Show download pdf controls
 • Trợ giúp thanh toán

  Nếu quý vị không thể thanh toán đúng hạn, chúng tôi có thể giúp quý vị.

  Quý vị vẫn cần nộp tờ tường trình hoạt động kinh doanh và khai thuế đúng hạn, ngay cả khi quý vị không thể thanh toán trước ngày đáo hạn. Quý vị sẽ tránh bị phạt vì không nộp đúng hạn và cho chúng tôi thấy rằng quý vị nhận thức được nghĩa vụ của mình và cố gắng hết sức để đáp ứng nghĩa vụ này.

  Tìm hiểu về:

  Xem thêm:

  Kế hoạch thanh toán

  Nếu quý vị không thể thanh toán trước ngày đáo hạn, quý vị có thể thiết lập kế hoạch thanh toán để thanh toán hóa đơn thuế theo từng đợt. Quý vị sẽ cần xem xét cẩn thận những gì quý vị có thể thanh toán để đảm bảo quý vị có thể đáp ứng từng số tiền thanh toán hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai của quý vị.

  Quý vị có thể sử dụng công cụ ước lượng kế hoạch thanh toán của chúng tôi để lên kế hoạch phù hợp hoàn cảnh của quý vị, có tính đến các điều kiện kế hoạch thanh toán và tốc độ trả hết nợ, tính cả lãi suất mà quý vị phải chịu.

  Thiết lập kế hoạch thanh toán

  Cách dễ nhất để thiết lập kế hoạch thanh toán là sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, hoạt động 24/24 giờ hàng ngày. Quý vị sẽ cần một tài khoản myGov được liên kết với ATO để sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

  Quý vị có thể đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để thiết lập kế hoạch thanh toán nếu quý vị:

  • là một cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh cá thể
  • có hóa đơn thuế thu nhập hoặc số tiền tường trình hoạt động từ 100.000 đô la Úc trở xuống.

  Quý vị cũng có thể sử dụng dịch vụ điện thoại tự động của chúng tôi để thu xếp việc thanh toán trễ hoặc thanh toán định kì theo đợt. Nếu quý vị không thể tham gia được kế hoạch thanh toán thông qua dịch vụ điện thoại tự động của chúng tôi, quý vị sẽ được kết nối với một người sẽ trợ giúp quý vị.

  Các bước tiếp theo:

  • Sử dụng công cụ ước lượng kế hoạch thanh toán để lên kế hoạch phù hợp với quý vị.
  • Hãy xem video dưới đây về cách thức tạo một tài khoản myGovExternal Link và liên kết đến ATO.
  • Gọi điện đến dịch vụ tự động của chúng tôi  
   • với cá nhân, xin gọi số 13 28 65.
   • với doanh nghiệp, xin gọi số 13 72 26.
    

  Đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký

  Đại diện thuế hoặc BAS đã đăng ký có thể thiết lập một kế hoạch thanh toán thông qua Các dịch vụ trực tuyến dành cho đại diện thuế. Ngoài ra, họ có thể đề nghị một kế hoạch thanh toán qua điện thư của Đại diện ThuếExternal Link hoặc Cổng thông tin Đại diện BASExternal Link.

  Các thông tin sau cần được đưa vào trong thư của cổng thông tin:

  • Chủ đề Nợ và khai thuế
  • Chủ đề: Đề nghị thu xếp thanh toán
  • Đề xuất kế hoạch thanh toán của khách hàng, bao gồm      
   • số tiền thanh toán
   • tần xuất thanh toán
   • phương thức thanh toán
   • lý do của lời đề nghị
   • các bước thực hiện để ngăn chặn tình huống xảy ra một lần nữa.
    

  Nợ trên 100.000 đô la Úc

  Nếu nợ thuế của quý vị là hơn 100.000 đô la Úc, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 11 42 trong giờ làm việc để thảo luận về các lựa chọn của quý vị.

  Nếu quý vị đang cố gắng làm đúng, chúng tôi cam kết sẽ hiểu được hoàn cảnh của quý vị và giúp quý vị khi có thể.

  Chúng tôi có thể cần biết thêm về tình hình tài chính và hoàn cảnh của quý vị để chúng tôi có thể làm việc với quý vị nhằm thiết lập một kế hoạch thanh toán kiểm soát được và phù hợp với cả hai bên. Doanh nghiệp có thể cần phải chứng minh rằng việc kinh doanh của mình là khả thi.

