ato logo
Search Suggestion:

Küçük işletmelerde kayıt tutma

Last updated 24 July 2023

Küçük işletmenizde kayıt tutma hakkında temel kavramları anlama.

Bu sayfada

Neden kayıt tutmalıyım

Doğru ve eksiksiz kayıt tutmak yasal olarak zorunludur. Ayrıca aşağıdakileri kolaylaştırdığı için iş hayatındaki herekes için gereklidir:

 • nakit akışınızı yönetme
 • vergi yükümlülüklerinizi yönetme
 • işletmenizin ne durumda olduğunu anlama.

Yasa neyi gerektiriyor

Yasalara göre kayıtlarınız:

 • tüm işlemleri açıklamalıdır
 • yazılı olmalıdır (elektronik ortamda veya kağıt üzerinde)
 • İngilizce dilinde ya da kolay tercüme edilebilir olmalıdır
 • 5 yıl süreyle saklanmalıdır (bazı kayıtların daha uzun süre saklanması gerekebilir).

Doğru vergi kayıtları tutmazsanız mali cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz ya da kayıt tutma kursuna gitmeniz gerekebilir (ya da her ikisi).

Kayıt nasıl tutulur

Faturalama, ödeme ve diğer işletme işlemlerini elektronik ortamda veya kağıt üzerinde tutabilirsiniz.

Elektronik kayıt tutmak günlük işletme faaliyetlerini gerçekleştirmenize ve vergi ile emeklilik fonu yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı olur.

Doğru elektronik kayıt tutma yazılımı ile:

 • tutarları otomatik olarak hesaplayabilir ve hazır raporlar oluşturabilirsiniz
 • mal ve hizmet vergisi (GST) ve gelir vergisi amaçları için faturalar, özetler ve raporlar hazırlayabilirsiniz
 • son vergi oranlarını, vergi yasalarını ve kuralları takip edebilirsiniz
 • belli bilgileri bize çevrim içi olarak bildirebilirsiniz
 • fiziksel depolama alanından tasarruf edebilirsiniz
 • sel, yangın veya hırsızlık durumunda kayıtların yedeklerini alabilirsiniz.

Sayman ya da muhasebeci kullanmak istiyorsanız sizin için en iyi sistemin hangisi olduğu konusunda tavsiyesini alın. Kolay anlayıp kullanabileceğiniz bir sistem seçin.

Tutmanız gereken işletme kayıtları

İşletme faaliyeti tablolarınızı (BAS) ve yıllık vergi iadenizi hazırlamanıza yardımcı olması ve diğer vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kayıt tutmalısınız. Aşağıda belirtilen kayıtları tuttuğunuzdan emin olun.

Gelir ve satış kayıtları

Aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm gelir ve satış işlemlerinin kayıtlarını tutun:

 • vergi faturaları
 • makbuz defterleri
 • yazar kasa kayıtları
 • nakit ve dijital satış kayıtları.

Gider veya satın alma kayıtları

Nakit satın alımlar dahil olmak üzere tüm işletme giderlerinin kayıtlarını tutun. Kayıtlar aşağıdakileri içerebilir:

 • makbuzlar
 • vergi faturaları
 • çek defteri makbuzları
 • kredi kartı slipleri
 • küçük nakit giderleri defterleri

İşletmeniz için bir şey aldınız ama bazen özel amaçlı kullandıysanız kullanımının ne kadarlık kısmının özel amaçlı olduğunu nasıl hesapladığınızı gösteren kayıtları da tutmalısınız.

Yıl sonu kayıtları

Aşağıdakiler dahil olmak üzere yıl sonu kayıtları tutun:

 • alacaklılar (borcunuz olan kişiler) veya borçlular (size borcu olan kişiler) listesi
 • işletme varlıkları veya hisse senetleri alırken, tutarken, onarırken veya satarken yaptığınız giderler.

Varlıklarınızın azalan değerini (”amortismana tabi varlıklar” olarak da bilinir), stok sayım sayfaları ve sermaye kazancı vergi kayıtlarını hesaplamak için tablo kayıtları tutmalısınız.

Banka kayıtları

Banka kayıtlarınız aşağıdaki gibi detaylar içerebilir:

 • mevduat makbuzları
 • çek dip koçanları veya ödeme kayıtları
 • banka ve kredi kartı ekstreleri
 • kredi veya kira sözleşmeleri.

Ortaklık, şirket ya da tröst iseniz işletme ve kişisel giderlerinizin kaydı ayrı tutulmalıdır.

Şahıs şirketiniz varsa ayrı bir işletme banka hesabı, kayıtlarınızın yönetimini kolaylaştırabilir.

Tutmanız gerekebilen diğer kayıtlar

Vergi yükümlülüklerinize bağlı olarak başka kayıtlar da tutmanız gerekebilir. Bazı örnekler aşağıda listelenmiştir.

