ato logo
Search Suggestion:

Giúp tăng cường cạnh tranh cho các tiểu thương

Last updated 2 July 2017

Các mức chuẩn tiểu thương là định hướng để giúp cho quý vị so sánh doanh nghiệp của mình với các doanh nghiệp tương tự trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Mức chuẩn được cập nhật với các thông tin mới mỗi năm, và khả dụng cho trên 100 ngành nghề.

Sử dụng thông tin thu thập từ kê khai thuế và tường trình hoạt động của hơn 1,4 triệu tiểu thương trên khắp nước Úc, các mức chuẩn đưa ra các bình quân ngành nghề từ thu nhập doanh nghiệp tới chi phí kinh doanh.

Đối chiếu doanh nghiệp của quý vị

Phương thức nhanh chóng và dễ dàng nhất để xem xét đối chiếu doanh nghiệp của quý vị là bằng cách sử dụng business performance check tool (công cụ đánh giá hiệu suất kinh doanh) thuộc ATO app (ứng dụng ATO), là công cụ làm các phép toán giúp quý vị:

  1. Tải xuống ATO app (ứng dụng ATO) từ Google Play, Windows Phone Store hay Apple App Store.
  2. Chọn mục Business (Doanh nghiệp).
  3. Lựa chọn Business performance check (Đánh giá hiệu suất kinh doanh).
  4. Chuẩn bị sẵn sàng các thông tin quý vị được yêu cầu và nhập các số liệu vào công cụ.

Công cụ này sẽ giúp quý vị tính toán hiệu suất doanh nghiệp của mình. Xin ghi nhớ, các thông tin quý vị nhập vào công cụ không bị lưu lại và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích hoàn thành chức năng công cụ này.

Các tiểu thương sẽ được lợi như thế nào

Việc đối chiếu tiểu thương của mình với tiêu chuẩn ngành nghề là một cách đánh giá hiệu quả xem liệu doanh nghiệp của quý vị có đang đi đúng hướng hay không. Nhìn chung, nếu doanh nghiệp của quý vị nằm trong phạm vi mức chuẩn, quý vị có thể hài lòng rằng quý vị đang hoạt động tốt tương đương các đối thủ cạnh tranh của mình.

Nếu quý vị nằm ngoài mức chuẩn

Có một số lý do giải thích tại sao doanh nghiệp của quý vị nằm ngoài phạm vi mức chuẩn. Lý do đó có thể là do hoàn cảnh riêng biệt, các số liệu đưa ra trong tờ khai thuế của quý vị là không chính xác, hay doanh nghiệp của quý vị vẫn còn các mặt có tiềm năng để cải tiến.

Các mức chuẩn này được công bố theo một khoảng phạm vi để công nhận sự đa dạng có thể tồn tại giữa các doanh nghiệp. Ví dụ, sự đa dạng bắt nguồn từ các yếu tố như vị trí và hoàn cảnh kinh doanh.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp nằm trên phạm vi mức chuẩn cho ngành nghề

 Helping small businesses be competitive – Example 1

End of example

 

Ví dụ 2: Doanh nghiệp nằm dưới phạm vi mức chuẩn cho ngành nghề

 Helping small businesses be competitive – Example 2

End of example

Nếu doanh nghiệp của quý vị nằm ngoài và cách xa khỏi phạm vi mức chuẩn mấu chốt cho lĩnh vực ngành nghề của mình, thì cũng không nhất thiết đồng nghĩa với việc quý vị đã làm sai điều gì. Nhưng điều này chỉ ra rằng có một điều bất thường đang hiện hữu và có khả năng chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để tìm hiểu thêm. Quý vị nên kiểm tra lại sổ sách và đảm bảo rằng quý vị có thể giải thích và chứng minh tại sao quý vị đang khai báo ngoài các mức chuẩn cho lĩnh vực ngành nghề của mình.

Chúng tôi sử dụng các mức chuẩn như thế nào

Chúng tôi sử dụng các mức chuẩn để bảo vệ doanh nghiệp trung thực – đây là một trong những chỉ số đo lường rủi ro được chúng tôi sử dụng để nhận diện các doanh nghiệp mà có thể đang cố ý làm sai.

Nếu một doanh nghiệp không đạt yêu cầu cho lưu trữ hồ sơ sổ sách, chúng tôi cũng có thể sử dụng các mức chuẩn để quyết định xem họ đáng ra là đã phải trả bao nhiêu tiền thuế.

Thông tin thêm

Để được hướng dẫn, một bản danh mục các thông tin quý vị cần biết và thông tin thêm bằng tiếng Anh, xin ghé thăm Small business benchmarks (Các mức chuẩn tiểu thương).

Quý vị cũng có thể liên lạc với chuyên viên thuế vụ có đăng bạ nếu quý vị cần được giúp đỡ thêm.

QC52805