ato logo
Search Suggestion:

Nhân viên ngành nhà hàng khách sạn

Last updated 24 August 2022

Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Nếu làm ngành dịch vụ (PDF 259KB)This link will download a file.

Nếu quý vị là nhân viên ngành nhà hàng khách sạn thì rất nên tìm hiểu những khoản mà có thể yêu cầu hoàn lại.

Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc:

 • chính quý vị phải là người tiêu tiền và không được hoàn trả
 • chi phí đó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
 • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại phần liên quan đến công việc của một khoản chi phí. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào không liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của mình.

Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ATO app để theo dõi các chi phí và biên nhận của mình trong suốt cả năm.

Chi phí trang phục và giặt ủi (bao gồm cả giày dép)

Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, trang phục không được khấu trừ như là một khoản chi phí liên quan đến công việc.

Quý vị không thể yêu cầu chi phí để mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch quần áo bình thường mặc khi làm việc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị mặc bộ đồ đó và quý vị chỉ mặc những đồ đó tại chỗ làm. 'Quần áo bình thường' là quần áo mặc hàng ngày của mọi người – ví dụ: quần dài đen hoặc áo trắng.

Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt ủi một số quần áo nếu nó được cho là:

 • bảo hộ – quần áo có các tính năng hoặc chức năng bảo hộ mà quý vị mặc để bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro chấn thương hoặc bệnh tật cụ thể tại nơi làm việc - ví dụ, găng tay hoặc tạp dề bảo vệ
 • một bộ đồng phục bắt buộc – quần áo quý vị bắt buộc phải mặc theo thỏa thuận hoặc chính sách nơi làm việc, được thi hành nghiêm khắc và liên tục, và mang tính đặc thù ở tổ chức của quý vị - ví dụ, áo sơ mi thêu biểu trưng (logo) của chủ lao động mà quý vị bắt buộc phải mặc ở chỗ làm
 • đặc thù nghề nghiệp - quần áo để xác định quý vị làm một ngành nghề nhất định nào đó - ví dụ, quần kẻ sọc và mũ của đầu bếp
 • những đồng phục không bắt buộc phải đăng ký với AusIndustry (nếu không chắc chắn, quý vị hãy kiểm tra với chủ lao động).

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu các chi phí này được chủ lao động thanh toán hoặc hoàn lại.

Chi phí xe hơi

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ chi phí các chuyến đi lại bình thường từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị sống xa nơi làm việc thông thường của quý vị hoặc phải làm việc ngoài giờ làm việc bình thường - ví dụ, ngày lễ hoặc ca đêm.

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí sử dụng xe hơi khi quý vị lái xe của mình:

 • trực tiếp giữa các nơi làm việc riêng biệt trong cùng một ngày – ví dụ từ nơi làm việc bồi bàn tới nơi làm việc thứ hai là nhân viên quét dọn
 • lái xe đến và đi từ một nơi làm việc khác cho cùng một chủ lao động trong cùng một ngày - ví dụ, lái xe từ nhà hàng quý vị làm đến một nơi phục vụ ăn uống cho một bữa tiệc.

Nếu quý vị yêu cầu chi phí xe hơi, quý vị có thể sử dụng phương pháp sổ lộ trình hoặc phương pháp tính cent trên mỗi cây số.

Chi phí tự học

Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho các chi phí tự học nếu khóa học của quý vị có liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại là nhân viên ngành nhà hàng khách sạn của quý vị, và nó:

 • duy trì hoặc nâng cao kỹ năng và kiến thức quý vị cần cho công việc hiện tại - ví dụ, một khóa học pha chế cà phê nếu quý vị đang làm ở một quán cà phê
 • dẫn tới kết quả hoặc có khả năng giúp tăng lợi tức từ công việc hiện tại của quý vị.

Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ nếu việc học của quý vị chỉ liên quan chung chung hoặc được thiết kế để giúp quý vị có được một công việc mới. Ví dụ, nếu quý vị không thể yêu cầu hoàn lại chi phí học để giúp quý vị chuyển từ việc làm lái xe giao đồ ăn trở thành đầu bếp.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu các chi phí này được chủ lao động thanh toán hoặc hoàn lại.

Chi phí dụng cụ và thiết bị

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí của:

 • dụng cụ và thiết bị quý vị sử dụng để làm việc như dao đầu bếp
 • bảo hiểm cho dụng cụ và thiết bị của quý vị
 • sửa chữa dụng cụ và thiết bị của quý vị.

Nếu một dụng cụ hoặc thiết bị làm việc có giá:

 • trên $300 - quý vị có thể yêu cầu một khoản khấu trừ cho chi phí qua nhiều năm (khấu hao)
 • có giá bằng hoặc dưới $300 (mà không thuộc một bộ công cụ có giá trên $300) - quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ trực tiếp đối với toàn bộ chi phí.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các dụng cụ hoặc thiết bị do chủ lao động của quý vị hoặc người khác cung cấp.

Nếu quý vị cũng sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị phục vụ mục đích cá nhân thì quý vị chỉ có thể yêu cầu khấu trừ cho phần liên quan đến công việc. Quý vị cũng cần phải phân bổ chi phí bảo hiểm và sửa chữa giữa việc sử dụng cá nhân và liên quan đến công việc.

Các chi phí khác

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ một phần khoản chi phí khác liên quan đến công việc của mình, bao gồm:

 • công đoàn phí và các lệ phí nghiệp đoàn
 • gia hạn giấy phép làm việc đặc biệt hoặc giấy phép làm việc trong lãnh vực trò chơi đánh bạc. Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí lấy bằng cấp lần đầu
 • dụng cụ bảo hộ cá nhân mà quý vị mua, như găng tay, khẩu trang, nước tẩy hoặc bình xịt kháng khuẩn nếu trách nhiệm công việc của quý vị yêu cầu khoảng cách gần với khách hàng.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các chi phí cá nhân như thuê bao nghe nhạc, trông trẻ, tiền phạt, mũi cúm mùa và các loại chủng ngừa khác nếu quý vị được yêu cầu tiêm chủng ngừa để làm việc.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí được chủ lao động đáp ứng hoặc hoàn lại.

Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/hospitality hoặc trò chuyện với một chuyên gia thuế có đăng ký hành nghề.

QC59454