ato logo
Search Suggestion:

Xác minh hoặc trình báo một vụ lừa đảo

Last updated 16 June 2024

Kiểm tra hoặc trình báo lừa đảo mạo danh ATO và tìm hiểu để biết một số dấu hiệu cảnh báo lừa đảo thuế trên điện thoại, email và SMS.

Ở trang này

Xác minh một vụ lừa đảo

Lừa đảo là hành động gạt quý vị dua tiền hoặc đưa thông tin cá nhân của quý vị.

Kẻ lừa đảo thường giả vờ họ đến từ các tổ chức đáng tin cậy như là ATO (sở Thuế).

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng liên lạc quý vị bằng điện thoại, email hay SMS và bằng thư. Nếu quý vị không chắc có phải là sở Thuế hay không, đừng trả lời. Để kiểm tra quý vị nên gọi cho chúng tôi qua số 1800 008 540.

Trình báo một vụ lừa đảo

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi một trò lừa đảo mạo danh ATO thì quý vị có thể trình báo điều này cho chúng tôi.

Thông tin này gồm có những lời chỉ dẫn về cách thức trình báo:

Thông tin về các trò lừa đảo và cách thức trình báo một vụ lừa đảo cũng có sẵn bằng dạng Dễ Đọc và các ngôn ngữ khác.

Lừa đảo qua điện thoại

Nếu quý vị nhận một cú điện thoại lừa đảo và đã dua tiền hoặc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm cho kẻ lừa đảo, hãy gọi cho chúng tôi qua số 1800 008 540 để trình báo.

Quý vị cũng nên:

 • chính thức trình báo vụ việc này cho cảnh sát địa phương của mình
 • nếu quý vị đã cung cấp chi tiết thẻ tín dụng hoặc thông tin ngân hàng cho kẻ lừa đảo, hãy liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của quý vị
 • liên hệ với ngân hàng mà quý vị đã chuyen tien vo để làm đơn trình báo lừa đảo.

Nếu quý vị nhận một cú điện thoại lừa đảo và không có dua tiền hoặc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm cho kẻ lừa đảo, quý vị cũng nên trình báo vụ lừa đảo này cho chúng tôi. Quý vị có thể sử dụng đơn trực tuyến Báo cáo một vụ lừa đảo của chúng tôi.

Lừa đảo qua email và tin nhắn SMS

Nếu quý vị nhận một email hoặc tin nhắn SMS lừa đảo, đừng nhấp vào bất kỳ đường liên kết, mở bất kỳ tài liệu đính kèm hay tải xuống bất cu ho so gi.

Nếu quý vị dua tiền hoặc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm cho kẻ lừa đảo, hãy gọi cho chúng tôi qua số 1800 008 540 để trình báo.

Quý vị cũng nên:

 • chính thức trình báo vụ việc này cho cảnh sát địa phương của mình
 • nếu quý vị đã cung cấp chi tiết thẻ tín dụng hoặc thông tin ngân hàng cho kẻ lừa đảo, hãy liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của quý vị
 • liên hệ với ngân hàng mà quý vị đã chuyen tien vo để làm đơn trình báo lừa đảo.

Nếu quý vị không có dua tiền hoặc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm cho kẻ lừa đảo, quý vị cũng nên trình báo vụ lừa đảo này cho chúng tôi. Quý vị có thể:

 • chuyển toàn bộ email đó đến ReportScams@ato.gov.au hoặc
 • chụp ảnh màn hình tin nhắn SMS và gửi nó bằng email tới ReportScams@ato.gov.au

Xóa email hoặc tin nhắn SMS sau khi trình báo cho chúng tôi.

Quý vị có thể trình báo các loại lừa đảo khác cho Scamwatch, hoặc liên hệ Trung tâm An ninh Mạng Úc (Australian Cyber Security Centre) để trình báo tội phạm mạng.

Lừa đảo qua mạng xã hội.

Gần đây chúng tôi thấy có một vài tài khoản mạng xã hội mạo danh chúng tôi.

Nếu được liên hệ bởi một tài khoản mạng xã hội đang mạo danh chúng tôi thì đừng tham gia với họ. Chụp ảnh màn hình tài khoản hoặc bài đăng và gửi nó bằng thư email tới ReportScams@ato.gov.au

Các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo thuế

Các kẻ lừa đảo không ngừng tìm những cách mới để lừa đảo mọi người.

