ato logo
Search Suggestion:

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị - Tiềng Việt vi bản điểm

Last updated 15 April 2020

Chi tiết cá nhân, cũng như danh tánh quý vị là của riêng mình.

Quý vị dùng chúng để xác định mình là ai.

và dùng để vào: trương mục ngân hàng

trương mục vay tiền và để khai thuế

Bảo vệ chi tiết cá nhân là điều quan trọng, nhưng bằng cách nào?

Chi tiết cá nhân bao gồm:

Tên Họ Địa chỉ Ngày tháng năm sinh Chi tiết thẻ tín dụng.

Chi tiết trang mạng myGovExternal Link Số thuế và Bằng lái xe.

Nếu không bảo vệ kỹ lưỡng, chi tiết cá nhân có thể bị đánh cắp.

Thí dụ, kẻ gian có thể dùng dịch vụ tìm việc làm giả, và yêu cầu quý vị cung cấp số thuế chẳng hạn.

Kẻ gian có thể gởi email cho quý vị, tới tận nhà hoặc thu thập chi tiết cá nhân qua các mẫu quãng cáo trên báo chí.

Chẳng hạn như không cho người lạ vào nhà hay che số mật mã khi rút tiền từ máy ATM. Bảo vệ chi tiết cá nhân là điều thiết yếu.

Đây là vài cách để đề phòng:

  • Truoc hết, không nên viết số thuế của mình trong tờ Sơ Yếu Lý Lịch, và chỉ cung cấp cho chủ nhân sau khi qúy vị đã bắt đầu làm việc.
  • Đừng bao giờ tiết lộ số thuế của mình trên các trang mạng xã hội
  • Khi mối quan hệ thay đổi, nên đổi số mật mã mà qúy vị đã sử dụng chung.
  • Và nếu sử dụng các đại lý khai thuế, nên tìm đến đại lý có đăng ký hợp pháp.
  • Truy cập trang mạng ato.gov.au/identitycrime để tìm thêm chỉ dẫn. Bảo vệ chi tiết cá nhân là bảo vệ chính mình.

QC43332