  Ngay cả khi quý vị đã thực hiện một kế hoạch thanh toán để trả chậm hoặc trả theo định kì thì tiền lãi sẽ tích lũy vào khoản nợ chưa thanh toán.

  Lưu ý: Nếu quý vị không trả được nợ đúng kế hoạch thanh toán thì chúng tôi có thể áp các yêu cầu khắt khe hơn trước khi đồng ý với kế hoạch mới. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu thanh toán trả trước cao hơn hoặc yêu cầu thanh toán được thực hiện bằng ghi nợ trực tiếp hoặc cả hai.

  Xem thêm:

  Kế hoạch thanh toán an toàn

  Nếu chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận với quý vị về việc trả nợ, chúng tôi có thể xem xét chấp nhận đề xuất bảo chứng khi quý vị đề nghị chúng tôi hoãn thời gian thanh toán khoản nợ hoặc khi quý vị đang tìm cách trả nợ bằng cách trả theo định kì.

  Bảo chứng ưa thích của chúng tôi là:

  • thế chấp đã đăng ký đối với tài sản được toàn quyền sử dụng
  • bảo lãnh vô điều kiện từ một ngân hàng Úc.

  Xem thêm:

  Thảm họa và khó khăn nghiêm trọng

  Thảm họa thiên nhiên

  Nếu quý vị chịu ảnh hưởng của một thảm họa tự nhiên, chẳng hạn như cháy rừng, bão hoặc lũ lụt, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để giúp quý vị thu xếp các vấn đề thuế khi quý vị sẵn sàng. Hãy xem Đối phó với thảm họa hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1800 806 218.

  Xem thêm:

  Khó khăn nghiêm trọng

  Chúng tôi có thể xóa một số hoặc toàn bộ nợ cho quý vị. Ví dụ, nếu trả nợ thuế sẽ khiến quý vị gặp khó khăn nghiêm trọng, quý vị sẽ không thể cung cấp thức ăn và chỗ ở cho quý vị hoặc gia đình, hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận về hoàn cảnh của quý vị.

  Xem thêm:

  HELP và SFSS

  Nếu thông báo đánh giá thuế của quý vị có nhắc đến việc bắt buộc trả nợ cho Chương trình Vay vốn học Đại học (HELP) hoặc Chương trình Bổ sung Tài chính Sinh viên (SFSS) và việc trả nợ này gây ra khó khăn nghiêm trọng, quý vị có thể nộp đơn xin hoãn. Nếu có những lý do đặc biệt khác mà quý vị tin rằng quý vị không nên bắt buộc trả nợ, quý vị cũng có thể nộp đơn xin hoãn trả.

  Bước tiếp theo:

  Trợ giúp cho các doanh nghiệp

  Có một số tài nguyên và dịch vụ trực tuyến mà quý vị có thể sử dụng để luôn kiểm soát được tình hình thuế của mình:

  Các kế hoạch thanh toán miễn lãi suất cho các khoản nợ tường trình hoạt động

  Nếu quý vị là một doanh nghiệp nhỏ có khoản nợ tường trình hoạt động, quý vị có thể thanh toán hết trong vòng 12 tháng và được miễn lãi suất.

  Điều kiện

  Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận một kế hoạch thanh toán miễn lãi suất nếu doanh nghiệp của quý vị:

  • có doanh thu hàng năm dưới 2 triệu đô la Úc
  • có khoản nợ tường trình hoạt động gần đây từ 50.000 đô la Úc trở xuống, đã tồn đọng quá hạn không quá 12 tháng
  • có lịch sử tuân thủ thanh toán và khai thuế tốt, bao gồm    
   • không có quá một kế hoạch thanh toán không đúng hạn trong vòng 12 tháng qua
   • không kê khai tường trình hoạt động kinh doanh quá hạn
    
  • không thể nhận được tài chính (như khoản vay) thông qua các kênh kinh doanh thông thường
  • có thể chứng minh khả năng tồn tại liên tục.

  Cách thức hoạt động

  Quý vị phải đồng ý với một kế hoạch thanh toán cho phép khoản nợ được thanh toán bằng cách ghi nợ trực tiếp trong vòng 12 tháng. Ngay cả khi quý vị nhận được thư cho biết lãi suất sẽ được áp dụng thì lãi suất vẫn sẽ được hoãn áp dụng miễn là quý vị duy trì kế hoạch thanh toán của mình.

