ato logo
Search Suggestion:

Quyền riêng tư của quý vị nếu mật báo hành vi sai trái

Last updated 16 March 2020

Thuật ngữ “nền kinh tế đen” nay đã được đổi thành “nền kinh tế bóng”. Thay đổi này được áp dụng để phản ánh định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hoạt động kinh tế không được khai báo và phi trung thực.

Nếu quý vị muốn mật báo về các hành vi sai trái về thuế khả nghi, bao gồm phá sản giả mạo, trốn thuế, hoặc hành vi kinh tế đen thì quý vị có thể điền mẫu đơn mật báo hành vi sai trái (bằng tiếng Anh), gọi điện thoại theo số 1800 060 062 hoặc viết thư cho chúng tôi.

Khi chúng tôi nhận được thông tin qua mật báo, chúng tôi sẽ xem xét nó. Ngay cả khi chúng tôi không hành động ngay lập tức thì thông tin quý vị cung cấp vẫn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nó giúp chúng tôi hiểu được xu hướng của ngành cùng các vấn đề mới phát sinh và là một phần trong chiến lược thâm nhập của chúng tôi.

Do luật bảo mật và quyền riêng tư của người thọ thuế, chúng tôi sẽ không thể thông báo cho quý vị về kết quả của thông tin quý vị cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật tiến độ xử lý.

Khi mật báo hành vi sai trái, quý vị không cần phải xưng danh nếu quý vị không muốn. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn cung cấp tên và chi tiết liên lạc của mình, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó

  • để hiểu thông tin quý vị đã cung cấp
  • để liên lạc với quý vị nhằm tìm thêm thông tin về điều mà qúy vị mật báo
  • coi nó như một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi về các hành vi bị cáo buộc là sai trái.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có khiến danh tính của quý vị bị lộ, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi làm như vậy. Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể chuyển thông tin có thể nhận dạng quý vị đến các cơ quan và tổ chức chính phủ khác, bao gồm các cơ quan thanh toán phúc lợi như Bộ Dịch vụ Nhân sinh và Y tế, cùng các cơ quan thực thi pháp luật như cảnh sát tiểu bang và liên bang. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cho các đối tác trong hiệp ước ở nước ngoài theo các thỏa thuận thuế quan quốc tế.

Chính sách quyền riêng tư (bằng tiếng Anh) của chúng tôi gồm các thông tin quan trọng về sự riêng tư của quý vị, bao gồm thông tin về cách thức quý vị có thể tiếp cận và tìm sửa thông tin chúng tôi có về quý vị, cách thức quý vị có thể khiếu nại về việc vi phạm các Nguyên tắc về quyền riêng tư của Úc hoặc Luật về Quyền riêng tư, và cách thức chúng tôi sẽ giải quyết mọi khiếu nại về quyền riêng tư.

Tìm hiểu thêm

  • chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (bằng tiếng Anh)
  • các đối tác trong hiệp ước (bằng tiếng Anh)
  • hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1300 661 542 để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, nếu quý vị có thắc mắc về quyền riêng tư hoặc muốn báo cáo một trường hợp mà quý vị nghi ngờ quyền riêng tư của quý vị đã bị xâm phạm.
  • viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây

Australian Taxation Office
GPO Box 9990
[thêm tên và mã bưu điện của thành phố của quý vị]

Ví dụ;

Australian Taxation Office
GPO Box 9990
SYDNEY  NSW  2001

QC60803