ato logo
Search Suggestion:

Nhân viên văn phòng

Last updated 31 July 2022

Nếu bạn muốn tải xuống một bản sao riêng, vui lòng sử dụng liên kết sau: nhân viên văn phòng (PDF, 340KB)This link will download a file.

Nếu quý vị là nhân viên văn phòng thì rất nên tìm hiểu những khoản mà có thể yêu cầu hoàn lại.

Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc:

 • chính quý vị phải là người tiêu tiền và không được hoàn trả
 • chi phí đó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
 • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại phần liên quan đến công việc của một khoản chi phí. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào không liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của mình.

Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ATO app để theo dõi các chi phí và biên nhận của mình trong suốt cả năm.

Chi phí xe hơi

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ chi phí các chuyến đi lại bình thường từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị sống xa nơi làm việc thông thường của quý vị hoặc phải làm việc ngoài giờ làm việc bình thường - ví dụ, phải làm việc muộn để nói chuyện với một đồng nghiệp ở khác múi thời gian.

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí sử dụng xe hơi khi quý vị lái xe của mình:

 • trực tiếp giữa các nơi làm việc riêng biệt trong cùng một ngày – ví dụ từ nơi làm việc đầu tiên là lễ tân tới nơi làm việc thứ hai là nhạc sĩ
 • lái xe đến và đi từ một nơi làm việc khác cho cùng một chủ lao động trong cùng một ngày - ví dụ lái xe từ văn phòng thông thường tới một văn phòng khác để dự một cuộc họp.

Nếu quý vị yêu cầu chi phí xe hơi, quý vị có thể sử dụng phương pháp sổ lộ trình hoặc phương pháp tính cent trên mỗi cây số.

Nếu quý vị sử dụng phương pháp sổ lộ trình, quý vị cần giữ một sổ lộ trình hợp lệ để xác định tỷ lệ sử dụng liên quan đến công việc cùng với bằng chứng trên giấy cho chi phí xe hơi của quý vị.

Nếu quý vị sử dụng phương pháp tính cent trên mỗi cây số, quý vị cần trình bày cách tính toán về số km liên quan đến công việc của quý vị và những km đó có liên quan đến công việc ra sao.

Nếu quý vị yêu cầu hoàn lại chi phí xe hơi liên quan đến công việc của mình bằng một trong những phương pháp trên, quý vị không thể yêu cầu bất kỳ khoản khấu trừ nào nữa trong cùng một tờ khai thuế cho cùng một chiếc xe hơi. Ví dụ, chi phí xăng xe, bảo dưỡng hoặc bảo hiểm.

Chi phí đi lại

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ đối với các chi phí đi lại nếu quý vị phải đi công tác xa nhà qua đêm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ công việc. Ví dụ, đi tham dự hội thảo ở tiểu bang khác. Các chi phí đi lại có thể bao gồm các bữa ăn, chỗ ở, giá vé và các chi phí phát sinh khi quý vị đi công tác.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí đi lại là do chủ lao động của quý vị hoặc người khác thanh toán.

Nhận phụ cấp đi từ sử dụng lao động của quý vị không tự động cho phép quý vị khấu trừ. Quý vị vẫn cần chứng minh rằng quý vị đã đi công tác qua đêm, quý vị đã tự bỏ tiền túi và chuyến đi có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức trong công việc của quý vị.

Chi phí trang phục và giặt ủi (bao gồm cả giày dép)

Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, trang phục không được khấu trừ như là một khoản chi phí liên quan đến công việc.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ chi phí để mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch quần áo bình thường mặc khi làm việc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị mặc bộ đồ đó và quý vị chỉ mặc những đồ đó tại chỗ làm. 'Quần áo bình thường' là quần áo mặc hàng ngày của mọi người – ví dụ: trang phục công sở.

Quý vị có thể yêu cầu chi phí để mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch trang phục nếu nó:

 • một bộ đồng phục bắt buộc – quần áo quý vị bắt buộc phải mặc theo thỏa thuận hoặc chính sách nơi làm việc, được thi hành nghiêm khắc và liên tục, và mang tính đặc thù ở tổ chức của quý vị. Ví dụ, một áo sơ mi có thêu biểu trưng (logo) của chủ lao động và mang tính bắt buộc
 • đồng phục không bắt buộc phải đăng ký với AusIndustry (nếu không chắc chắn, quý vị hãy kiểm tra với chủ lao động của mình).

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí được chủ lao động chi trả hoặc hoàn lại.

Chi phí tự học

Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho các chi phí tự học nếu khóa học của quý vị có liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại là nhân viên văn phòng của quý vị, và nó:

 • duy trì hoặc nâng cao kỹ năng và kiến thức quý vị cần cho công việc hiện tại
 • dẫn tới kết quả hoặc có khả năng giúp tăng lợi tức từ công việc hiện tại của quý vị.

Ví dụ, học một Chứng chỉ III về Quản trị Doanh nghiệp để duy trì và nâng cao các kỹ năng và kiến thức cụ thể mà quý vị cần cho công việc của mình là quản lý văn phòng.

Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ nếu việc học của quý vị chỉ liên quan chung chung hoặc được thiết kế để giúp quý vị có được một công việc mới. Ví dụ, quý vị không thể yêu cầu khấu trừ Bằng Đại học Kinh doanh nếu quý vị đang làm công việc trợ lý văn phòng.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí được chủ lao động chi trả hoặc hoàn lại.

Các khoản chi tiêu làm việc tại nhà

Nếu quý vị làm việc tại nhà, quý vị có thể yêu cầu khấu trừ các chi phí mình phải trả liên quan đến công việc của mình. Quý vị phải:

 • sử dụng một trong các phương pháp được chúng tôi thiết lập để tính toán khoản khấu trừ của mình
 • lưu trữ hồ sơ chính xác cho phương pháp quý vị sử dụng.

Quý vị không yêu cầu khấu trừ:

 • cà phê, trà, sữa và các món đồ gia đình chung khác, ngay cả nếu chủ lao động của quý vị có cung cấp các món này ở chỗ làm
 • các đồ dùng mà chủ lao động cung cấp - ví dụ, máy tính xách tay hoặc điện thoại
 • bất kỳ đồ dùng nào mà được chủ lao động chi trả hoặc hoàn lại chi phí mua cho quý vị.

Các chi phí khác

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ một phần khoản chi phí khác liên quan đến công việc của mình, bao gồm:

 • hội thảo và hội nghị
 • ấn phẩm kỹ thuật hoặc nghề nghiệp
 • công đoàn phí và các lệ phí nghiệp đoàn.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ các chi phí cá nhân như kính thuốc hoặc áp tròng, thuê bao nghe nhạc, dịch vụ trông trẻ, tiền phạt, mũi cúm mùa và các loại chủng ngừa khác nếu quý vị được yêu cầu tiêm chủng ngừa để làm việc.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí được chủ lao động đáp ứng hoặc hoàn lại.

Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/office hoặc trò chuyện với một chuyên gia thuế có đăng ký hành nghề.

QC61580