje hipoteke zajmodavca
   • naplatu zajmodavca za provjeru vlasništva, troškove pripreme i upis dokumenata za hipoteku u zemljišne knjige, kao i honorar kreditnog posrednika.

  Ako je zbroj tih iznosa manji od $100, oni se mogu odmah odbiti od poreza, inače se obično odbijaju tijekom pet godina ili tijekom perioda zajma. Primjenjuje se kraći period.

  Što se ne može potraživati?

  Kako bismo vam pomogli da izbjegnete neke uobičajene greške, evo popisa stvari koje ne možete potraživati:

  • Odbitke za nekretnine za izdavanje koje u stvari ne izdajete.
  • Kamatu na kredit za nekretninu koju ne koristite za stvaranje prihoda ili kad počnete koristiti nekretninu za izdavanje u privatne svrhe.
  • Kamatu na dio kredita koji ste upotrijebili u privatne svrhe, kao što je kupnja novog auta.
  • Putne troškove ako je glavna svrha putovanja bila osobni odmor.
  • Biljegovinu koju vam je naplatila vaša državna/teritorijalna vlada za prijenos vlasništva nad nekretninom ili kamatu za zakup.
  • Premije osiguranja ako se po polici osiguranja kredit isplaćuje u slučaju vaše smrti, invalidnosti ili nezaposlenosti.
  • Troškove posuđivanja ili kamatu na dio kredita koji koristite u privatne svrhe.
  • Honorar odvjetnika koji vas je zastupao prilikom kupnje nekretnine i pripremio dokumente za kredit.

  Daljnje obavijesti

  Na internet stranicama Poreznog ureda www.ato.gov.au/rental možete naći detaljne informativne listove koji navode što možete, a što ne možete potraživati u svezi s vašom nekretninom za izdavanje.

  Oni uključuju:

  • Nekretnine za izdavanje - kako ćete izbjeći uobičajene greške (Rental properties - avoiding common mistakes)
  • Nekretnine za izdavanje - potraživanje troškova posuđivanja novca (Rental properties - claiming borrowing expenses)
  • Nekretnine za izdavanje - potraživanje pravnih troškova (Rental properties - claiming legal expenses)
  • Nekretnine za izdavanje - potraživanje troškova kamate (Rental properties - claiming interest expenses)
  • Nekretnine za izdavanje - potraživanje troškova popravki i održavanja (Rental properties - claiming repairs and maintenance expenses)
  • Nekretnine za izdavanje - potraživanje odbitaka za kapitalne radove (Rental properties - claiming capital works deductions)
  • Nekretnine za izdavanje - potraživanje putnih troškova (Rental properties - claiming travel expenses)
  • Ako želite razgovarati s nekim u Poreznom uredu o odbicima od poreza u svezi s nekretninom za izdavanje, nazovite 13 28 61.
   Last modified: 10 Jun 2010QC 23950