ato logo
Search Suggestion:

Quần áo và giặt ủi

Last updated 25 June 2019

Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Quần áo và giặt ủi (PDF 208KB)This link will download a file

Rất bõ công khi nắm được những gì quý vị có thể xin khấu trừ thuế vào dịp thuế

Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua trang phục và giặt ủi: trang phục nghề nghiệp nhất định, trang phục bảo hộ lao động và đồng phục đặc biệt, mang đặc tính riêng cho nghề nghiệp.

 • Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho trang phục nghề nghiệp riêng. Có nghĩa là trang phục chỉ dùng cho nghề đó, không phải là quần áo mặc hàng ngày, mà là trang phục để công chúng dễ dàng nhận ra nghề nghiệp của quý vị

Ví dụ như chiếc quần kẻ sọc mà người đầu bếp mặc.

 • Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho trang phục và giầy bảo hộ lao động phải mặc để bảo vệ an toàn cho bản thân tránh rủi ro đau ốm hoặc thương tật bởi việc thực thi hoạt động nghề nghiệp để có thu nhập. Trang phục phải cung cấp mức độ bảo vệ đủ để tránh được rủi ro đó.

Ví dụ bao gồm:

 • trang phục chống cháy và chống nắng
 • áo gi-lê an toàn dễ nhìn thấy
 • giầy chống trơn cho y tá
 • giầy cao cổ mũi bọc thép
 • bộ áo liền quần, áo choàng và yếm quý vị mặc để không làm bẩn hoặc hư hại quần áo bình thường của mình.

Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho đồng phục bắt buộc hoặc không bắt buộc phải mặc là trang phục đặc biệt, mang đặc tính riêng cho tổ chức nơi quý vị làm việc.

Là loại quần áo:

 • đặc biệt khi được thiết kế và may riêng cho chủ hãng này mà thôi
 • mang đặc tính riêng khi có may lôgô của chủ hãng lên đồng phục và không bán cho công chúng.

Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo mặc đi làm mà không phải là trang phục riêng cho nghề của quý vị, như quần đen và áo sơ mi trắng, hoặc bộ vét ngay cả nếu chủ hãng bảo điều đó là bắt buộc.

Trang phục như thế là bình thường, không phải là loại riêng cho nghề nghiệp và không mang đủ đặc tính riêng và đặc biệt cho chủ hãng nơi quý vị làm việc.

Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho quần áo bình thường (như là quần bò, áo sơ-mi vải thô, quần soọc, quần dài, tất hoặc giầy kín mũi) bởi vì chúng thiếu tính chất bảo hộ lao động để tránh rủi ro vì việc làm.

Đồng phục làm việc bắt buộc là bộ trang phục cho thấy quý vị là nhân viên của một tổ chức có quy định chặt chẽ bắt buộc quý vị phải mặc đồng phục đó ở nơi làm việc.

 • Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho giầy, tất và quần tất nếu đó là một phần cốt yếu trong đồng phục bắt buộc mang đặc tính riêng, và có các chi tiết theo quy định rõ ràng của chủ hãng về đồng phục (màu sắc, phong cách, và chủng loại)
 • Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho một món đồ đơn lẻ thuộc loại trang phục mang đặc tính riêng, như áo chui cổ, nếu quý vị bắt buộc phải mặc ở nơi làm việc.

Đồng phục không bắt buộc là bộ trang phục và phụ kiện (không phải là đồ bảo hộ lao động hoặc mang tính đặc thù nghề nghiệp) mà:

 • có ghi rõ tên chủ hãng, sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định
 • không bắt buộc nhân viên phải mặc để làm việc

Quý vị chỉ có thể xin khấu trừ thuế cho các chi phí đồng phục làm việc không bắt buộc nếu chủ hãng đã đăng ký thiết kế đồng phục đó với AusIndustry.

Giầy, tất và quần tất có thể không bao giờ là một phần của đồng phục làm việc không bắt buộc.

Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho một món đồ đơn lẻ của đồng phục không bắt buộc, như là áo chui cổ.

Lưu giữ chứng từ

Quý vị phải có giấy tờ làm bằng chứng, chẳng hạn như ghi sổ nhật ký (cho khoảng thời gian ít nhất là một tháng) hoặc hoá đơn cho các khoản chi giặt ủi nếu đáp ứng đủ cả hai điều kiện như sau:

 • Khoản tiền xin hoàn thuế là hơn 150 đô la.
 • Khoản tiền xin hoàn thuế cho chi phí liên quan tới việc làm vượt quá 300 đô la.

Trường hợp quý vị không cần phải cung cấp giấy tờ làm bằng chứng cho chi phí giặt ủi, thì quý vị có thể dùng cơ sở hợp lý để tính toán xin hoàn thuế. Nếu quý vị tự mình giặt, phơi, ủi đồ, chúng tôi coi cơ sở hợp lý để tính khoản xin hoàn thuế (giặt, phơi và ủi đồ) như sau:

 • 1 đô la một lô giặt cho quần áo chỉ liên quan tới việc làm
 • 50 xu một lô giặt nếu quý vị giặt chung với các đồ khác.

Phụ cấp

Nếu quý vị được nhận phụ cấp từ chủ hãng cho chi phí giặt ủi:

 • quý vị chỉ có thể xin khấu trừ thuế cho số tiền quý vị đã thực chi, chứ không phải là số tiền được phụ cấp
 • khoản phụ cấp này là thu nhập ước định được nên quý vị phải cho vào hồ sơ khai thuế.

Muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với đại diện thuế của quý vị hoặc vào trang mạng ato.gov.au/clothingandlaundry

QC59450