ato logo
Search Suggestion:

Cung cấp dịch vụ taxi (Ride-sourcing) – Những điều cần biết

Last updated 18 June 2017

Ride-sourcing là một thuật ngữ được đặt cho dịch vụ chuyên chở hành khách có tính phí thông qua kênh kinh tế chia sẻ (sharing economy).

Một công ty trung gian như Uber hoặc GoCatch kết nối các lái xe và hành khách, thường thông qua một ứng dụng (app) hay trang web. Theo đó, họ cũng tính một khoản phí hay hoa hồng cho công việc kết nối hai đối tượng này lại với nhau.

Những điều cần biết

Dưới đây là các thông tin căn bản quý vị cần nắm được và thực hiện cho các mục đích thuế vụ, bao gồm:

 • lưu trữ giấy tờ của tất cả các khoản chi tiêu và thu nhập của mình (quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng của chúng tôi)
 • tính từng khoản chi phí cho thời gian quý vị cung cấp dịch vụ taxi.

Thuế thu nhập

Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) – nếu quý vị có một doanh nghiệp làm dịch vụ chuyên chở taxi

 • Bao gồm thu nhập quý vị kiếm được trong kê khai thuế
 • Chỉ xin các khoản khấu trừ liên quan đến vận chuyển hành khách có tính phí
 
 • Đăng ký một Số doanh nghiệp Úc (Australian business number)
 • Đăng ký GST bất kể quý vị kiếm được bao nhiêu (ride-sourcing là dịch vụ vận chuyển taxi cho mục đích GST)
 • Trả GST dựa trên cước phí chính thức (full fare)
 • Chỉ đòi lại tín dụng GST liên quan đến vận chuyển hành khách có tính phí
 • Nộp tường trình hoạt động kinh doanh
 • Biết cách phát hành một hoá đơn thuế (quý vị cần phải cung cấp hóa đơn thuế cho các chuyến có cước phí trên 82,5 Úc kim nếu được yêu cầu)
 

Tính toán thuế phải trả cho cước phí thu về

Nếu một hành khách trả khoản cước phí trị giá 55 Úc kim (cước phí chính thức), quý vị phải:

 • trả 5 Úc kim cho GST
 • khai báo 50 Úc kim cho khai thuế thu nhập.

Cách thức tính toán

GST

Tính giá trị GST cho tổng cước phí chính thức là 55 Úc kim (khoản thanh toán từ hành khách bao gồm cả GST mà quý vị phải trả):

 • Khoản GST quý vị cần kê khai và thanh toán là 5 Úc kim.
 • Quý vị nhận được 44 Úc kim từ công ty trung gian sau khi họ đã trích lấy khoản phí là 11 Úc kim cho dịch vụ của họ từ khoản tổng cước phí 55 Úc kim.
 • Một số công ty trung gian cũng thanh toán GST cho khoản thu 11 Úc kim, tức là 1 Úc kim.

Thuế thu nhập

 • Quý vị cần khai khoản thu nhập là 50 Úc kim cho kê khai thuế thu nhập - đây là khoản 55 Úc kim trừ đi 5 Úc kim GST mà quý vị phải trả. Phí trung gian 11 Úc kim được trừ đi 1 Úc kim tín dụng GST (khoản GST do công ty trung gian trả) nên quý vị có thể kê khai 10 Úc kim là khoản khấu trừ thuế.

Đòi lại các khoản chi tiêu

Quý vị có thể đòi lại các chi phí khi các điều kiện dưới đây được thỏa mãn:

 • các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc vận hành doanh nghiệp ride-sourcing của quý vị
 • quý vị phân chia các chi phí nếu chúng được sử dụng cho cả mục đích cá nhân và doanh nghiệp
 • quý vị giữ các giấy tờ (như biên lai) để chứng thực cho các khoản kê khai của mình.

Đòi lại các khoản chi tiêu cho xe hơi

Nhiều khả năng là quý vị sử dụng xe hơi cho cả mục đích cá nhân và mục đích liên quan đến công việc. Điều này có nghĩa là quý vị cần phải phân chiabất kỳ chi phí xe hơi nào cho sử dụng cá nhân và liên quan đến công việc.