Mal ve hizmetler vergisi (GST) kayıtları

GST'ye kayıtlıysanız tedarikçilerinizden gelen tüm vergi faturalarını saklayın; bu faturalar GST alacakları talep etmenize yardımcı olacaktır. GST amaçları doğrultusunda yapılan ayarlamaları, bir kararı veya bir hesaplamayı kaydeden diğer tüm belgeleri saklamanız gerekir.

İşletme faaliyeti tablolarınızdaki (BAS) satın alımlarınız için GST tutarlarını bildirir ve GST alacakları talep edersiniz.

Yakıt vergisi alacakları kayıtları

İşletmeniz için yakıt vergisi alacakları talep edebilmeniz için kayıtlarınızın sizin hakkınızda aşağıdakileri göstermesi gerekir:

 • yakıt satın aldığınızı
 • yakıtı işletmeniz için kullandığınızı
 • ne kadar talep edebileceğinizi hesaplarken doğru oranı uyguladığınızı
 • yakıt vergisi alacakları için uygun olan ticari faaliyetleri yürüttüğünüzü.

Çalışan ve yüklenici kayıtları

Çalışanlarınız varsa bunlarla ilgili tüm aşağıdaki kayıtlarını tutmanız gerekir:

 • vergi dosya numarası (TFN) beyanları ve stopaj beyannameleri
 • onlara yaptığınız maaşlar, ek ödemeler ve diğer ödemeler
 • onlara yaptığınız ödemelerden kestiğiniz vergi
 • emeklilik fonu garantilerine katkılar ve bunun nasıl hesaplandığı
 • her uygun çalışana emeklilik fonu seçeneği sunduğunuza dair kanıt
 • sağladığınız yan haklar
 • sözleşmeler.

Vergi ve emeklilik fonu yükümlülükleriniz, çalışanınızın çalışan veya yükleniciExternal Link olmasına bağlı olarak değişir. Karşılıklı anlayışı sağlamak için çalışanlarınızın sınıflandırmasını doğru bir şekilde belirlemeniz ve belgelemeniz önemlidir.

Kayıt tutma değerlendirme aracı

İşletmeniz için hangi kayıtları tutmanız gerektiğini belirlemek için kayıt tutma değerlendirme aracını kullanabilirsiniz.

Öneri veya yardım alma

Kayıtlı vergi veya BAS acenteleri

Vergi yükümlülüklerinizde size yardımcı olması için kayıtlı bir vergi veya BAS acentesinden yararlanmak isteyebilirsiniz. Eğer bir vergi acentesi kullanıyorsanız yine de tüm kayıtlarınızı onlara vermek üzere hazır bulundurmanız gerekir. Bu şekilde, hakkınız olan tüm ticari vergi kesintilerini talep etmenize yardımcı olabilirler.

Kayıtlı vergi veya BAS acentesi seçmek önemlidir çünkü bu, vergi konusunda nitelikli ve deneyimli olduğu anlamına gelir. Yalnızca kayıtlı bir acente yasal olarak sizden ücret talep edebilir.

Acentenizin kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek için Vergi Uygulayıcıları Kurulu internet sitesinde sicil aramasıExternal Link yapabilir veya 1300 362 829 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Kayıt tutma sistemlerinizle ilgili olarak bizden ücretsiz yardım alabilirsiniz. Küçük işletmeler için vergi temelleri videolarımız çeşitli vergi ve emeklilik fonu konuları hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir ve yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi kolaylaştırabilir.

Ayrıca bizi 13 28 66 numaralı telefondan Pazartesi - Cuma 8:00 - 18:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

Alternatif olarak, profesyonel vergi danışmanınızla da görüşebilirsiniz.

İngilizce bilmiyorsanız

İnternet sitemizde Avustralya'da vergi ve emeklilik fonunu anlamanıza yardımcı olacak diğer dillerde bilgiler ve videolar mevcuttur. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

İşitme veya konuşma engeliniz varsa

Sağırsanız ya da işitme veya konuşma engeliniz varsa aşağıdaki numaralar üzerinden bizimle Ulusal Aktarma Hizmeti (NRS) üzerinden iletişim kurabilirsiniz:

 • TTY kullanıcıları 13 36 77 numaralı telefonu arayıp ihtiyaç duydukları ATO numarasını isteyebilir.
 • Konuş ve Dinle (konuşmadan konuşmaya aktarma) kullanıcıları 1300 555 727 numaralı telefonu arayıp ihtiyaç duydukları ATO numarasını isteyebilir.
 • İnternet aktarıcı kullanıcıları, relayservice.com.auExternal Link adresinden NRS'ye bağlanıp ihtiyaç duydukları ATO numarasını isteyebilir.

QC26392