Show download pdf controls
 • تقلبکاری را تحقیق کنید یا راپور دهید

  تقلبکاری ها طوری طرح ریزی می شوند تا شما را فریب دهند که پول یا معلومات شخصی هویت تانرا از شما بگیرند.

  راپور دادن تقلبکاری تظاهر به ATO بودن

  اگر قربانی اشخاصی شده اید که تظاهر کرده اند از جانب ATO با شما تماس می گیرند، می توانید این موضوع را برای ما به طرق مختلف ذیل راپور دهید.

  تقلبکاری تیلفونی

  • اگر شما یا کسیکه می شناسید برای یک تقلبکار پول پرداخته است یا معلومات شخصی هویت اش را افشا نموده است، به شماره 1800 008 540 زنگ زده و موضوع را راپورد دهید.
  • اگر یک مکالمه یا پیغام تیلفونی تقلبی دریافت کرده اید، و پول پرداخت نکرده اید یا معلومات شخصی هویت تانرا برای شخص تقلبکار افشا نکرده اید، می توانید موضوع را از طریق فورمه آنلاین راپوردهی یک تقلبکاری راپور دهید.

  ایمیل و پیغام های کتبی تقلبی

  اگر یک ایمیل یا پیغام تیلفونی (SMS) مشکوک دریافت می کنید که ادعا می نماید از جانب ما است:

  • ایمیل کامل را برای ما به آدرس زیر بفرستید ReportEmailFraud@ato.gov.au
  • عکس پیغام کتبی را گرفته و برای ما به آدرس ReportEmailFraud@ato.gov.au بفرستید
  • ایمیل و پیغام کتبی مذکور را حذف کنید.

  از کلیک کردن، باز کردن ضمایم یا دانلود کردن فایل های مشکوک خودداری کنید.

  تائید کردن تماس ATO

  اگر گاهی در مورد حقیقی بودن هرگونه تماس هائیکه شک می کنید از جانب ATO نباشند، بدان جواب ندهید. برای ما به شماره1800 008 540زنگ بزنید.

  در این صفحه:

  چه کسان دیگری را باید اطلاع داد

  اگر برای یک شخص تقلبکاری که تظاهر به ATO بودن نموده است پول پرادخته اید، یک راپور رسمی نزد پولیس محل تان درج کنید.

  اگر نمبر کریدت کارت یا حساب بانکی تانرا برای کسی داده اید که نباید آنرا دریافت می کرد، با بانک یا مؤسسه مالی خود در تماس شوید.

  اگر به یک حساب بانکی یک شخص تقلبکار پول پرداخته اید، با بانک مذکور در تماس شوید و یک راپور تقلبکاری را درج کنید.

  موارد ذیل را نیز نگاه کنید:

  روش های تقلبکاری

  تشخیص دادن تماس های حقیقی ATO از تماس های تقلبی بطور روزافزون مشکل تر می شود، ولی بعضی علایم بروز دهنده در زیر ذکر شده است که شما را کمک می کند تا تماس های حقیقی ATO را تشخیص دهید.

  روش های تقلبکاری ذیل به منظور ربودن معلومات شخصی هویت (PII) یا پول تان بکار می روند.

  تقلبکاری تیلفونی

  تقلبکاران ممکن است:

  • شما را به دستگیر شدن فوری تهدید کنند. منظور آنها از اینکار ایجاد یک احساس عاجل بودن و ترساندن شما می باشد.
   • ما هیچوقت شما را تهدید به دستگیر شدن فوری نمی کنیم.
    
  • پیغام های از قبل ثبت شده ماشینی (پیام های کمپیوتری) را به تیلفون شما ارسال می کنند. به مجرد جواب دادن، شما این پیغام ها را می شنوید یا ممکن است آنرا در پیغام های صوتی تیلفون تان ثبت کنند. تقلبکاران معمولاً از شما می خواهند که به این پیغام های ماشینی جواب دهید و با جواب دادن به اینگونه پیام ها اطمینان ایشان حاصل می گردد که شما آنرا باور کرده اید.
   • ما هیچوقت پیغام های نخواسته و از قبل شده را به تیلفون شما ارسال نمی کنیم.
   • صرف به نمبرهای ذکر شده در منبع مستقل جواب متفابل دهید نه به شماره ایکه برایتان ارائه شده یا شماره ظاهر شده در لست مکالمات تیلفون تان.
    
