Show download pdf controls
 • جرم و جنایت هویت

  معلومات شخصی شما کلید هویت شما است .حفاظت از معلومات شخصی به همان اندازه مهم است که بسته نگه داشتن دروازه ورودی منزل تان.

  آیا شما میدانید چه را و چطور باید حفاظت کنید ؟ ویدیوی ما را ببینید و حفاظت از معلومات شخصی تانرا جزئی از کار روزانه خود بسازید.

  تماشا کنید

   

  مدت تماشای این ویدیو تقریباٌ 111 ثانیه است. تکمه play را روی صفحه انتخاب کنید تا کلمه transcript را ببینید ویا بخوانید. این کلمه در < دری > موجود است.

  End of watch

  جرم سرقت هویت چیست؟

  جرم سرقت هویت زمانی واقع میشود که کسی یک سند هویت دزدی شده، تحریف شده یا یک هویت غیر واقعی را برای ارتکاب تقلب یا سایر جرایم مورد استفاده قرار دهد. این عملیه میتواند شامل ایجاد هویت جدید ، هویت دروغین، ویا با استفاده از معلومات سرقت شده خود را به جای کسی دیگری قرار دادن، باشد.

  مجرمین میتوانند استفاده ازهویت شما را با کار برد معلو مات ابتدایی مانند نام شما، تاریخ تولد و آدرس شما آغاز کنند. اگر هویت شما سرقت شده است، اصلاح آن سالها را در بر خواهد گرفت و شما ممکن است به مشکلات مالی مواجه گردید. شما همچنان برای یافتن کار، گرفتن قرضه، کرایه گرفتن منزل و یا در خواست خدمات دولتی و مزایای دیگر نیز مشکل خواهید داشت .

  سارقین هویت، معلو مات در باره دیگران را به طریقه های ذیل میگیرند:

  • دزدی بکس های دستی، بکس های جیبی، نامه ها ویا تلیفونهای موبایل
  • سر و زیر کردن/ پالیدن اشغال دانی
  • پرسیدن فایل نمبر مالیه شما (TFN) از طریق عملیه جعلی استخدام
  • خواندن چیزهائی که شما از طریق آن لاین شبکه های اجتماعی با دیگران شریک میسازید
  • در حالیکه ادعا میکند که مربوط به یکی از دفاتر حکومتی و یا بانک میباشد سوالهایی از شما می پرسد و به شما در تکمیل فورمه باز گشت مالیه و یا اسناد رسمی دیگر پیشنهاد کمک میکند
  • به طمع انداختن شما تا به یک ویب سایت ویا ایمیلی که معلومات در باره شما را میگیرد کلیک کنید.

  مجرمین میتوانند ازهویت سرقت شدۀ شما در موارد آتی استفاده کنند:

  • در آسترالیا به حیث یک شهروند زندگی کنند
  • به حساب بانک شما دسترسی داشته باشند و با استفاده از کریدت کارت شما خریداری کنند
  • از دادن مالیه، کمک به طفل و یا باز پرداخت قرضهء تحصیلات عالی (HELP) خودداری کنند
  • پول تقاعد شما را بدزدند
  • به یک کمک حکومتی در خواست بدهند
  • خانه شما را بفروشند
  • از حاضر شدن به محکمه ویا محبس خودداری کنند
   Last modified: 25 May 2015QC 43322