Show download pdf controls
 • Xác minh hoặc báo cáo vụ việc lừa đảo

  Nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và cần sự giúp đỡ của ATO, xin vui lòng gọi điện cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS National) theo số 13 14 50.

  Lừa đảo được tạo ra để lừa quý vị trả tiền hoặc phát tán thông tin cá nhân của quý vị.

  Báo cáo lừa đảo mạo danh ATO

  Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi một trò lừa đảo mạo danh ATO thì quý vị có thể báo cho chúng tôi theo nhiều cách khác nhau.

  Lừa đảo qua điện thoại

  • Nếu quý vị hoặc một người mà quý vị biết đã trả tiền hoặc cung cấp thông tin lý lịch cá nhân nhạy cảm với một kẻ lừa đảo, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1800 008 540 để báo cáo.
  • Nếu quý vị nhận được một cú điện thoại lừa đảo hoặc tin nhắn văn bản, và chưa trả tiền hoặc cung cấp thông tin lý lịch cá nhân nhạy cảm cho kẻ lừa đảo thì quý vị có thể báo cáo vụ việc lừa đảo thông qua mẫu đơn trực tuyến Báo cáo vụ việc lừa đảo (bằng tiếng Anh)

  Email và tin nhắn văn bản lừa đảo

  Nếu quý vị nhận được email hoặc tin nhắn văn bản (SMS) đáng ngờ tự xưng là của chúng tôi, hãy

  Đừng nhấp vào một liên kết, mở tập tin đính kèm hoặc tải về tập tin.

  Xác minh liên lạc của ATO

  Nếu quý vị không chắc chắn cuộc tương tác có phải đúng là từ ATO hay không, xin đừng trả lời. Quý vị nên gọi cho chúng tôi theo số 1800 008 540.

  Trong trang này:

  Ai khác để thông báo

  Nếu quý vị đã thanh toán cho kẻ lừa đảo mạo danh ATO, hãy gửi báo cáo chính thức cho cảnh sát địa phương.

  Nếu quý vị đã cung cấp thẻ tín dụng hoặc thông tin ngân hàng cho một người không nên có nó, hãy liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của quý vị.

  Nếu quý vị đã trả tiền vào một tài khoản lừa đảo, hãy liên hệ với ngân hàng đó và nộp báo cáo gian lận.

  Xem thêm:

  Phương thức lừa đảo

  Việc phân biệt giữa các tương tác ATO thật và những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên khó khăn hơn, tuy nhiên, có một số dấu hiệu nhận biết được nêu dưới đây để giúp quý vị xác minh rằng quý vị đang giao tiếp với ATO thật.

  Các phương thức lừa đảo dưới đây được sử dụng để bắt chước ATO và tìm cách lấy cắp Thông tin lý lịch cá nhân (PII) hoặc tiền của quý vị.

  Lừa đảo qua điện thoại

  Kẻ lừa đảo có thể:

  • Đe dọa quý vị sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Chúng làm việc này nhằm gây ra cảm giác nguy cấp và gieo rắc phản ứng sợ hãi.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ đe dọa bắt giữ quý vị ngay lập tức.
    
  • Gửi tin rác ghi âm từ trước (robocalls) vào điện thoại của quý vị. Những tin này sẽ được gửi khi quý vị trả lời cuộc gọi hoặc có thể để lại trong hộp thư thoại của quý vị. Chúng thường yêu cầu quý vị hồi đáp cuộc gọi vì việc hồi đáp lại robocalls giúp bọn lừa đảo gia tăng sự chắc chắn khi nói chuyện với một người tin vào tin nhắn.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi tin nhắn rác ghi âm từ trước vào điện thoại của quý vị.
   • Chỉ gọi lại vào số nguồn độc lập không phải số được cung cấp cho quý vị hoặc trong nhật ký cuộc gọi của quý vị.
    
  • Sử dụng công nghệ để đoán định các số hợp pháp trên ID người gọi trong nhật ký cuộc gọi của quý vị, nó có thể bao gồm các số ATO hợp pháp. Chúng thực hiện việc này để khiến quý vị nghĩ rằng cuộc gọi là từ các số điện thoại của Úc.  
   • Các cuộc gọi từ chúng tôi không hiển thị số trên ID người gọi.
   • Chỉ gọi lại vào số nguồn độc lập, không phải là số hiển thị trên ID người gọi hoặc trong nhật ký cuộc gọi của quý vị.
    
  • Yêu cầu thanh toán ngay lập tức và giữ đường dây điện thoại nói chuyện với quý vị cho đến khi quý vị trả tiền. Chúng có thể khuyến cáo rằng nếu treo máy sẽ kích hoạt lệnh bắt giữ. Việc này là để đảm bảo quý vị sẽ thanh toán vào cuối cuộc gọi.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ bắt quý vị phải giữ máy điện thoai cho đến khi quý vị thanh toán.
    
  • Từ chối cho phép quý vị nói chuyện với một cố vấn đáng tin cậy hoặc đại diện thuế thông thường của quý vị. Chúng làm việc này để ngăn chặn bất cứ ai nói với quý vị rằng đây là một trò lừa đảo và chặn đứng việc thanh toán.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ ngăn quý vị thảo luận về vấn đề thuế của mình với đại diện thuế hoặc cố vấn đáng tin cậy của quý vị.
    
