ato logo
Search Suggestion:

Yan ödemeler vergisi (FBT) Türkçe bilgi sayfasi

Last updated 20 October 2008

Yan Ödemeler Vergisi’ne Giriş

Bu bilgilendirme belgesi yan ödemeler vergisini (FBT) açıklar ve işverenlere, çalışanlarına yan ödeme sağlayıp sağlamadıklarını çözmede yardımcı olur.

Yan ödemeler vergisi nedir

FBT, gelir vergisinden ayrıdır. Çalışanlara veya çalışanların yakınlarına çalışanın işi nedeniyle sağlanan belirli çıkarlar için ödenen vergidir. Çalışanların yakınları genellikle onların aile mensuplarıdır.

Bir yan ödeme nedir

Yan ödeme, bir kişiye (veya ilişkide bulunduğu bir kişiye) o kişi bir çalışan olduğu için sağlanan çıkardır. Çıkarlar, işverenle yapılan düzenleme kapsamında üçüncü kişiler tarafından da sağlanabilir. Çalışan, şu andaki, gelecekteki veya geçmişteki bir çalışan olabilir.

Siz bir direktör iseniz ve işinizi bir şirket aracılığıyla yürütüyorsanız, o şirketin bir çalışanı olarak kabul edilebilirsiniz. Bu, kendinize sağlanan yan ödemeler şirketinizin FBT yükümlülükleri üstlenmesiyle sonuçlanır, anlamını taşıyabilir.

Yan ödemelerin örnekleri şunları içerir:

 • bir çalışana, bir iş arabasını veya başka bir arabayı çalışanın kendi özel amacı doğrultusunda kullanması için izin vermek (arabayı akşamları eve götürmek de dahil)
 • bir çalışana ucuz veya faizsiz borç vermek
 • bir çalışanın özel sağlık sigortasını, çocuklarının okul ücretlerini ödemek veya onlara spor karşılaşmaları ya da diğer eğlenceler için biletler vermek.

Örnek: Araba yan ödemesi

Michelle bir şirketin direktörü ve çalışanıdır. Şirket bir fırına sahiptir ve bu fırını çalıştırmaktadır ve ekmek dağıtımı için kullanılan bir arabası vardır. Michelle’e arabayı hafta sonlarında evine götürme izni verilmiştir. Kendisi arabayı hafta sonlarında, yiyecek alışverişine gitmek ve çocuklarını spor karşılaşmalarına götürüp getirmek gibi özel amaçlarla kullanmaktadır. Bu şekilde şirket Michelle’e bir yan ödeme sağlamaktadır.

Şunlar yan ödeme değildir:

 • ücret ve maaş ödemeleri
 • çalışanların hisse kazanım onaylı programı çerçevesinde bir çalışana sağlanan hisseler
 • emeklilik yasası kapsamında denetlenen emeklilik fonlarına işveren katkıları, ve
 • işten ayrılırken yapılan ödemeler (örneğin, istifa ettiğinde veya emekli olduğunda bir çalışana satılan veya verilen şirket arabası).

Ayrıca, FBT’den muaf olan bazı çıkarlar da vardır.

Nelerin yan ödeme sayılıp sayılmayacağını öğrenmenin en iyi yolu vergi danışmanınızla görüşmektir.

FBT’yi ödemek

İşverenler, ödeme kendileriyle yapılan bir düzenleme çerçevesinde, ilişkide bulunulan bir kişi veya üçüncü bir kişi tarafından yapılsa bile, FBT öderler. Örneğin, işletmenize mal tedarik eden bir kişi, işveren olarak sizinle yapılan bir düzenleme çerçevesinde çalışanlarınıza da ücretsiz olarak veya daha ucuz fiyatla mal sağlarsa, borçlanılan FBT için sorumlu olan sizsiniz.

Çoğu durumda işverenler, yan ödeme sağlamanın masrafları ve sonuç olarak ödedikleri yan ödeme vergisi için gelir vergisi kesintisi talep edebilirler.

Ödenecek FBT tutarını azaltmanın yolları vardır; daha fazla bilgi için vergi danışmanınıza danışın.

Yan ödeme sağlıyorsanız, sorumluluklarınız

 1. Ne kadar FBT ödemeniz gerektiğini hesap edin
  İşverenler, her FBT yılında ne kadar FBT ödemeleri gerektiğini kendileri değerlendirmeli ve hesaplamalıdır.
 2. Gerekli FBT kayıtlarını saklayın
  FBT yasası işverenlerden, sağladıkları yan ödemelere ilişkin belirli kayıtları saklamalarını ister.
 3. FBT için kaydolun
  İşverenlerin, FBT ödemeleri gerektiğini saptamaları durumunda kayıt olmalarını öneririz.
 4. Yan ödemeleri çalışanların ödeme özetlerinde bildirin
  İşverenler, belirli yan ödemeleri çalışanların ödeme özetlerinde bildirmelidir.
 5. FBT beyannamesini yatırın ve FBT’yi Vergi Dairesi’ne ödeyin
  1 Nisan’dan bir sonraki yılın 31 Mart’ına kadar süren FBT yılını kapsayan bir beyanname her yılın 21 Mayıs’ından önce yatırılmalıdır.

Daha Fazla Bilgiye İhtiyacınız Var mı

FBT sorumluluklarınızla ilgili daha fazla bilgi için vergi danışmanınıza danışın veya 13 28 66’dan Vergi Dairesi ile ilişkiye geçin. İyi İngilizce konuşamıyorsanız ve bir vergi memuru ile konuşmak istiyorsanız, görüşmenize yardımcı olması için 13 14 50’den Telefonla Tercüme Servisi’ni arayın.

QC24236