ato logo
Search Suggestion:

Chi phí xe hơi

Last updated 12 December 2022

Nếu quý vị sử dụng xe của chính mình cho mục đích đi làm việc (đây có thể là xe quý vị sở hữu, xe thuê hoặc thuê theo dạng hợp đồng trả góp), quý vị có thể khai khấu trừ hoặc sử dụng phương pháp tính xu (cent) trên mỗi km (cây số) hoặc phương pháp ghi sổ nhật ký di chuyển.

Quý vị có thể khai khấu trừ chi phí cho xe nếu quý vị sử dụng xe của mình để:

 • đi làm việc
 • tham dự các hội nghị hoặc cuộc họp liên quan đến công việc ở xa nơi làm việc thường lệ của quý vị
 • di chuyển trực tiếp giữa hai nơi làm việc khác nhau nếu cả hai nơi này đều không phải là nhà của quý vị
 • di chuyển từ nơi làm việc thường lệ của quý vị đến nơi làm việc khác và trở lại nơi làm việc thường lệ của quý vị
 • đi từ nhà của quý vị đến một nơi làm việc khác và sau đó đến nơi làm việc thường lệ của quý vị
 • làm công việc lưu động - có nghĩa là quý vị làm việc lưu động từ nơi này sang nơi khác (ví dụ, mỗi ngày quý vị thường xuyên làm việc tại hơn một địa điểm trước khi trở về nhà).

Hãy nhớ rằng

 • Quý vị không thể khai khấu trừ chi phí cho các chuyến đi giữa nhà và nơi làm việc theo bất kỳ phương pháp nào, ngay cả khi quý vị sống xa nơi làm việc thường lệ của quý vị hoặc làm việc ngoài giờ hành chính.
 • Trong những trường hợp hạn định, quý vị có thể khai khấu trừ chi phí chuyến đi giữa nhà và nơi làm việc, khi mà:  
  • nhà của quý vị là nơi làm việc chính (nghĩa là quý vị phải bắt đầu công việc của mình ở nhà và đi đến một nơi làm việc để tiếp tục công việc của mình cho cùng người chủ)
  • quý vị di chuyển giữa các nơi làm việc (như là, mỗi ngày quý vị thường xuyên làm việc tại nhiều hơn một địa điểm trước khi trở về nhà).
  • quý vị phải mang theo các đồ nghề hoặc thiết bị cồng kềnh cho công việc và đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây  
   • Các đồ nghề hoặc thiết bị rất cần thiết để quý vị thực hiện công việc của mình và quý vị bắt buộc phải mang theo mà không có sự chọn lựa.
   • Các đồ nghề hoặc thiết bị cồng kềnh - nghĩa là vì kích thước và trọng lượng của chúng khiến việc vận chuyển khó khăn và chỉ có thể được vận chuyển thuận tiện bằng cách sử dụng xe hơi.
   • Không có chỗ cất an toàn cho các vật dụng này tại nơi làm việc.
 • Nếu chuyến đi của quý vị có một phần cho mục đích cá nhân, quý vị chỉ có thể khai khấu trừ phần có liên quan đến công việc.
 • Quý vị không thể khai khấu trừ nếu quý vị đã được hoàn trả cho các chi phí của mình.
 • Quý vị chỉ có thể sử dụng một trong các phương pháp để tính toán khấu trừ chi phí xe hơi.
 • Nếu quý vị khai khấu trừ chi phí cho hơn một chiếc xe, quý vị có thể chọn sử dụng một phương pháp khác để tính toán chi phí của mình cho mỗi chiếc xe.
 • Nếu quý vị khai khấu trừ chi phí xe hơi liên quan đến công việc bằng cách sử dụng phương pháp tính xu trên mỗi km hoặc sổ nhật ký di chuyển, quý vị không thể khai thêm các khoản khấu trừ trong cùng một tờ khai thuế cho cùng một chiếc xe.
 • Nếu sử dụng xe của người khác cho các mục đích đi làm việc, quý vị chỉ có thể khai khấu trừ cho các chi phí thực sự, chẳng hạn như nhiên liệu, trong phần chi phí đi lại liên quan đến công việc trong tờ khai thuế của mình. Xe do người khác sở hữu hoặc thuê có thể bao gồm xe của người phối ngẫu, thành viên gia đình hoặc người chủ Tuy nhiên, nếu quý vị có thể chứng minh đã có sự thu xếp trong gia đình hoặc riêng tư để quý vị làm chủ sở hữu hoặc là người thuê (ngay cả khi quý không phải là chủ sở hữu đã đăng bộ) thì quý vị có thể tính toán chi phí xe của mình bằng cách sử dụng phương pháp sổ nhật ký di chuyển hoặc tính xu trên mỗi km.
 • Một phương tiện vận chuyển không được coi là xe hơi nếu đó là xe gắn máy hoặc là một phương tiện vận chuyển mà:  
  • có trọng tải từ một tấn trở lên, chẳng hạn như một xe bán tải, xe tải hoặc xe van.
  • có thể vận chuyển chín hành khách trở lên, chẳng hạn như một chiếc minivan.