  • Cuộc gọi hội thảo cùng một chuyên gia thuế giả mạo, nhân viên thực thi pháp luật giả mạo hoặc một quan chức giả mạo khác. Chúng làm việc này để gia tăng tính hợp pháp cho cuộc gọi và tăng phản ứng sợ hãi. Kẻ thứ hai nhập vào cuộc gọi là một kẻ lừa đảo khác.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện cuộc gọi hội thảo cùng một bên thứ ba như đại diện thuế hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
   • Nắm vững các vấn đề thuế của quý vị - quý vị có thể đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến ATO qua myGov để kiểm tra các vấn đề thuế của quý vị bất cứ lúc nào, hoặc quý vị có thể liên hệ với đại diện thuế hoặc ATO.
    
  • Yêu cầu thanh toán bằng iTunes, Google Play, STEAM hoặc các chứng từ khác. Những chứng từ này có thể dễ dàng mua và bán trên toàn cầu và là một dạng tiền tệ không theo dõi được.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán khoản nợ thông qua iTunes, thẻ Google Play hoặc các chứng từ khác.
   • Để biết cách thức hợp pháp trả nợ thuế, hãy xem Cách thức thanh toán. (bằng tiếng Anh)
    
  • Yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin hoặc tiền mã hóa khác một cách trực tiếp hoặc gửi vào ATM. Loại tiền tệ này rất khó để theo dõi và có mức độ ẩn danh.  
   • Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa.
    
  • Yêu cầu quý vị trả tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Các tài khoản có cơ sở tại Úc được thiết bởi những kẻ buôn tiền phi pháp Tiền chuyển vào các tài khoản cho đến khi nó được chuyển ra nước ngoài.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả nợ thuế vào tài khoản không thuộc hệ thống Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia). Hãy kiểm tra Mã số chi nhánh ngân hàng (BSB).
    
  • Yêu cầu quý vị thanh toán tiền qua phương thức điện chuyển khoản từ nước ngoài (chính là hang ổ của bọn lừa đảo).  
   • Chúng tôi sẽ không yêu cầu thanh toán món nợ qua điện chuyển khoản từ nước ngoài.
    
  • Yêu cầu quý vị trả phí để nhận khoản bồi hoàn thông thường bằng thẻ tín dụng. Thông tin thẻ tín dụng thường sẽ bị đánh cắp.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả một khoản phí để nhận được tiền bồi hoàn.
   • Không được cung cấp thông tin thẻ tín dụng của quý vị cho bất cứ ai trừ khi quý vị tin tưởng vào người quý vị đang làm việc cùng và họ thực sự cần những chi tiết này.
    
  • Đưa ra các thỏa thuận thanh toán nếu quý vị không thể trả toàn bộ số tiền. Việc này là để tăng các lần thanh toán và tổng số tiền thanh toán.  
   • Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc đại diện thuế của quý vị thông qua một số nguồn độc lập trước khi thực hiện một thỏa thuận thanh toán
    

  Lừa đảo qua email và tin nhắn văn bản

  Kẻ lừa đảo có thể:

  • Yêu cầu quý vị cung cấp thông tin lý lịch cá nhân và tổ chức tài chính thông qua SMS hoặc email để nhận được tiền bồi hoàn.  
   • Chúng tôi có thể sử dụng tin nhắn SMS hoặc gửi email yêu cầu quý vị liên hệ với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin lý lịch cá nhân thông qua các phương pháp này để được hoàn lại tiền. 
   • Không được cung cấp TFN, ngày sinh hoặc chi tiết ngân hàng của quý vị trừ khi quý vị tin tưởng vào người quý vị đang làm việc cùng và họ thực sự cần những chi tiết này.
    
  • Yêu cầu quý vị nhấp vào một đường liên kết trong tin nhắn văn bản hoặc email để đăng nhập vào một dịch vụ trực tuyến. Kẻ lừa đảo tạo ra đăng nhập giả trên các trang nhìn giống thật. Chúng sử dụng các trang web này để giữ thông tin xác thực hợp pháp (như tên người dùng và mật khẩu) để lạm dụng trong tương lai.  
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi cho quý vị email hoặc tin nhắn văn bản với một đường liên kết đưa quý vị đến một trang đăng nhập các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.
    
  • Yêu cầu quý vị nhấp vào liên kết trong tin nhắn văn bản hoặc email để tải xuống mẫu đơn hoặc tệp đính kèm. Những kẻ lừa đảo làm việc này để cài đặt các phần mềm độc hại vào máy tính của quý vị nhằm chiếm quyền truy cập vào dữ liệu của quý vị hoặc lưu giữ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính của quý vị để lạm dụng trong tương lai.  
   • Cần luôn luôn thận trọng khi tải xuống tệp đính kèm hoặc nhấp vào liên kết trong email, tin nhắn văn bản hoặc các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, ngay cả khi chúng có vẻ như là từ một người mà quý vị biết.
    
  • Tạo tài khoản truyền thông xã hội giả mạo và gửi yêu cầu thông tin lý lịch cá nhân hoặc tiền.  
   • Chúng tôi hiện có trang Facebook, Twitter và LinkedIn, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội này để yêu cầu quý vị thanh toán hoặc thông tin lý lịch cá nhân.
   • Chúng tôi sẽ không bao giờ tương tác với quý vị qua Whatsapp.
    

  Lưu ý: Không bao giờ được hé lộ số TFN, myGov hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin lý lịch cá nhân nhạy cảm khác của quý vị trên phương tiện truyền thông xã hội.

  Xem thêm:

   Last modified: 12 Nov 2019QC 60585