ato logo
Search Suggestion:

Thợ làm tóc hoặc Chuyên gia làm đẹp

Last updated 29 August 2022

Nếu bạn muốn tải xuống một bản sao riêng, vui lòng sử dụng liên kết sau: thợ làm tóc hoặc chuyên gia làm đẹp (PDF, 316KB)This link will download a file.

Nếu quý vị là thợ làm tóc hoặc chuyên gia làm đẹp thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại vào mùa thuế là rất cần thiết.

Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc:

 • chính quý vị phải là người tiêu tiền và không được hoàn trả
 • chi phí đó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
 • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại phần liên quan đến công việc của một khoản chi phí. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào không liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của mình.

Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ATO app để theo dõi các chi phí và biên nhận của mình trong suốt cả năm.

Chi phí xe hơi

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ chi phí các chuyến đi lại bình thường từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị phải làm việc ngoài giờ làm việc bình thường (ví dụ, mua bán vào đêm muộn hoặc vào cuối tuần).

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí sử dụng xe hơi khi quý vị lái xe của mình:

 • trực tiếp giữa các công việc khác nhau trong cùng một ngày - ví dụ như từ công việc thợ làm tóc đến công việc thứ hai cho chủ lao động khác
 • đến và đi từ một nơi làm việc khác cho cùng một chủ lao động trong cùng một ngày - ví dụ giữa các tiệm làm đẹp khác nhau của cùng một chủ lao động
 • từ nhà đến thẳng một chỗ làm khác - ví dụ, di chuyển từ nhà tới làm ở một tiệm làm đẹp khác tiệm quý vị thường làm cho một ngày.

Nếu quý vị yêu cầu chi phí xe hơi, quý vị có thể sử dụng phương pháp sổ lộ trình hoặc phương pháp tính cent trên mỗi cây số.

Chi phí trang phục và giặt ủi (bao gồm cả giày dép)

Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, trang phục không được khấu trừ như là một khoản chi phí liên quan đến công việc.

Quý vị không thể yêu cầu chi phí để mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch quần áo bình thường mặc khi làm việc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị mặc bộ đồ đó và quý vị chỉ mặc những đồ đó tại chỗ làm. 'Quần áo bình thường' là quần áo mặc hàng ngày của mọi người – ví dụ: quần dài đen hoặc chân váy đen.

Quý vị có thể yêu cầu chi phí để mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch trang phục nếu đó là:

 • đồ bảo hộ – quần áo có các tính năng hoặc chức năng bảo hộ mà quý vị mặc để bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro chấn thương hoặc bệnh tật cụ thể tại nơi làm việc. Ví dụ: một tạp dề
 • một bộ đồng phục bắt buộc – quần áo quý vị bắt buộc phải mặc theo thỏa thuận hoặc chính sách nơi làm việc, được thi hành nghiêm khắc và liên tục, và mang tính đặc thù ở tổ chức của quý vị
 • những đồng phục không bắt buộc phải đăng ký với AusIndustry (nếu không chắc chắn, quý vị hãy kiểm tra với chủ lao động của mình).

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu các chi phí này được chủ lao động thanh toán hoặc hoàn lại.

Chi phí dụng cụ và thiết bị

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí của:

 • dụng cụ và thiết bị quý vị sử dụng để làm việc như bình wax, dụng cụ cắt tóc và dụng cụ tạo kiểu tóc
 • bảo hiểm cho dụng cụ và thiết bị của quý vị
 • sửa chữa dụng cụ và thiết bị của quý vị.

Nếu một dụng cụ hoặc thiết bị làm việc có giá:

 • trên $300 - quý vị có thể yêu cầu một khoản khấu trừ cho chi phí qua nhiều năm (khấu hao)
 • có giá bằng hoặc dưới $300 (mà không thuộc một bộ công cụ có giá trên 300 đô la) - quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ trực tiếp đối với toàn bộ chi phí.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các dụng cụ hoặc thiết bị do chủ lao động của quý vị hoặc người khác cung cấp.

Nếu quý vị cũng sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị phục vụ mục đích cá nhân thì quý vị chỉ có thể yêu cầu khấu trừ cho phần liên quan đến công việc. Quý vị cũng cần phải phân bổ chi phí sửa chữa giữa việc sử dụng cá nhân và liên quan đến công việc.

Chi phí tự học

Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho các chi phí tự học nếu khóa học của quý vị có liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại của quý vị, và nó:

 • duy trì hoặc nâng cao kỹ năng và kiến thức quý vị cần cho công việc hiện tại - ví dụ, một khóa học nhuộm tóc cải tiến cho một thợ làm tóc hoặc khóa học về các xu thế trang điểm hiện hành cho chuyên gia trang điểm
 • dẫn tới kết quả hoặc có khả năng giúp tăng lợi tức từ công việc hiện tại của quý vị.

Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ nếu việc học của quý vị chỉ liên quan chung chung hoặc được thiết kế để giúp quý vị có được một công việc mới. Ví dụ, nếu quý vị là thợ làm tóc thì quý vị không thể đòi hỏi chi phí học tập để cho phép quý vị trở thành một chuyên gia trang điểm.

Chi phí làm đẹp

Quý vị không thể yêu cầu các chi phí làm đẹp cá nhân, bao gồm cả chi phí cắt tóc, đồ trang điểm, sản phẩm tóc và chăm sóc da hoặc các sản phẩm làm đẹp khác, ngay cả khi quý vị có thể được yêu cầu phải làm đẹp tươm tất ở chỗ làm. Tất cả các sản phẩm làm đẹp là các chi phí cá nhân.

Các chi phí khác

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ một phần khoản chi phí khác liên quan đến công việc của mình, bao gồm:

 • công đoàn phí và các lệ phí nghiệp đoàn
 • ấn phẩm kỹ thuật hoặc nghề nghiệp
 • dụng cụ bảo hộ cá nhân mà quý vị mua, như găng tay, khẩu trang, nước tẩy hoặc bình xịt kháng khuẩn nếu trách nhiệm công việc của quý vị yêu cầu khoảng cách gần với khách hàng.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các chi phí cá nhân như thuê bao nghe nhạc, dịch vụ trông trẻ, tiền phạt, mũi cúm mùa và các loại chủng ngừa khác nếu quý vị được yêu cầu tiêm chủng ngừa để làm việc.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí được chủ lao động đáp ứng hoặc hoàn lại.

Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/hair hoặc trò chuyện với một chuyên gia thuế có đăng ký hành nghề.

QC61577