Có một vài dấu hiệu cảnh báo thường gặp giúp quý vị kiểm tra nếu người liên lạc quý vị là một kẻ lừa đảo hay đó là chúng tôi:

Quý vị cũng có thể tìm hiểu về các vụ lừa đảo hiện giờ mà chúng tôi biết được.

Lừa đảo qua điện thoại

Một số các đặc điểm thường gặp của lừa đảo qua điện thoại được mô tả trong bảng dưới đây. Sử dụng thông tin này để giúp quý vị nhận ra lừa đảo khi người gọi nói rằng họ là chúng tôi.

Cách nhận ra các vụ lừa đảo qua điện thoại

Kẻ lừa đảo có thể làm gì

Phương pháp của chúng tôi

Những kẻ lừa đảo có thể đe dọa là quý vị sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Họ làm điều này để làm cho quý vị sợ hay hoang mang và không thể suy nghĩ rõ ràng.

Chúng tôi sẽ không bao giờ đe dọa bắt giữ quý vị ngay lập tức.

Kẻ lừa đảo có thể:

 • bắt quý vị phải trả tiền ngay lập tức và giữ quý vị trên điện thoại cho đến khi quý vị trả tiền
 • nói rằng nếu quý vị cắt đường dây thì sẽ có lệnh bắt giữ quý vị.

 

Họ dùng những lời đe dọa này để ép quý vị trả tiền trước khi cúp máy.

Chúng tôi sẽ không bao giờ bắt quý vị phải tiếp tục nói chuyện cho đến khi quý vị trả tiền.

Kẻ lừa đảo có thể:

 • gửi tin nhan da duoc ghi am san ( robocalls) vào điện thoại của quý vị
 • để lại tin nhắn trong dien thoại của quý vị và yêu cầu quý vị gọi lại.

 

Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi tin nhắn da duoc ghi âm sẵn vào điện thoại của quý vị.

 

Chỉ điện thoại cho chúng tôi bằng số mà chính quý vị đã tự tìm. Đừng gọi số mà đã được de lai trong tin nhan.

Kẻ lừa đảo có thể dùng công nghệ để hiển thị số điện thoại thật của ATO hay số ở Úc qua định danh người gọi tu cac cuoc goi.

Các cuộc gọi của ATO không hiển thị số. Nó sẽ hiển thị Không định danh người gọi (No Caller ID).

 

Chỉ điện thoại cho chúng tôi bằng số mà chính quý vị đã tra tìm. Đừng gọi số hiển thị trong định danh người gọi hay từ danh sach ghi lại cuộc gọi trong máy của quý vị.

Kẻ lừa đảo có thể nói với quý vị rằng số hồ sơ thuế của quý vị (TFN) đã bị hủy hoặc ngưng do vi hoạt động rửa tiền hay phạm tội hình sự.

 

Họ sẽ nói rằng một là quý vị cần:

 • trả tiền để tránh không bị bắt hay bị đưa ra tòa, hoặc
 • chuyển tiền quý vị vào một tài khoản ngân hàng an toàn để bảo vệ số hồ sơ thuế (TFN) của mình không bị sử dụng trái phép sau này.

 

Chúng tôi không xóa bỏ số hồ sơ thuế (TFN).

 

Luôn luôn kiểm tra là quý vị đang làm việc với cơ quan hợp pháp trước khi cung cấp thông tin. Nếu không chắc, hãy cúp máy.

 

Quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi để kiểm tra. Chỉ điện thoại cho chúng tôi bằng số mà chính quý vị đã tra tìm. Đừng gọi số mà đã được đưa cho quý vị trong cú gọi hoặc de lai trong tin nhan dien thoại.

Kẻ lừa đảo có thể không cho phép quý vị nói chuyện với một cố vấn mà quý vị tin tưởng hoặc đại diện thuế thường khi của quý vị.

 

Họ làm vậy là để ngăn cản bất cứ ai nói với quý vị rằng đây là một trò lừa đảo và ngăn cản quý vị dua tiền cho họ.

Chúng tôi sẽ không bao giờ ngăn cản quý vị thảo luận các vấn đề thuế của quý vị với một cố vấn hay đại diện thuế mà quý vị tin tưởng.

Kẻ lừa đảo có thể tìm cách thực hiện cú hội thảo với một chuyên gia về thuế, viên chức của cơ quan hành pháp hoặc một viên chức chính phủ.

 

Họ làm như vậy là để cho cú gọi trông có vẻ thật và làm cho quý vị sợ hãi thêm, nhưng người thứ hai cũng sẽ là một kẻ lừa đảo khác.

Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện cuộc gọi hội thảo cùng voi một nhan vat thứ ba như đại diện thuế hoặc cơ quan thi hành pháp luật.

 

Nắm vững các vấn đề thuế của quý vị – quý vị có thể đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến ATO qua myGov để kiểm tra các vấn đề thuế của quý vị bất cứ lúc nào. Quý vị cũng có thể liên lạc đại diện thuế của quý vị hoặc ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu thanh toán bằng iTunes, Google Play, STEAM hoặc bằng các phiếu mua hàng khác.

 

Các phiếu mua hàng này có thể dễ dàng mua và bán trên toàn cầu. Nó là một loại tiền tệ (tiền) không phát hiện được.

Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán một khoản nợ qua iTunes, Google Play hoặc bằng các phiếu mua hàng khác.

 

Quý vị có thể tìm hiểu về những cách thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu thanh toán bằng phiếu tặng mua hàng của JB hi-fi, Myer, Woolworths hoặc của các cơ sở bán lẻ khác.

 

Những phiếu tặng mua hàng có thể mua dễ dàng và là một loại tiền tệ (tiền) không phát hiện được.

Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán bằng phiếu tặng mua hàng của JB hi-fi, Myer, Woolworths hoặc của các cơ sở bán lẻ khác.

 

Quý vị có thể tìm hiểu về những cách thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin hoặc tiền mã hóa khác, trả trực tiếp hoặc ký gửi qua ATM.

 

Loại tiền tệ này rất khó phát hiện và cho người dùng nhiều cách ẩn danh.

Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa.

 

Quý vị có thể tìm hiểu về những cách thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị trả tiền vào một tài khoản ngân hàng cá nhân. Đây có thể là một tài khoản ở Úc mà kẻ lừa đảo đã mở. Số tiền được chuyển qua các tài khoản khác cho đến khi nó được chuyển ra nước ngoài.

Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị trả nợ thuế vào tài khoản của Reserve Bank of Australia (Ngân hàng Dự trữ Úc). Kiểm tra trên mạng xem số BSB (Chi nhánh Ngân hàng Tiểu bang/Bank-State-Branch) có phải là số của Reserve Bank of Australia không.

 

Quý vị có thể tìm hiểu về những cách thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị trả tiền bằng cách rút tiền mặt từ ATM không cần thẻ.

Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả nợ thuế bằng cách rút tiền mặt từ ATM không cần thẻ.

 

Quý vị có thể tìm hiểu về những cách thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị thanh toán tiền bằng dịch vụ chuyển tiền quốc tế (là nơi của kẻ lừa đảo).

Chúng tôi sẽ không yêu cầu thanh toán nợ bằng dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

 

Quý vị có thể tìm hiểu về những cách thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị trả tiền bằng cách giao tiền mặt qua một dịch vụ gửi phát nhanh hay đích thân đem giao tại một địa điểm được chi định trước.

Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả tiền bằng cách giao tiền mặt.

 

Quý vị có thể tìm hiểu về những cách thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán cho ATO.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị trả một khoản phí để nhận một khoản tien boi hoàn thuế. Thường họ sẽ yêu cầu quý vị trả phí bằng thẻ tín dụng của quý vị và sau đó ăn cắp chi tiết thẻ tín dụng của quý vị.

Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả một khoản phí để nhận khoản tien boi hoàn thuế.

 

Đừng cung cấp thông tin thẻ tín dụng của quý vị cho bất cứ ai trừ khi quý vị tin tưởng người quý vị đang làm việc cùng và họ thực sự cần những chi tiết này.

Kẻ lừa đảo có thể đưa ra các thỏa thuận thanh toán nếu quý vị không thể trả toàn bộ số tiền.

 

Họ làm vậy là để tăng những lần thanh toán và tổng số tiền được trả.

Trước khi quý vị đồng ý với một thỏa thuận thanh toán, liên hệ với chúng tôi hoặc đại diện thuế của quý vị bằng số điện thoại mà quý vị đã tự tra.

Lừa đảo qua email và tin nhắn SMS

Một số các đặc điểm thường gặp của lừa đảo qua email và tin nhắn SMS được mô tả trong bảng dưới đây. Sử dụng thông tin này để giúp quý vị nhận ra lừa đảo và cách đối phó.

Cách nhận ra lừa đảo qua email và tin nhắn SMS và cách đối phó.

Kẻ lừa đảo có thể làm gì

Phương pháp của chúng tôi

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân và tổ chức tài chính bằng một tin nhắn SMS hoặc email hồi đáp để nhận khoản bồi hoàn thuế. 

