Show download pdf controls
 • جرم و جنایت هویت

  اطلاعات شخصی شما کلید هویت تان است. محافظت از اطلاعات شخصی‌تان همانقدر مهم است که قفل کردن در منزل.

  آیا می‌دانید که باید چگونه و از چه چیزهایی محافظت کنید؟ ویویدی ما را تماشا کرده و محافظت از اطلاعات شخصی تان را بخشی از روزتان کنید.

  تماشا

  Media:Protect your personal information (Farsi) از معلومات شخصی تان محافظت كنيد
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunw17konExternal Link (Duration: 1:55)

  این ویدیو تقریباً 126 ثانیه طول می‌کشد. برای تماشای آن دکمه play را روی تصویر انتخاب کنید یا رونوشت آن را بخوانید. رونوشت به زبان فارسی موجود است.

   Last modified: 16 Apr 2020QC 43328