Show download pdf controls
 • Nhiên liệu đóng gói hay cung cấp

  Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong nhiên liệu đóng gói hay cung cấp – bao gồm:

  • một số loại nhiên liệu đóng gói nhất định trong các thùng đựng 20 lít hoặc ít hơn
  • vận chuyển bơm LPG vào ống đựng 210 kg hoặc ít hơn để cung cấp cho mục đích sử dụng không phải là giao thông vận tải
  • vận chuyển cung cấp LPG cho mục đích sử dụng trong gia cư
  • cung cấp một số loại nhiên liệu nhất định cho mục đích sưởi ấm trong gia đình.

  Những hoạt động và nhiên liệu không hội đủ
  điều kiện

  Một số hoạt động và nhiên liệu không hội đủ điều kiện, bao gồm:

  • các loại nhiên liệu quý vị sử dụng trong phương tiện hạng nhẹ có trọng tải tối đa của xe (gross vehicle mass – GVM) là 4,5 tấn hoặc ít hơn, đi lại trên công lộ, chẳng hạn, xe hơi, xe thùng nhỏ hay xe taxi
  • các loại nhiên liệu khí quý vị sử dụng trong phương tiện hạng nặng để đi lại trên công lộ khi phí người sử dụng đường lộ làm giảm tín dụng thuế nhiên liệu xuống đến mức còn là không. (Tuy nhiên, quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu
   cho các loại nhiên liệu khí cấp lực cho các thiết bị phụ trong phương tiện
   hạng nặng.)
  • các loại nhiên liệu hàng không (như xăng dầu hàng không và dầu lửa
   hàng không)
  • một số loại nhiên liệu thay thế, như ethanol hay điêzen sinh học, vốn đã nhận được một khoản tài trợ hay trợ cấp giá
  • nhiên liệu quý vị mua nhưng đã không sử dụng bởi đã bị thất lạc, lấy cắp hoặc bị bỏ đi.

  Xem thêm:

  Các mức tín dụng thuế nhiên liệu

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Các mức tín dụng thuế nhiên liệu được tăng lên mỗi sáu tháng một lần theo chỉ số giá tiêu dùng – thường vào ngày 1 tháng Hai và ngày 1 tháng Tám. Các mức tín dụng thuế đối với nhiên liệu sử dụng trong các loại phương tiện hạng nặng cho việc đi lại trên công lộ cũng được thay đổi do những thay đổi định kỳ về lệ phí của người sử dụng đường lộ.

  Khi tính toán khoản tín dụng thuế nhiên liệu của mình, kể cả nhiên liệu sử dụng trong các loại phương tiện hạng nặng, quý vị cần sử dụng mức tín dụng được áp dụng tại thời điểm quý vị mua nhiên liệu đó – có thể mức này không nhất thiết là mức đang có hiệu lực khi quý vị sử dụng nhiên liệu đó hay khi đòi tín dụng thuế nhiên liệu
  của mình.

  Xem thêm:

  Mỗi năm quý vị có khai lấy lại tín dụng thuế nhiên liệu dưới $10,000 không?

  Từ tờ BAS tháng Ba 2016 trở đi quý vị có thể:

  • dùng định mức áp dụng vào cuối thời kỳ BAS
  • tính ra số lít của quý vị dựa trên chi phí xăng dầu mà quý vị đã mua

  Quý vị cũng có thể dùng một số các văn kiện để minh chứng cho các khoản khai lấy lại tín dụng thuế nhiên liệu cho các tờ BAS trước đây và trong tương lai.

  Xem thêm:

  Cách đòi tín dụng thuế nhiên liệu

  Quý vị phải tự mình thẩm định các đơn đòi tín dụng thuế nhiên liệu của mình.
  Điều này có nghĩa là quý vị chịu trách nhiệm về việc:

  • thẩm định tư cách hội đủ điều kiện của mình để được hưởng tín dụng thuế nhiên liệu
  • tính ra số tiền quý vị có thể đòi bằng cách nhân số lít hội đủ điều kiện của quý vị với mức tín dụng thuế nhiên liệu đúng
  • lưu giữ hồ sơ hỗ trợ cho các đơn đòi tín dụng thuế nhiên liệu của quý vị.

  Xem thêm:

  Hãy làm đơn đòi của mình cho đúng

  Những lời khuyên và công cụ sau đây có thể giúp quý vị làm đơn đòi tín dụng thuế nhiên liệu của mình cho đúng.

  Sử dụng mức tín dụng thuế nhiên liệu đúng

  Mỗi lần quý vị nộp BAS của mình, hãy kiểm tra trực tuyến để biết mức tín dụng thuế nhiên liệu đúng. Để biết các mức tín dụng thuế của năm hiện hành và năm trước
  đó, xin tham khảo Các mức tín dụng thuế nhiên liệu và các loại nhiên liệu hội đủ
  điều kiện.

  Kiểm tra xem việc sử dụng nhiên liệu của quý vị có phải là hội đủ điều kiện
  hay không

  Lỗi thường gặp là đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho phương tiện có GVM là 4,5 tấn hoặc ít hơn, đi lại trên công lộ. Để giúp tránh các lỗi sai, xin hãy sử dụng Công cụ thẩm định tư cách hội đủ điều kiện để hưởng tín dụng thuế nhiên liệu của chúng tôi.

  Lưu giữ hồ sơ để hỗ trợ đơn đòi của quý vị

  Hồ sơ của quý vị cần cho thấy quý vị chia nhiên liệu ra thành từng phần thế nào cho các hoạt động khác nhau.

   Last modified: 11 May 2016QC 38214