Chúng tôi có thể sử dụng tin nhắn SMS hoặc email yêu cầu quý vị liên hệ với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tu dong gửi một tin nhắn yêu cầu quý vị gửi lại thông tin nhận dạng cá nhân qua các kênh này.

 

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị Đừng cung cấp số hồ sơ thuế (TFN), ngày sinh hoặc chi tiết ngân hàng của quý vị trừ khi quý vị tin tưởng người quý vị đang làm việc cùng và họ thực sự cần những chi tiết này.

Đừng bao giờ chia sẻ chi tiết đăng nhập tài khoản myGov của quý vị với bất kỳ ai, kể cả đại diện thuế có đăng ký của quý vị.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị nhấp vào một đường liên kết trong tin nhắn SMS hoặc email để đăng nhập vào một dịch vụ trực tuyến.

 

Kẻ lừa đảo tạo ra các trang đăng nhập giả nhìn giống thật. Họ dùng những trang này để ăn cắp chi tiết đăng nhập (tên người dùng và mật khẩu) của quý vị.

Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi cho quý vị email hoặc tin nhắn SMS với một đường liên kết để đăng nhập vào một dịch vụ trực tuyến.

Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị nhấp vào một đường liên kết trong tin nhắn SMS hoặc email để tải xuống các mẫu đơn hoặc tai lieu đính kèm.

 

Họ có thể làm việc này để cài đặt các phần mềm độc hại vào máy tính của quý vị để có thể truy cập dữ liệu của quý vị. Hoặc họ có thể lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin tài chính của quý vị để sau này sử dụng nó một cách trái phép.

Hãy cẩn thận khi tải xuống tai lieu đính kèm hoặc nhấp vào các đường liên kết, cho dù tin đó dường như được gửi bởi một người quý vị quen biết.

Lừa đảo qua mạng xã hội.

Một số các đặc điểm thường gặp của lừa đảo qua mạng xã hội được mô tả trong bảng dưới đây. Sử dụng thông tin này để giúp quý vị nhận ra lừa đảo và cách đối phó.

Cách nhận ra lừa đảo qua mạng xã hội và cách đối phó.

Kẻ lừa đảo có thể làm gì

Phương pháp của chúng tôi

Kẻ lừa đảo có thể tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo và gửi các yêu cầu cho quý vị kêu quý vị cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dua tiền.

 

Khi quý vị gửi lời nhận xét về các bài đăng của chúng tôi trên mạng xã hội, họ có thể đáp lời và ngỏ ý cung cấp hỗ trợ cho quý vị, bảo quý vị hãy liên lạc họ trực tiếp.

 

Chúng tôi đang nỗ lực đối phó với các trò lừa đảo này khi chúng xuất hiện.

Chúng tôi hiện có trang FacebookExternal Link, InstagramExternal Link, XExternal Link và LinkedInExternal Link, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng các nền tảng mạng xã hội này để yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân hoặc để yêu cầu quý vị dua tiền.

 

Quý vị có thể biết nó là tài khoản Facebook thật của chúng tôi vì trang của chúng tôi có một dấu gạch xác minh xanh bên phải tên của chúng tôi (Australian Taxation Office). Tài khoản X của chúng tôi có dấu gạch màu xám cạnh tên người dùng (@ato_gov_au).

 

Quý vị có thể kiểm tra nếu là chúng tôi trên LinkedIn bằng cách đảm bảo tài khoản quý vị đang giao dịch:

 • có logo ATO chính thức và tên tổ chức bên cạnh thông điệp. Cảnh giác những khác biệt nhỏ với tên của chúng tôi, như ‘Australia’ thay vì là ‘Australian’ Taxation Office
 • đã có tích cực đăng bài trên LinkedIn, và đã tham gia một thời gian
 • chỉ cung cấp các địa chỉ email kết thúc với ‘.gov.au’
 • trong các thông điệp không có lỗi chính tả hay lỗi ngữ pháp
 • tài khoản có một số lượng người theo dõi lớn.

 

Chúng tôi sẽ không bao giờ tương tác với quý vị qua Whatsapp.

 

Đừng bao giờ chia sẻ thông tin như số hồ sơ thuế (TFN), chi tiết tài khoản myGov hay ngân hàng của quý vị trên mạng xã hội, dù qua nhắn tin riêng.

Được ủy quyền bởi Chính phủ Úc, Canberra. 


QC60585