Show download pdf controls
 • Cách chúng tôi có thể giúp quý vị

  Trình báo ngay khi TFN của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp.

  • Nếu bị mất TFN và không nghi ngờ có người khác sử dụng nó bừa bãi, gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 13 28 61 trong khoảng thời gian từ 8g sáng đến 6g tối, thứ Hai đến thứ Sáu.
  • Nếu TFN của quý vị bị đánh cắp hoặc bị sử dụng bừa bãi, gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 1800 467 033 trong khoảng thời gian từ 8g sáng đến 6g tối, thứ Hai đến thứ Sáu.
  • Nếu không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên Sở thuế, gọi điện thoại cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch qua số 13 14 50 để được họ giúp đỡ với cuộc gọi của quý vị.
  • Nếu quý vị cho rằng thông tin của quý vị có thể bị kẻ gian sử dụng, và quý vị có thể trở thành nạn nhân tội phạm liên quan đến lý lịch cá nhân, chúng tôi cũng có thể giúp bằng cách theo dõi việc sử dụng TFN của quý vị.

  Xin nhớ

  • Sử dụng TFN của người khác, sử dụng TFN của quý vị trái phép, hoặc cho người khác sử dụng TFN, và 'mua' hay 'bán' TFN, tất cả là trọng tội có thể bị phạt tiền thật nặng hoặc bị phạt tù.
  • Nếu được phép truy cập hợp pháp chi tiết lý lịch cá nhân của người khác, bao gồm TFN của họ, quý vị phải cẩn mật lưu trữ thông tin này.

  Muốn biết thêm thông tin bằng tiếng Anh, hãy tìm các trang dưới đây tại ato.gov.au:

  Muốn biết thêm thông tin về thuế khóa và hưu bổng bằng ngôn ngữ của quý vị, truy cập ato.gov.au/otherlanguages

   Last modified: 16 Apr 2020QC 43331