Nếu người phối ngẫu hay người trong mối quan hệ không chính thức của quý vị là chủ sở hữu của xe, thì chiếc xe hơi đó sẽ được coi là một tài sản chung. Trong trường hợp này, quý vị có thể kê khai xin khấu trừ cho chiếc xe hơi đó.

Có hai cách khai để đòi lại các chi phí xe hơi, đó là:

 • tính theo cents trên mỗi cây số chạy xe
 • giữ một sổ theo dõi (logbook) tính toán giá trị các chi phí xe hơi để kê khai đòi lại.

Một cách đơn giản để ghi lại các chi phí cho xe hơi của quý vị là sử dụng công cụ ATO myDeductions.

Xem thêm

Phương pháp tính theo cents trên mỗi cây số (điểm này đến điểm khác)

Khoản lấy lại của quý vị dựa trên một giá trị nhất định cho mỗi cây số chạy xe kinh doanh. Quý vị có thể kê khai lên đến 5.000 cây số chạy xe kinh doanh cho mỗi xe hơi. Mức giá mặc định cho mỗi cây số chạy xe cho mục đích kinh doanh bao hàm các chi phí chạy xe thông thường của xe hơi của quý vị bao gồm cả phí hao mòn.

Nếu quý vị sử dụng phương pháp cents trên mỗi cây số, quý vị không cần bằng chứng trên giấy để đưa ra số cây số quý vị đã đi - nhưng vẫn có khả năng chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị đưa ra cách thức tính số cây số chạy xe kinh doanh (chúng tôi có thể hỏi các sổ nhật ký lưu trữ các chuyến đi liên quan đến công việc).

Phương pháp sổ theo dõi

Bằng việc sử dụng phương pháp sổ theo dõi, quý vị có thể đòi lại phần trăm của các chi phí xe hơi sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Các chi phí bao gồm:

 • các khoản phí chạy xe
 • mất giá nhưng không phải là khoản phí đầu tư ban đầu (quý vị không thể lấy lại chi phí mua xe của mình)
 • lợi tức của khoản tiền đã vay để mua xe của quý vị
 • bất kỳ sửa chữa nào.

Các chi phí không bao gồm trong vốn đầu tư ban đầu như giá thành mua xe hơi của quý vị, phần vốn tiền mượn để mua xe hay các chi phí nâng cấp xe.

Để tính toán được lượng sử dụng cho mục đích kinh doanh, quý vị cần giữ một sổ theo dõi và các sổ sách đọc đồng hồ công-tơ-mét. Sổ theo dõi này phải được dùng trong một khoảng thời gian ít nhất là 12 tuần liên tục. Mỗi sổ theo dõi quý vị lưu giữ sẽ có hạn trong vòng 5 năm, nhưng quý vị có thể bắt đầu một sổ theo dõi mới tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý vị định ra phần trăm sử dụng cho mục đích kinh doanh bằng sổ theo dõi từ năm trước, quý vị phải giữ lại sổ theo dõi đó và các sổ sách đọc đồng hồ công-tơ-mét cho các năm tiếp theo. Quý vị có thể đòi lại chi phí nhiên liệu và dầu dựa trên một trong hai cách sau:

 • kinh phí thực tế của quý vị
 • một khoản ước chừng dựa trên sổ sách đọc đồng hồ công-tơ-mét có ghi rõ các giá trị đọc trong khoảng thời gian từ thời điểm bắt đầu đến kết thúc sử dụng xe đó trong năm.

Quý vị cần bằng chứng trên giấy cho tất cả các chi phí cho xe hơi.

Ví dụ: Đi lại cá nhân và ride-sourcing

Gina có việc làm ở trung tâm thành phố và đăng ký làm tài xế ride-sourcing để kiếm thêm thu nhập.

Gina bật ứng dụng dịch vụ ride-sourcing lên vào mỗi buổi sáng khi cô lái xe đến cơ quan. Một số ngày, cô nhận thông báo có khách đi xe và đón hành khách, rồi sau đó thả họ tại điểm đến trước khi lái xe tới chỗ làm. Một số ngày khác, cô không có khách hoặc cô từ chối nhận họ bởi cô không có thời gian.

Vào những ngày cô không chở khách, cô không thể tính cây số di chuyển là liên quan đến công việc dù ứng dụng đã được bật lên. Mục đích chính của chuyến đi là để Gina đến chỗ làm việc chính của mình, tức là cho một mục đích riêng.