  • از تکنولوجی هایی استفاده می کنند که شماره های حقیقی "هویت زنگ زننده" روی صحفه تیلقون تان ظاهر گردد، بشمول شماره حقیقی ATO. تقلبکاران با انجام دادن این روش می خواهند شما را معتقد سازند که مکالمه دریافت شده از یک نمبر حقیقی از آسترالیا است.
   • مکالماتی که از جانب ما باشد، نمبر تیلفون ما در صفحه تیلفون شما ظاهر نمی شود.
   • صرف به نمبرهای ذکر شده در منبع مستقل جواب متقابل دهید نه به شماره ایکه برایتان ارائه شده یا شماره ظاهر شده در لست مکالمات تیلفون تان.
    
  • تقاضای فوری پرداخت پول را می کنند و شما را الی زمان پرداختن پول روی خط تیلفون نگهمیدارند. ممکن است بشما توصیه کنند که اگر تیلفون را قطع کنید دستگیر خواهید شد. اینکار را بخاطری انجام می دهند تا مطمئن شوند که شما الی زمان ختم مکالمه پول را پرداخته باشید.
   • ما هیچوقت اصرار نمی کنیم که روی خط تیلفون باقی بمانید تا پرداخت تان تکمیل شود.
    
  • بشما اجازه نمی دهند تا با یک مشاور مورد اعتماد یا کارگزار مالیاتی تان معمول تان صحبت کنید. تقلبکاران اینکار را بخاطری انجام می دهند تا برای هیچکس فرصت ندهند که برای شما بگویند که این یک تقلبکاری است و مانع شوند که پول را بپردازد.
   • ما هیچوقت مانع مشورت کردن امور مالیاتی تان با کارگزار مالیاتی یا یک مشاور مورد اعتماد تان نمی شویم.
    
  • مکالمات کانفرانس تیلفونی (سه جانبه) با یک کارگزار مالیاتی، یک افسر مراجع قانونی یا یک مامور رسمی تقلبی را انجام می دهند. این بخاطریست که تظاهر به حقیقی بودن مکالمه تیلفونی شان کنند و در ضمن شما را بیشتر بترسانند. شخص سومی ایکه تقلبکار برایش زنگ می زند در حقیقت یک تقلبکار همکار خودش می باشد.
   • ما هیچوقت مکالمات کانفرانس تیلفونی را با یک شخص ثالث مانند کارگزار مالیاتی یا افسر مراجع قانونی انجام نمی دهیم.
   • امور مالیاتی را بدانید – می توانید هر زمان از طریق حساب myGov تان امور مالیاتی تانرا بررسی کنید، یا می توانید با کارگزار مالیاتی تان و یا ATO تماس بگیرید.
    
  • تقاضای یک پرداخت ذریعه سند تضمین iTunes، Google Play، STEAM یا غیره سند های تصمین را می کنند. این سند های تضمین به آسانی قابل خرید و فروش در سراسر جهان می باشد و یک شکل غیرقابل تعقیب پول می باشد.
   • ما هیچوقت تقاضای پرداخت یک قرضداری را از طریق iTunes، Google Play cards یا غیره سندهای تضمین نمی کنیم.
   • برای پرداخت طریقه های قانونی قرضداری تان، مراجعه کنید به طریقه پرداخت .
    
  • از شما تقاضای پرداخت مستقیم ذریعه Bitcoin یا غیره کریپتوکرنسی و یا پرداخت به یک ATM را می کنند. کریپتوکرنسی به سختی قابل تعقیب است و هویت شخص تقریباً گمنام می باشد.
   • ما پرداخت ها را ذریعه کریپتوکرنسی قبول نمی کنیم.
    
  • از شما تقاضا می کنند که پول را در یک حساب شخصی پرداخت کنید. حسابات بانکی در آسترالیا ذریعه اشخاص پول شوی افتتاح می شوند. پول ها به حساب های مختلف گردش داده می شوند تا تدریجاً بخارج از کشور انتقال داده شوند.
   • ما هیچوقت از شما تقاضا نمی کنیم که قرضداری مالیاتی تانرا به یک حساب بانکی بپردازید که توسط بانک مرکزی آسترالیا اداره نشود. BSB (کُد بانک – ایالت - نمایندگی) را چک کنید.
    