Đối với những loại xe này, quý vị chỉ có thể khai khoản khấu trừ cho chi phí thực sự quý vị trả khi di chuyển đi làm (như nhiên liệu) Khai khoản khấu trừ của quý vị theo chi phí đi lại liên quan đến công việc trong tờ khai thuế của quý vị. Chúng tôi đề nghị quý vị giữ sổ nhật ký di chuyển cho những xe này bởi đây là một cách dễ dàng để chứng minh cách quý vị tính toán việc sử dụng xe liên quan đến công việc của mình. Quý vị cũng phải lưu giữ lại bằng chứng tất cả các chi phí thực tế của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Các chi phí đi lại khác

Tính toán chi phí xe hơi của quý vị

Quý vị có thể tính toán chi phí xe hơi của mình theo hai cách:

Phương pháp tính xu trên mỗi km

Quý vị có thể khai khấu trừ tối đa 5000 km đi lại có liên quan đến công việc cho mỗi chiếc xe sử dụng phương pháp này.

 • Một tỷ lệ duy nhất được sử dụng, tỷ lệ là:
  • 78 xu mỗi km từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 cho năm thu nhập 2022–23
  • 72 xu mỗi km từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 cho năm thu nhập 2020–21 và 2021–22
  • 68 xu mỗi km cho năm 2018–19 và 2019–20

Tỉ lệ xu trên mỗi km bao gồm việc suy giảm giá trị chiếc xe, chi phí đăng bộ và bảo hiểm cũng như chi phí bảo trì, sửa chữa và nhiên liệu. Quý vị không thể cộng thêm các chi phí này vào với tỷ lệ khi tính toán khoản khấu trừ của mình.

Quý vị cần chứng minh được cách quý vị tính toán số km liên quan đến công việc (ví dụ, bằng cách cung cấp nhật ký lưu lại các chuyến đi liên quan đến công việc hoặc sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO (ATO app) để theo dõi các chuyến đi làm việc của mình).

Quý vị cũng sẽ cần phải có bằng chứng là quý vị sở hữu chiếc xe.

Phương pháp sổ nhật ký di chuyển

Phần khai khấu trừ của quý vị dựa trên tỷ lệ phần trăm chi phí cho xe liên quan đến công việc.

Các chi phí quý vị có thể khai khấu trừ bao gồm chi phí sử dụng và suy giảm về giá trị.

Quý vị không thể khai khấu trừ chi phí vốn, chẳng hạn như giá mua xe của quý vị, tiền nợ gốc trên bất kỳ khoản tiền nào đã vay để mua xe và bất kỳ khoản chi phí để làm xe tốt đẹp hơn (ví dụ, thêm lớp sơn bảo vệ và dán kính màu).