Vào các ngày cô nhận thông báo cho một chuyến xe và đồng ý nhận nó, cô cần phải lấy số đọc công-tơ-mét tại thời điểm nhận chuyến đó và thời điểm chuyến ride-sourcing được hoàn thành. Cô chỉ có thể tính cây số di chuyển là liên quan đến công việc khi cô lái xe để đón một hành khách và đưa họ đến điểm đến của mình – đây là những cây số liên quan tới việc cung cấp dịch vụ ride-sourcing và kiếm thu nhập.

Gina không thể tính các cây số di chuyển là liên quan đến công việc sau khi thả khách và đi đến chỗ làm chính của mình – cô không di chuyển giữa các chỗ làm và mục tiêu chính là di chuyển đến chỗ làm của cô, tức là chi phí cá nhân.

Ví dụ: Di chuyển cho mục đích đem đến thu nhập trở thành các chuyến đi riêng

Hôm đó là tối Thứ Bảy và Gina nghe nói rằng các tài xế ride-sourcing sẽ có rất nhiều khách nếu họ có thể đi làm. Cô ấy liền bật ứng dụng của mình lên khi rời khỏi nhà và lái xe quanh thành phố và sau đó lái về nhà. Bởi mục tiêu duy nhất cho chuyến đi này của Gina là kiếm thu nhập từ ride-sourcing, cô có thể tính mục đích liên quan đến công việc đối với tất cả các cây số từ khi rời nhà cho đến khi cố ấy về đến nhà vào 3 tiếng sau đó.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian này, cô quyết định rằng công việc kinh doanh chậm chạp nên thay vào đó đi gặp gỡ bạn bè, thì cô ấy không thể tính các khoản di chuyển thêm vào sau đó là liên quan đến công việc.

End of example

 

Quý vị có thể đòi lại những khoản nào

Quý vị không thể đòi lại những khoản nào

 • Các khoản phí hành chính cho tài xế ride-sourcing
  • các phí đăng ký cho cơ quan giao thông của tiểu bang mình
  • các loại kiểm tra sức khoẻ và lý lịch tư pháp
  • các chi phí cấp bằng đặc biệt (không phải bằng lái thông thường của quý vị)
  • các chi phí khác – miễn là chi phí đó liên quan đến việc đi lại cho công việc.
   
 • Chi phí đậu xe
 • Chi phí đi cầu đường thu phí
 • Chi phí cho điện thoại di động
 • Các khoản phí hoặc hoa hồng trả cho công ty trung gian

Các chi phí quý vị có thể đòi lại theo phương pháp sổ theo dõi

 • Xăng dầu
 • Hao mòn cho xe ô tô của quý vị
 • Các chi phí chạy xe thông thường cho phương tiện như:
  • bảo hiểm
  • đăng ký xe
  • sửa chữa
  • bảo trì.
   
 
 • Khoản phạt, như khoản phạt đậu xe và chạy xe quá tốc độ
 • Tín dụng thuế nhiên liệu
 • Các chi phí cá nhân
 

Đòi tín dụng GST

Tín dụng GST cho các hàng mua của doanh nghiệp của quý vị có thể được đòi lại, tuy nhiên phải được phân chia các khoản cho mục đích kinh doanh và cá nhân.

Nếu quý vị sử dụng xe hơi của mình với 10% cho mục đích ride-sourcing và 90% cho các mục đích cá nhân, và quý vị:

 • mua một chiếc xe hơi mới với giá 30.000 Úc kim cho hoạt động ride-sourcing (bao gồm GST là 3.000 Úc kim) – quý vị có thể lấy lại 300 Úc kim tín dụng GST
 • trả 100 Úc kim cho xăng (bao gồm GST là 10 Úc kim) – quý vị có thể lấy lại 1 Úc kim tín dụng GST
 • trả 220 Úc kim cho dịch vụ xe (bao gồm GST là 20 Úc kim) – quý vị có thể lấy lại 2 Úc kim tín dụng GST.

Quý vị có thể kê khai lấy lại một khoản tín dụng GST cho các hàng hóa mua cho doanh nghiệp của mình.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh – truy cập trang ato.gov.au/ridesourcing

Quý vị cũng có thể liên lạc với một chuyên viên thuế vụ có đăng ký nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

QC52580