ato logo
Search Suggestion:

Ngành bán lẻ

Last updated 2 August 2022

Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Nếu làm ngành bán lẻ (PDF 316KB)This link will download a file.

Nếu quý vị làm trong ngành bán lẻ thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại vào mùa thuế là rất cần thiết.

Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc:

 • chính quý vị phải là người tiêu tiền và không được hoàn trả
 • chi phí đó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
 • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại phần liên quan đến công việc của một khoản chi phí. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào không liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của mình.

Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ATO app để theo dõi các chi phí và biên nhận của mình trong suốt cả năm.

Chi phí xe hơi

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ chi phí các chuyến đi lại bình thường từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị sống xa nơi làm việc thông thường của quý vị hoặc phải làm việc ngoài giờ làm việc bình thường hoặc làm việc chia ca - ví dụ ca làm cuối tuần hoặc ca sáng sớm.

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí sử dụng xe hơi khi quý vị lái xe của mình:

 • cùng một ngày – ví dụ, từ nơi làm nhân viên bán hàng tới nơi làm việc thứ hai là bồi bàn
 • đến và đi từ một nơi làm việc khác của cùng một chủ lao động trong cùng một ngày – ví dụ các giữa các cửa hàng bán lẻ cho cùng một chủ lao động.

Nếu quý vị yêu cầu chi phí xe hơi, quý vị có thể sử dụng phương pháp sổ lộ trình hoặc phương pháp tính cent trên mỗi cây số.

Nếu quý vị sử dụng phương pháp sổ lộ trình, quý vị cần giữ một sổ lộ trình hợp lệ để xác định tỷ lệ sử dụng liên quan đến công việc cùng với bằng chứng trên giấy cho chi phí xe hơi của quý vị.

Nếu quý vị sử dụng phương pháp tính cent trên mỗi cây số, quý vị cần trình bày cách tính toán về số km liên quan đến công việc của quý vị và có khả năng trình bày những km đó có liên quan đến công việc ra sao.

Nếu quý vị yêu cầu hoàn lại chi phí xe hơi liên quan đến công việc của mình bằng một trong những phương pháp trên, quý vị không thể yêu cầu bất kỳ khoản khấu trừ nào nữa trong cùng một tờ khai thuế cho cùng một chiếc xe hơi. Ví dụ, chi phí xăng xe, bảo dưỡng hoặc bảo hiểm.

Chi phí trang phục và giặt ủi (bao gồm cả giầy dép)

Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, trang phục không được khấu trừ như là một khoản chi phí liên quan đến công việc.

Quý vị không thể yêu cầu chi phí để mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch quần áo bình thường mặc khi làm việc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị mặc bộ đồ đó và quý vị chỉ mặc những đồ đó tại chỗ làm. 'Quần áo bình thường' là quần áo mặc hàng ngày của mọi người. Ví dụ: trang phục công sở hoặc quần áo bán ở cửa hàng nơi quý vị làm việc.

Quý vị có thể yêu cầu chi phí để mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt sạch trang phục nếu nó:

 • một bộ đồng phục bắt buộc – quần áo quý vị phải mặc theo thỏa thuận hoặc chính sách nơi làm việc, được thi hành nghiêm khắc và liên tục, và mang tính đặc thù ở tổ chức của quý vị. Ví dụ, một áo sơ mi có thêu biểu trưng (logo) của chủ lao động và quý vị bắt buộc phải mặc khi đi làm
 • đồng phục không bắt buộc phải đăng ký với AusIndustry (nếu không chắc chắn, quý vị hãy kiểm tra với chủ lao động của mình).

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu các chi phí này được chủ lao động chi trả hoặc hoàn lại.

Chi phí tự học

Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho các chi phí tự học nếu khóa học của quý vị có liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại - ví dụ, một khóa học phục vụ khách hàng.

Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ nếu việc học của quý vị chỉ liên quan chung chung hoặc được thiết kế để giúp quý vị có được một công việc mới, ví dụ khóa học về sức khỏe và an sinh.

Chi phí làm đẹp

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ cho các sản phẩm làm tóc, mỹ phẩm, chăm sóc tóc và da và các sản phẩm làm đẹp khác, ngay cả khi chủ lao động của quý vị yêu cầu quý vị sử dụng chúng và quý vị làm trong cửa hàng bán các sản phẩm này.

Chi phí bữa ăn và đồ ăn nhẹ

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ chi phí đồ ăn, thức uống hoặc đồ ăn nhẹ quý vị dùng trong giờ làm bình thường của mình, ngay cả khi quý vị nhận tiền trợ cấp. Đây là các chi phí cá nhân.

Nếu quý vị nhận trợ cấp ăn uống ngoài giờ theo luật công nghiệp, phần thưởng hoặc thỏa thuận và nó bao gồm trong lợi tức được đánh giá của quý vị, quý vị có thể yêu cầu khấu trừ chi phí bữa ăn mà quý vị mua hoặc ăn khi làm việc ngoài giờ.

Các chi phí khác

Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ một phần khoản chi phí khác liên quan đến công việc của mình, bao gồm:

 • công đoàn phí và các lệ phí nghiệp đoàn
 • dụng cụ bảo hộ cá nhân mà quý vị mua, như găng tay, khẩu trang, nước tẩy hoặc bình xịt kháng khuẩn nếu trách nhiệm công việc của quý vị yêu cầu khoảng cách gần với khách hàng.

Quý vị không yêu cầu khấu trừ:

 • các chi phí được chủ lao động đáp ứng hoặc hoàn lại
 • sử dụng điện thoại và internet với mục đích sử dụng duy nhất liên quan đến công việc là liên lạc với quản đốc của quý vị về ca làm, hoặc để kiểm tra phiếu lương hoặc bảng tổng kết tiền lương
 • đậu xe ở địa điểm làm việc thông thường, hoặc giao thông công cộng, taxi hoặc các chi phí đi lại chung từ nhà tới chỗ làm, ngay cả khi quý vị làm việc chia ca hoặc giờ bất thường
 • chích ngừa cúm mùa và các loại chủng ngừa khác nếu quý vị được yêu cầu tiêm chủng để làm việc.

Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí được chủ lao động đáp ứng hoặc hoàn lại.

Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/retail hoặc trò chuyện với một chuyên gia thuế có đăng ký hành nghề.

QC59455