Để tính ra tỷ lệ phần trăm liên quan đến việc làm của quý vị, quý vị cần sổ nhật ký di chuyển và số đồng hồ đo quãng đường từ lúc khởi hành đến lúc đến nơi cho khoảng thời gian ghi trong sổ nhật ký. Khoảng thời gian ghi trong sổ nhật ký di chuyển của quý vị cần cho thấy một khoảng thời gian liên tục, tiêu biểu cho 12 tuần.

Quý vị có thể khai khấu trừ chi phí thực tế quý vị phải trả cho nhiên liệu và dầu nhớt bằng cách sử dụng biên lai trả tiền của mình hoặc quý vị có thể tính toán các chi phí này dựa trên con số ghi nhận trên đồng hồ đo quãng đường từ lúc khởi hành đến lúc đến nơi của khoảng thời gian quý vị sử dụng xe trong năm.

Quý vị cần chứng từ cho tất cả các chi phí xe hơi khác, bao gồm bằng chứng quý vị sở hữu chiếc xe và con số ghi nhận trên đồng hồ đo quãng đường từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt của khoảng thời gian quý vị sử dụng xe trong năm.

Giữ sổ nhật ký di chuyển

Sổ nhật ký di chuyển của quý vị phải bao gồm tối thiểu 12 tuần liên tục. Nếu quý vị bắt đầu sử dụng xe của mình cho các mục đích liên quan đến công việc dưới 12 tuần trước khi hết năm, quý vị có thể kéo dài thời gian 12 tuần này vào tài khóa tiếp theo.

Sổ nhật ký di chuyển 12 tuần của quý vị có giá trị trong năm năm. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi (ví dụ, nếu quý vị thay đổi công việc hoặc chuyển đến nhà mới) và nhật ký không còn tiêu biểu nữa, quý vị sẽ cần phải điền một nhật ký 12 tuần mới.

Nếu quý vị đang sử dụng phương pháp sổ nhật ký di chuyển cho hai chiếc xe trở lên, hãy giữ sổ nhật ký cho mỗi chiếc xe và bảo đảm chúng bao gồm cùng khoảng thời gian.

Quý vị có thể giữ nhật ký điện tử bằng cách sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO (ATO app) hoặc giữ sổ nhật ký giấy.

Đây là một số chi tiết quý vị cần giữ cho xe của mình:

 • hiệu xe
 • loại xe
 • dung tích động cơ
 • số đăng bộ
 • Số đồng hồ đo quãng đường ở thời điểm bắt đầu sổ nhật ký
 • Số đồng hồ đo quãng đường ở thời điểm chấm dứt sổ nhật ký
 • mỗi hành trình ghi lại cần bao gồm ngày bắt đầu và chấm dứt của chuyến đi, số đồng hồ đo quãng đường cho ngày bắt đầu và chấm dứt của chuyến đi, lý do của chuyến đi, số km đã đi.

Tính toán việc sử dụng xe có liên quan đến việc làm của quý vị

Điền phần này sau 12 tuần liên tục sử dụng sổ nhật ký.

Khoảng thời gian ghi nhật ký (ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)

 1. Tính toán tổng số km đã đi trong khoảng thời gian ghi nhật ký:
 2. Tính số km quý vị đã đi cho các chuyến đi liên quan đến công việc được phép trong khoảng thời gian ghi nhật ký:
 3. Tính toán việc sử dụng liên quan đến việc làm bằng cách chia số tại (b) cho số tại (a) sau đó nhân con số này cho 100.

Tỷ lệ phần trăm liên quan đến việc làm của quý vị là:

Sau khi quý vị tính tỷ lệ phần trăm liên quan đến việc làm, hãy nhân nó với chi phí xe hơi của quý vị để tính khoản khai khấu trừ của mình.

Công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO (ATO app) có thể được sử dụng để ghi lại các chuyến đi bằng xe hơi liên quan đến việc làm cũng như mọi chi phí xe hơi. Quý vị có thể chia sẻ ghi chép trong myDeductions trực tiếp với đại diện thuế của mình khi khai thuế. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mydeductions

Đây chỉ là một bản tóm tắt tổng quát.

Để biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với một chuyên viên khai thuế có đăng ký hoặc xem Chi phí xe hơi

QC59449