Show download pdf controls
 • Tội phạm liên quan đến lý lịch cá nhân

  Thông tin cá nhân của quý vị là chi tiết then chốt để chứng minh lý lịch của quý vị. Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị cũng quan trọng không kém việc quý vị khóa cửa trước nhà.

  Quý vị có biết quý vị cần bảo vệ những gì và bằng cách nào hay không? Hãy xem video của chúng tôi và biến việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị thành một sinh hoạt hàng ngày.

  Xem

  Media: Protect Your Personal Information (Vietnamese) Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunw17mwfExternal Link (Duration: 1:35)

  Video này dài khoảng 95 giây. Hãy bấm nút 'play' trên hình để xem hay đọc bản chuyển tả. Bản chuyển tả này bằng tiếng Việt.

   Last modified: 16 Apr 2020QC 43331