ato logo
Search Suggestion:

ការណែនាំជាសំឡេង- ជាភាសា ខ្មែរ

Last updated 10 April 2023

ការណែនាំជាសំឡេងរបស់យើងគឺជាវិធីងាយស្រួលមួយក្នុងការស្វែងយល់អំពីពន្ធដារ និងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ តាមរយៈការស្ដាប់ជាភាសាដែលពេញចិត្តរបស់អ្នក។

ការណែនាំជាសំឡេងផ្ដល់នូវវិធីជំនួសផ្សេងមួយដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ។

អ្នកអាចស្ដាប់ការណែនាំជាសំឡេងរបស់យើង ដោយចុចលើ ប៊ូតុងចាក់ នៅលើប្រធានបទនានាដូចខាងក្រោម។ យើងមានព័ត៌មានអំពីការដាក់របាយការណ៍ប្រកាសពន្ធដាររបស់អ្នក ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច ការរក្សាសុវត្ថិភាពពីការបោកបន្លំ និងច្រើនទៀត។

ពន្ធដារ៖ របៀបដែលវាដំណើរការ និងមូលហេតុដែលយើងបង់ពន្ធដារ

ស្វែងយល់ថាតើពន្ធដារជាអ្វី មូលហេតុដែលយើងបង់ពន្ធដារ និងរបៀបដែលយើងបង់ពន្ធដារ។

Media: ពន្ធ៖របៀបដំណើរការនៃពន្ធនិងមូលហេតុដែលយើងបង់ពន្
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o59w6External Link (Duration: 00:01:30)

ប្រាក់សោធននិវត្តន៍៖ តើវាជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់

ស្វែងយល់បន្ថែមតើប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់។

Media: ប្រាក់សោធននិវត្តន៍៖ តើវាជាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជា វាមានសារៈសំខាន់
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o6cmdExternal Link (Duration: 00:01:06)

ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

ស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងនៅពេលសិក្សាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

Media: ការសិក្សានៅអូស្ត្រាលី
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4ohrb3External Link (Duration: 00:00:45)

ការចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងរបស់អ្នក

ស្វែងយល់ថាតើលេខសំណុំពន្ធដារ (TFN) ជាអ្វី ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការវា និងរបៀបរក្សាវាឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

Media: ការចាប់ផ្តើមការងារដំបូងរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4ohec1External Link (Duration: hh:01:04)

ស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវដឹងនៅពេលចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងរបស់អ្នក រួមមានការបំពេញសេចក្ដីប្រកាសពីលេខសំណុំពន្ធដារ (TFN),
ពន្ធចំនួនប៉ុន្មានដែលអ្នកនឹងបង់ និងប្រាក់សោធននិវត្តន៍។

Media: ការចាប់ផ្តើមការងារដំបូងរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4ohwumExternal Link (Duration: 00:01:54)

ស្វែងយល់ថាតើអ្នកជានិយោជិត ឬម៉ៅការ ព្រមទាំងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។

Media: ការចាប់ផ្តើមការងារដំបូងរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4ohz5rExternal Link (Duration: 00:01:23)

ការដាក់របាយការណ៍ប្រកាសពន្ធដារដំបូងរបស់អ្នក

ស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅរបាយការណ៍ប្រកាសពន្ធដារ។

Media: ការធ្វើការទូទាត់ពន្ធលើកដំបូងរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o7591External Link (Duration: 00:01:07)

ស្វែងយល់ថាតើអ្នកណាត្រូវការដាក់របាយការណ៍ប្រកាសពន្ធដារ ហេតុអ្វី ពេលវេលា និងរបៀបដែលអ្នកត្រូវការដាក់របាយការណ៍
ហើយនិងព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវរួមបញ្ចូល។

Media: ការធ្វើការទូទាត់ពន្ធលើកដំបូងរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o77jiExternal Link (Duration: 00:03:14)

ស្វែងយល់អំពីប្រាក់ចំណូលអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវរួមបញ្ចូល ប្រាក់ចំណាយអ្វីខ្លះដែលអាចយកទៅទាមទារដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ឋដារនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រកាសពន្ធដាររបស់អ្នក។

Media: ការធ្វើការទូទាត់ពន្ធលើកដំបូងរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o765dExternal Link (Duration: 00:02:14)

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ស្វែងយល់អំពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹងមុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ដូចជាការទទួលស្គាល់ថាតើវាជាអាជីវកម្ម ឬក៏ជាសកម្មភាពកម្សាន្តមួយ
និងរបៀបជ្រើសរើសរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មដែលត្រឹមត្រូវ។

Media: ការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4oh7pdExternal Link (Duration: 00:01:42)

ស្វែងយល់អំពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់អ្នក ការទទួលបានលេខសំណុំពន្ធដារ (TFN), ការទទួលបានលេខអាជីវកម្មអូស្ត្រាលី (ABN) និងការចុះបញ្ជីសម្រាប់ពន្ធទំនិញ និងសេវាកម្ម (GST) និងពន្ធដារផ្សេងទៀត។

Media: ការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o7rysExternal Link (Duration: 00:01:49)

ស្វែងយល់អំពីការរាយការណ៍ និងការបង់ពន្ធដារ របាយការណ៍ប្រកាសពន្ធដាររបស់អ្នក ការដាក់របាយការណ៍សកម្មភាពអាជីវកម្ម
និងការចំណាយដែលអាចយកទៅទាមទារដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ឋដារ ហើយនិងសម្បទានសម្រាប់អាជីវកម្ម។

Media: ការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o7xm5External Link (Duration: 00:02:03)

ស្វែងយល់អំពីការបង់ប្រាក់ឱ្យនិយោជិតរបស់អ្នក សេចក្ដីប្រកាសពីលេខសំណុំពន្ធដារ (TFN) ការដកហូតទុកពន្ឋដារតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលដែលរកបាន
(PAYG), ការបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍, Single Touch Payroll (STP) និងការបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកម៉ៅការ។

Media: ការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o7oinExternal Link (Duration: 00:02:13)

ស្វែងយល់អំពីការរក្សាកំណត់ត្រាអាជីវកម្ម។

Media: ការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o71jzExternal Link (Duration: 00:00:34)

រក្សាសុវត្ថិភាពពីការបោកបន្លំ

ស្វែងយល់អំពីរបៀបរក្សាសុវត្ថិភាពពីការបោកបន្លំ។

Media: រក្សាអោយមានសុវត្ថិភាពពីការបន្លំឆបោក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o6x99External Link (Duration: 00:00:54)

ការទទួលបានជំនួយ

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចទទួលបានជំនួយ។

Media: ការរកជំនួយ
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o611cExternal Link (Duration: 00:01:34)

ក៏សូមអានផងដែរនូវ៖


ផ្តល់សិទ្ធិដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីទីក្រុងកង់បេរ៉ា។

Authorised by the Australian Government, Canberra.

QC72211