ato logo
Search Suggestion:

Mga gabay sa audio - sa Pilipino

Last updated 10 April 2023

Ang aming mga gabay sa audio ay madaling paraan upang malaman ang tungkol sa buwis at super sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong piniling wika.

Ang mga gabay sa audio ay nagbibigay ng alternatibong paraan upang ma-access ang mahahalagang impormasyon.

Maaari mong pakinggan ang aming mga gabay sa audio sa pamamagitan ng pag-click sa play button ng mga paksa sa ibaba. Mayroon kaming impormasyon tungkol sa pag-lodge ng iyong tax return, sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo, sa pagpapananatiling ligtas mula sa mga scam, at marami pa.

Buwis: paano ito gumagana at bakit binabayaran natin ito

Alamin kung ano ang buwis, bakit tayo nagbabayad ng buwis at kung paano magbabayad ng buwis.

Media: Buwis: paano ito gumagana at bakit nagbabayad tayo nito
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x9bmwExternal Link (Duration: 00:01:56)

Super: ano ba ito at bakit ito mahalaga

Alamin kung ano ang superannuation at kung bakit ito mahalaga.

Media: Super: ano ito at bakit ito mahalaga
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x9y94External Link (Duration: 00:01:08)

Pag-aaral sa Australya

Alamin ang kung ano ang kailangan mong malaman kung mag-aaral sa Australya.

Media: Pag-aaral sa Australya
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oyyorExternal Link (Duration: 00:00:46)

Pagsisimula sa iyong unang trabaho

Alamin ang kung ano ang tax file number (TFN), bakit kailangan mo ito at paano ito panatilihing ligtas.

Media: Pagsisimula sa iyong unang trabaho
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x617dExternal Link (Duration: 00:01:14)

Alamin kung ano ang maaaring kailangan mong malaman kung magsisimula sa iyong unang trabaho kabilang ang, pagkumpleto ng deklarasyon ng tax file number (TFN), kung magkano ang buwis na babayaran mo at superannuation.

Media: Pagsisimula sa iyong unang trabaho
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x6iaxExternal Link (Duration: 00:02:10)

Alamin kung ikaw ay isang empleyado o isang kontratista at ang iyong mga karapatan at obligasyon sa lugar ng trabaho.

Media: Pagsisimula sa iyong unang trabaho
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x6jm4External Link (Duration: 00:01:41)

Pag-lodge ng iyong unang tax return

Alamin kung ano ang tax return.

Media: Pagsumite ng iyong unang tax return
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oyswxExternal Link (Duration: 00:01:11)

Alamin kung sino ang kailangang mag-lodge ng tax return, bakit at kailan mo kailangang mag-lodge, kung paano mag-lodge, at kung anong impormasyon ang isasama.

Media: Pagsumite ng iyong unang tax return
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oy38wExternal Link (Duration: 00:02:44)

Alamin kung anong kita ang isasama at kung ano ang mga deductions na maaari mong i-claim sa iyong tax return.

Media: Pagsumite ng iyong unang tax return
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oy5csExternal Link (Duration: 00:01:34)

Pagsisimula ng iyong sariling negosyo

Alamin ang mga kailangan mong malaman bago ka magsimula ng negosyo, tulad ng pagtukoy kung ito ay isang negosyo o libangan at kung paano pipiliin ng tamang
istruktura ng negosyo.

Media: Pagsisimula ng iyong sariling negosyo
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oynaaExternal Link (Duration: 00:02:03)

Alamin ang tungkol sa pagpaparehistro ng iyong negosyo, pagkuha ng tax file number (TFN), pagkuha ng Australian business number (ABN) at pagpaparehistro para sa buwis sa mga kalakal at serbisyo (GST) at iba pang uri ng mga buwis.

Media: Pagsisimula ng iyong sariling negosyo
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oyj4yExternal Link (Duration: 00:02:04)

Alamin ang tungkol sa pag-uulat at pagbabayad ng buwis, iyong tax return, ang pag-lodge ng mga activity statement at pag-claim ng mga deduction at konsesyon para sa negosyo.

Media: Pagsisimula ng iyong sariling negosyo
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oyc49External Link (Duration: 00:02:20)

Alamin ang tungkol sa pagbabayad ng iyong mga empleyado, mga deklarasyon ng
tax file number (TFN), pay as you go (PAYG) withholding, pagbabayad ng super,
Single Touch Payroll (STP) at pagbabayad ng mga kontratista.

Media: Pagsisimula ng iyong sariling negosyo
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oytseExternal Link (Duration: 00:02:07)

Alamin ang tungkol sa pag-iingat ng mga talaan ng negosyo.

Media: Pagsisimula ng iyong sariling negosyo
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oywemExternal Link (Duration: 00:00:37)

Manatiling ligtas mula sa mga scam

Alamin kung paano mananatiling ligtas mula sa mga scam.

Media: Manatiling ligtas mula sa mga scam
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x98r5External Link (Duration: 00:00:53)

Paghingi ng tulong

Alamin kung paano ka makakakuha ng tulong.

Media: Paghingi ng tulong
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x64y5External Link (Duration: 00:01:37)

Tingnan din:

Awtorisado ng Pamahalaan ng Australia, Canberra.

Authorised by the Australian Government, Canberra.

QC72209