  • از شما تقاضا می کنند که پول را به یک حساب خارج از کشور انتقال دهید (در جائیکه تقلبکاران قرار دارند).
   • ما پرداخت قرضداری تانرا از طریق یک حساب خارج از کشور تقاضا نمی کنیم.
    
  • از شما تقاضای پرداخت یک فیس را از طریق کریدت کارت تان می کنند تا پول تانرا مسترد نمایند. معلومات کریدت کارت تان معمولاً از این طریق به سرقت می رود.
   • ما هیچوقت از شما تقاضا نمی کنیم که یک فیس را برای دریافت یک بازپرداخت بپردازید.
   • جزئیات کریدت کارت تانرا برای هیچکس ندهید ندهید مگر اینکه به آن شخص اعتماد داشته و مطمئن باشید ضرور است که آنرا برای وی بدهید.
    
  • برایتان پیشنهاد می کنند که اگر تمام پول را پرداخته نمی توانید، آنررا بطور قسطی بپردازید. اینکار را بخاطری انجام می دهند تا تعداد دفعات و مبلغ مجموعی پرداخت را بیشتر سازند.
   • قبل از توافق نمودن به هرگونه ترتیبات قسطی، با ما یا کارگزار مالیاتی تان از طریق یک نمبر ثبت شده مستقل تماس بگیرید.
    

  تقلبکاری های ایمیل و پیغام های تیلفونی

  تقلبکاران ممکن است:

  • از شما بخواهند که جزئیات هویت شخصی و مؤسسه مالی (بانک) تانرا از طریق یک پیغام تیلفونی (SMS) یا ایمیل برایشان بفرستید تا یک بازپرداخت را دریافت بدارید.
   • ممکن است ما برای شما یک پیغام تیلفونی یا ایمیل را بفرستیم که با ما تماس بگیرید، مگر هیچوقت از شما تقاضا نخواهیم کرد که معلومات شخصی تانرا از این طرق برای ما بفرستید تا پول تانرا برگردانیم. 
   • نمبر مالیاتی آسترالیایی (TFN) یا تاریخ تولد تانرا برای اشخاص ندهید مگر اینکه مطمئن باشید ضرور است که آنرا برای ایشان بدهید.
    
  • از شما می خواهند که روی یک لینک ایکه برایتان از طریق یک پیغام یا ایمیل فرستاده اند کلیک کنید. تقلبکاران صفحات ورودی جعلی ایجاد می کنند که حقیقی بنظر می آیند. ایشان از این صفحات استفاده می کنند تا شایستگی مشروعیت (نام استفاده کننده و رمز عبور) خود را حفظ کنند.
   • ما هیچوقت برایتان یک پیغام یا ایمیل با یک لینک را نمی فرستیم که در آن از شما بخواهیم که به صفحات آنلاین ما وارد شوید.
    
  • با فرستادن یک پیغام یا ایمیل از شما تقاضا می کنند که با کلیک کردن روی یک لینک فورمه ها یا ضمایم را دانلود کنید. تقلبکاران اینکار را بخاطری انجام می دهند که نرم افزار های خطرناک را جهت دسترسی به معلومات در کمپیوتر تان نصب کنند یا معلومات شخصی هویت یا مالی تان را برای استفاده بعدی نگهدارند.
   • همیشه از در زمان دانلود کردن ضمایم یا کلیک کردن روی لینک های مندرج ایمیل ها، پیغام های کتبی تیلفونی یا صفحات رسانه های اجتماعی از احتیاط کار بگیرید حتی اگر اینطور بنظر تان می آید که از جانب یکی از شناختگان باشد.
    
  • حسابات رسانه های اجتماعی جعلی را ایجاد می کنند و پیغام ها را برای دریافت معلومات شخصی هویت یا پول می فرستند.
   • ما در Facebook ، Twitter و LinkedIn هستیم مگر هیچوقت از طریق این رسانه های اجتماعی از شما تقاضای پرداخت پول یا دریافت معلومات شخصی هویت تانرا نمی کنیم.
   • ما هیچوقت با شما از طریق Whatsapp تماس نمی گیریم.
    

  یادداشت: هیچوقت جزئیات TFN، myGov یا حساب های بانکی و یا غیره معلومات شخصی هویت تانرا در رسانه های اجتماعی با دیگران شریک نسازید.

  موارد ذیل را نیز نگاه کنید:

   Last modified: 12 Nov 2019QC 60567