  Trong khi quý vị đang trả dần nợ:

  Quý vị phải đáp ứng tất cả các nghĩa vụ nộp thuế và khai thuế khác.

  Lưu ý: Nếu quý vị không trả được nợ đúng kế hoạch thanh toán thì thời gian miễn lãi suất sẽ kết thúc ngay lập tức và kế hoạch thanh toán cũng có thể bị hủy.

  Nếu quý vị đang thực hiện một kế hoạch thanh toán

  Quý vị có thể đề nghị chúng tôi thay đổi kế hoạch thanh toán hiện tại của quý vị sang kế hoạch thanh toán miễn lãi nếu quý vị đáp ứng các điều kiện.

  Nếu đề nghị của quý vị được chấp thuận, chúng tôi sẽ hủy kế hoạch trước đó của quý vị. Thời gian miễn lãi suất sẽ bắt đầu từ ngày quý vị tham gia kế hoạch mới.

  Nếu khoản nợ của quý vị là với một công ty thu nợ bên ngoài thì quý vị sẽ cần phải thương lượng với họ.

  Các bước tiếp theo:

  • Sử dụng công cụ ước lượng kế hoạch thanh toán để tạo lập một kế hoạch thanh toán phù hợp.
  • Gọi điện cho chúng tôi theo số 13 28 66 (08h00 đến 18h00 các ngày trong tuần) để thiết lập kế hoạch thanh toán.

  Đánh giá khả năng tồn tại của doanh nghiệp

  Nếu quý vị đang đàm phán với chúng tôi về một khoản nợ thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị chứng minh rằng doanh nghiệp của quý vị có đủ khả năng tồn tại. Khi đánh giá khả năng tồn tại của một doanh nghiệp, chúng tôi xem xét khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp và đáp ứng các cam kết hiện có. Việc đánh giá tính đến một loạt các chỉ số, bao gồm:

  • biên lợi nhuận gộp
  • luân lưu tiền mặt
  • tình hình tổng tài sản/nợ (bao gồm cả vốn lưu động)
  • khả năng thanh khoản
  • tình trạng tài chính của con nợ/chủ nợ
  • số tiền hiện có

  Nếu quý vị được yêu cầu chứng minh khả năng tồn tại của doanh nghiệp thì quý vị sẽ cần cung cấp thông tin sau trong khung thời gian đã thỏa thuận:

  • đề xuất thanh toán tất cả các khoản nợ cho chúng tôi trong khung thời gian ngắn nhất có thể, đồng thời cam kết đáp ứng tất cả các nghĩa vụ thuế trong tương lai trước ngày đáo hạn
  • chi tiết về cách thức phát sinh nợ
  • các bước thực hiện để giảm nợ (ví dụ: đơn xin vay tiền)
  • tờ tường trình gần đây nhất cho mỗi tài khoản ngân hàng hoặc định chế tài chính đang có
  • các tài liệu sau đây cho năm nay và hai năm tài chính trước    
   • tường trình chi tiết lãi lỗ hoặc tường trình hiệu quả tài chính
   • bảng cân đối chi tiết hoặc tường trình tình hình tài chính
    
  • chi tiết của bất kỳ cơ sở cho vay thấu chi hoặc cho vay nào, bao gồm các khoản vay có kỳ hạn, mua trả góp và các cơ sở cho thuê (bao gồm số dư nợ, số tiền trả nợ hàng tháng cho mỗi cam kết nợ và giới hạn thấu chi)
  • danh sách chủ nợ lớn tuổi
  • danh sách con nợ lớn tuổi
  • bất kỳ thông tin liên quan nào khác có thể giúp chúng tôi đánh giá đề xuất của quý vị.

  Các bước tiếp theo:

  Trợ giúp cho các đại diện đã đăng ký

  Chúng tôi có các tài nguyên trực tuyến sau dành cho các đại diện đã đăng ký:

  Bước tiếp theo:

  • Đại diện đã đăng ký có thể gọi điện thoại đến số 13 72 86 để thảo luận về tình hình khách hàng của họ - sử dụng hướng dẫn fast key code của chúng tôi để xác định cách thức liên lạc đúng người đúng chỗ.
   Last modified: 11 Jul 2019QC 59650