ato logo
Search Suggestion:

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਮਨ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

Last updated 21 December 2021

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ, ਸੁਪਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਮਨ ਸਾਧਨਾਂ (ESSTs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ESST ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ESST ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ।
 • ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ESST ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ

ਇੱਕ ESST ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ESST ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਹਾਰਡਵੇਅਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ USB ਡਰਾਈਵ) ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ (POS) ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਕਲਾਉਡ ਅਧਾਰਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਇੱਕ POS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ POS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ POS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ESST ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ESST ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਕ੍ਰਮਬਧ ਕਰਨਾ
 • ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
 • ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ (GST ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ)
 • ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ESST ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਸਾ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ POS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ POS ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ USB ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ POS ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਨੂੰ USB ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡੀਊਲ ਇੱਕ POS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ, ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

ਇੱਕ ESST ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

POS ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ POS ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ  
  • ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ POS ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਸੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ)।
   
 • ਇੱਕ POS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 'ਵੌਇਡ' ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ  
  • ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ POS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
  • ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ESST ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ POS ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ESST ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ POS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ESST ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ESST@ato.gov.au 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ESST ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ POS ਵਿੱਚESST ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ESST ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ESST ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ESST ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਆਪਣੀ ESST ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ESST ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ESST ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਆਡਿਟ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਸੀਂ ਇਕ ESST ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ESST ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ESST ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ESST ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ESST ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)।

ਇੱਕ ESST ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ:

 • ਇੱਕ ESST ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ESST ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ESST ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਪੈਨਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰੇਕ ESST ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ESST ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, 60 ਪੈਨਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ

ਸੈਂਡਰਾ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ESST ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਓਫ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਡਰਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ESST ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ POS ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਡਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ESST ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਓਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਓਫ ਨੇ ਇੱਕ ESST ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

End of example

ਇੱਕ ESST ਰੱਖਣਾ

ਇੱਕ ESST ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ESST ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ESST ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਪੈਨਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 30 ਪੈਨਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ESST ਰੱਖਣਾ

ਕਿਮ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਲਈ ਇੱਕ ESST ਸਮਰਥਿਤ POS ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ POS ਸਿਸਟਮਾਂ ESST ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਲਈ ESST ਸਮਰਥਿਤ POS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ESST ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)।

End of example

ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ

ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ 1,000 ਪੈਨਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 60 ਪੈਨਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਨਿਕੋਲ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ POS ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਲੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ POS ਸਿਸਟਮ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਕਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਲੀਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਕੋਲ ਲੀਨਾ ਦੇ POS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਕੋਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਲੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ESST ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਕੋਲ ਹੀ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ESST ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਨਿਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨਾ ਨੂੰ ESST ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

End of example

ਸੂਹ ਦਿਓ

ESST ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ESST ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੂਹ ਦਿਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
 • ਉਹਨਾਂ ਦਾ ABN ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ
 • ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ
 • ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ESST ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਇਕ ਚੰਗੀ ਟਿੱਪ-ਆਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

QC67601