ato logo

Đầu tư bất động sản - những gợi ý thông minh về thuế

Last updated 3 July 2022

Sự hiểu biết thấu đáo về thuế khi đầu tư vào bất động sản còn quan trọng hơn cả việc chọn đúng bất động sản nào để đầu tư. Nếu bất kỳ lúc nào mà quý vị kiếm được thu nhập bằng việc sử dụng bất động sản của mình thì quý vị có nghĩa vụ và quyền lợi về thuế.

Lưu trữ hồ sơ đúng cách sẽ giúp cho thời gian khai thuế được dễ dàng

Quý vị cần lưu trữ hồ sơ hợp lý trong thời gian sở hữu bất động sản.

Hãy giữ hồ sơ phù hợp cho từng giai đoạn trong hành trình của mình để bảo đảm rằng quý vị có thể xin bồi hoàn mọi thứ mà mình có quyền.

Mua

 • hợp đồng mua
 • giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu
 • giấy tờ cho vay
 • chi phí mua bất động sản
 • chi phí vay mượn

Sở hữu

 • bằng chứng thu nhập có được từ việc cho thuê
 • tất cả các chi phí của quý vị
 • các giai đoạn mà quý vị hoặc bạn bè của mình sử dụng riêng
 • các giai đoạn mà bất động sản được sử dụng làm nơi cư trú chính của quý vị
 • giấy tờ cho vay nếu quý vị tái cấp tài chính bất động sản của mình
 • các nỗ lực cho thuê bất động sản
 • cải thiện vốn

Bán

 • hợp đồng bán
 • giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu
 • chi phí bán bất động sản
 • tính toán lãi hoặc lỗ

Những gợi ý lưu trữ hồ sơ

 • Hãy ưu tiên thiết lập một hệ thống lưu giữ hồ sơ dễ sử dụng. Điều này có thể là lưu trữ ở dạng kỹ thuật số, chẳng hạn như một bảng tính hoặc quý vị có thể dùng phần mềm chuyên dụng.
 • Hãy lưu trữ hồ sơ của mỗi giao dịch trong thời gian mà quý vị sở hữu bất động sản. Việc này gồm có các hợp đồng mua bán cũng như các giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng và cho vay.
 • Hãy quét (scan) các biên nhận để dễ dàng lưu trữ và truy cập chúng.

Hãy nhớ rằng việc giữ lại bằng chứng của tất cả thu nhập, chi phí và nỗ lực cho thuê bất động sản của quý vị có nghĩa là quý vị có thể xin bồi hoàn được tất cả những gì mà mình được hưởng.

Chuẩn bị khai thuế

Chủ nhân của bất động sản cho thuê nên nhớ 3 bước đơn giản khi chuẩn bị khai thuế:

 1. Hãy bao gồm tất cả những thu nhập mà quý vị nhận được

Điều này gồm có thu nhập từ những thỏa thuận thuê nhà ngắn hạn (ví dụ như nhà nghỉ dưỡng), cho thuê một phần nhà của quý vị hoặc những thu nhập khác liên quan đến việc cho thuê, chẳng hạn như tiền trả bảo hiểm và tiền đặt cọc mà quý vị giữ khi cho thuê.

 1. Nhận lại đúng những chi phí của quý vị

Đủ điều kiện - chỉ yêu cầu bồi hoàn các khoản chi phí trong thời gian mà quý vị cho thuê nhà hoặc khi quý vị đã chủ động và thực sự cố gắng cho thuê nó.

Đúng lúc – một số chi phí phải được xin bồi hoàn trong một vài năm.

Phân tách – phân chia yêu cầu bồi hoàn khi bất động sản của quý vị:

 • được cho thuê một khoảng thời gian trong năm
 • chỉ được cho thuê một phần
 • do chính quý vị sử dụng hoặc được cho thuê thấp hơn giá thị trường.

Quý vị cũng phải phân bổ phù hợp với quyền sở hữu của mình.

 1. Hãy giữ lại hồ sơ để chứng minh tất cả

Quý vị nên giữ lại những hồ sơ của thu nhập lẫn chi phí liên quan đến bất động sản cho thuê của mình, cũng như các hồ sơ mua bán.

Bán bất động sản

Nếu quý vị bán một bất động sản đầu tư hoặc nơi cư ngụ chính mà quý vị cho thuê, hãy nhớ:

 • Quý vị có thể phải trả thuế lãi về vốn, ngay cả khi quý vị chuyển bất động sản sang tên người khác.
 • Lãi từ vốn là chênh lệch giữa cơ sở chi phí (chi phí sở hữu) và số tiền thu được từ vốn của quý vị (những gì quý vị nhận được khi bán bất động sản hoặc giá trị thị trường khi quý vị chuyển nhượng bất động sản).
 • Nếu chi phí sở hữu lớn hơn số tiền thu được từ vốn của quý vị thì phần lỗ phải được tính vào khoản khai thuế của quý vị và con số này có thể làm giảm lãi từ vốn trong tương lai.
 • Nếu quý vị yêu cầu khấu trừ các công trình vốn hoặc khấu hao trong bất kỳ năm tài chính nào, thì cơ sở chi phí của quý vị không nên bao gồm những khoản này.
 • Nếu quý vị sở hữu bất động sản hơn 12 tháng và quý vị là cư dân Úc thì quý vị có thể được hưởng 50% chiết khấu thuế với khoản thu nhập từ vốn.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về đầu tư bằng tiếng Anh trên trang mạng Bộ công cụ dành cho các nhà đầu tư về thời gian tính thuế của chúng tôi.

QC69679