ato logo
Search Suggestion:

Giới thiệu về Thuế Phụ Bổng (Fringe Benefits Tax)

Last updated 17 February 2014

Tải tài liệu nầy xuống theo dạng PDF.

Tờ thông tin này giải thích về thuế phụ bổng (Fringe Benefits Tax - FBT) và giúp cho quý vị chủ nhân tính toán trong trường hợp họ có cung cấp phụ bổng cho nhân viên của họ.

Thuế Phụ Bổng là gì

FBT khác với thuế lợi tức. Đây là một loại thuế phải trả trên một số bổng lộc cung cấp cho nhân viên hoặc những người thân cận của nhân viên, do công ăn việc làm của nhân viên. Những người thân cận của nhân viên điển hình là những người trong gia đình của ho.

Phụ bổng là gì

Phụ bổng là một bổng lộc được cung cấp cho nhân viên (hoặc người thân cận của họ) vì người ấy là một nhân viên. Những bổng lộc cũng có thể được cung cấp bởi một đệ tam nhân theo một sự dàn xếp với chủ nhân. Một nhân viên có thể là nhân viên hiện thời, nhân viên tương lai hoặc là cựu nhân viên.

Nếu quý vị là một giám đốc và điều hành thương vụ của mình qua hình thức một công ty, thì quý vị có thể được coi như là một nhân viên của công ty đó. Điều này có nghĩa là những phụ bổng được cung cấp cho chính quý vị dẫn đến việc công ty của quý vị có những trách vụ về FBT.

Những thí dụ về phụ bổng bao gồm:

 • cho phép một nhân viên sử dụng một chiếc xe để làm việc hoặc xe nào khác cho những mục đích cá nhân của chính nhân viên đó (kể cả việc mang chiếc xe về nhà qua đêm).
 • cho nhân viên vay tiền với lãi suất thấp hoặc không tính lãi
 • trả tiền bảo hiểm y tế tư cho nhân viên, tiền trường cho con cái hoặc cho họ những vé xem các trận thể thao hoặc loại giải trí nào khác.

Thí dụ: Phụ bổng xe cộ

Michelle là giám đốc và là nhân viên của một công ty. Công ty làm chủ và điều hành một tiệm bánh mì và có một chiếc xe được dùng cho việc đi giao hàng. Michelle được cho phép mang chiếc xe về nhà vào những ngày cuối tuần. Cô ta sử dụng chiếc xe vào cuối tuần cho việc riêng của cô ta, chẳng hạn như mua sắm hàng tạp hóa và chở và đón các con đi chơi thể thao. Công ty đang cung cấp cho Michele một phụ bổng.

Những thứ sau đây không phải là phụ bổng:

 • những số tiền trả lương hoặc lương bổng
 • những cổ phần cung cấp cho một nhân viên theo một chương trình thu thập cổ phần cho nhân viên được chấp thuận (approved employee share acquisition scheme)
 • những phần đóng góp của chủ nhân vào quỹ hưu bổng tuân theo luật định, và
 • những số tiền trả khi nghỉ việc (thí dụ như, một công ty xe hơi bán hoặc cho một nhân viên khi người này từ chức hoặc về hưu).

Cũng còn có một số bổng lộc mà không phải trả FBT.

Cách tốt nhất để tìm hiểu xem những gì được tính như phụ bổng và những gì không được tính là nói chuyện với cố vấn thuế vụ của quý vị.

Trả FBT

Chủ nhân trả FBT, cho dù bổng lộc là do một người cộng tác hoặc một đệ tam nhân cung cấp theo sự dàn xếp với chủ nhân. Thí dụ, nếu một nhà cung cấp hàng hóa cho thương vụ của quý vị cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí hoặc với giá hạ cho nhân viên của quý vị theo sự dàn xếp với quý vị là chủ nhân, thì chính quý vị là người phải chịu trách nhiệm cho bất cứ một khoản FBT thiếu nào.

Trong đa số các trường hợp, chủ nhân có thể khai xin một khoản khấu trừ thuế lợi tức cho phí tổn để cung cấp phụ bổng và cho bất cứ thuế phụ bổng nào mà họ trả như là một kết quả của việc cung cấp phụ bổng.

Có những cách để giảm thiểu số tiền FBT phải trả, do đó nên hỏi ý kiến cố vấn thuế vụ của quý vị để biết thêm thông tin.

Có những trách vụ khi quý vị cung cấp phụ bổng

 1. Tính toán bao nhiêu FBT mà quý vị phải trả Chủ nhân phải tự thẩm định và tính toán bao nhiêu FBT mà họ phải trả cho mỗi năm FBT.
 2. Hãy giữ những sổ sách FBT cần thiết Luật FBT đòi hỏi chủ nhân phải giữ những sổ sách nào có liên quan đến những phụ bổng mà họ cung cấp.
 3. Đăng bộ FBT Chúng tôi khuyên quý vị chủ nhân đăng bộ một khi họ xác định là họ phải trả FBT.
 4. Tường trình những phụ bổng vào những bản tóm tắt tiền trả cho nhân viên Chủ nhân phải tường trình một số phụ bổng nào đó vào những bản tóm tắt tiền trả cho nhân viên.
 5. Nộp tờ khai FBT và trả FBT cho Sở Thuế Tờ khai bao gồm cả năm FBT, tính từ ngày 1 Tháng Tư cho đến ngày 31 Tháng Ba tiếp theo, nên nộp trước ngày 21 Tháng Năm mỗi năm.

Cần Thêm Thông Tin

Để biết thêm thông tin về những trách vụ FBT của quý vị, xin hỏi ý kiến cố vấn thuế vụ của quý vị hoặc liên lạc với Sở Thuế qua số 13 28 66. Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với một nhân viên sở thuế, hãy gọi cho Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch qua số 13 14 50 để được giúp đỡ trong cuộc điện đàm của quý vị.

QC24122