ato logo
Search Suggestion:

Hành động của lực lượng đặc nhiệm đối với các công cụ triệt tiêu giao dịch bán hàng điện tử

Last updated 25 September 2023

Serious Financial Crime Taskforce (SFCT) đang nhắm vào các công cụ triệt tiêu giao dịch bán hàng điện tử (ESSTs) như thế nào.

Trên trang này

Các doanh nghiệp sử dụng ESSTs trái phép

Serious Financial Crime Taskforce (SFCT) biết rằng các doanh nghiệp đang sử dụng ESSTs để báo cáo lợi tức dưới mức thực tế phải chịu thuế của họ.

Với việc sử dụng ngày càng nhiều các công nghệ kỹ thuật số và tương tác trực tuyến, chúng tôi nhìn thấy rằng:

 • các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng ESSTs hoặc phần mềm để tránh nộp thuế
 • các doanh nghiệp kết nối ESSTs với các hệ thống bán hàng để
  • xóa vĩnh viễn, sắp xếp lại hoặc làm sai lệch các giao dịch mua bán
  • giảm giá trị doanh thu
  • làm hồ sơ thuế giả
   
 • ESSTs ở dạng phần mềm dựa vào đám mây và liên kết với các nền tảng thanh toán trong và ngoài nước.

Việc sản xuất, cung cấp, sở hữu, sử dụng hoặc quảng bá ESSTs tại Úc là bất hợp pháp kể từ tháng 10 năm 2018.

Hành động của lực lượng đặc nhiệm

SFCT đang dẫn đầu trong việc phát hiện và xử lý việc sản xuất, cung cấp, sở hữu và sử dụng ESSTs.

Chúng tôi hiểu rằng có những mạng lưới tinh vi gồm các nhà điều hành đang tích cực phát triển và tiếp thị những công cụ này cho các chủ doanh nghiệp loại nhỏ. Họ thường đóng gói công cụ này dưới dạng 'giải pháp kinh doanh hoàn chỉnh tích hợp toàn bộ trong một' với hoa hồng thấp, với sự hiện diện của trang mạng và công cụ đặt hàng trực tuyến.

Để xác định các doanh nghiệp này, chúng tôi sử dụng:

 • thu thập tin tức và dữ liệu đối với các chỉ số về lối sống
 • thông tin ngân hàng
 • điểm chuẩn của doanh nghiệp cỡ nhỏ
 • mật báo từ cộng đồng.

Những doanh nghiệp này sẽ bị xử lý hoàn toàn trước pháp luật.

Những gì quý vị nên làm?

Nếu quý vị là doanh nghiệp sử dụng ESSTs, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị hãy đến và tự nguyện tiết lộ thay vì đợi chúng tôi liên hệ với quý vị. Chúng tôi có thể giảm hình phạt của quý vị.

Chủ doanh nghiệp nên thực hiện hợp lý khi chọn nơi bán hàng và các hệ thống kinh doanh khác để đảm bảo:

 • đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình
 • tuân thủ luật lệ.

Nếu quý vị nghi ngờ một người hoặc doanh nghiệp nào có liên quan đến việc sản xuất, cung cấp, sở hữu, sử dụng hoặc quảng bá ESSTs hoặc phần mềm:

Nếu muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông và Phiên dịch (TIS National) theo số 13 14 50 để nhờ trợ giúp cho cuộc gọi của mình.

Tải xuống Bản tin Thông minh về ESST của SFCT (PDF, 169KB).

QC73137