ato logo
Search Suggestion:

Trợ giúp thanh toán

Last updated 25 April 2021

Nếu quý vị không thể thanh toán đúng thời hạn, quý vị có thể lập kế hoạch thanh toán để thanh toán theo từng đợt.

Quý vị vẫn cần nộp tờ tường trình hoạt động kinh doanh và khai thuế đúng hạn, ngay cả khi quý vị không thể thanh toán trước ngày đáo hạn. Điều này sẽ cho chúng tôi thấy rằng quý vị nhận thức được nghĩa vụ của mình và đang cố gắng hết sức để đáp ứng nghĩa vụ này.

Tìm hiểu về:

Xem thêm:

Kế hoạch thanh toán

Khi thiết lập kế hoạch thanh toán, quý vị cần xem xét:

 • quý vị có thể thanh toán được bao nhiêu để có thể đáp ứng từng đợt thanh toán theo lịch (bao gồm lợi tức có thể tích luỹ cho các khoản quá hạn)
 • nghĩa vụ trong tương lai.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần biết thêm về tình hình và hoàn cảnh tài chính của quý vị. Trên cơ sở đó, chúng tôi có thể làm việc với quý vị nhằm thiết lập một kế hoạch thanh toán phù hợp với cả hai bên.

Ngoài ra hãy xem những thông tin dưới đây về kế hoạch thanh toán dành cho:

Cá nhân và hộ kinh doanh cá thế

Cách dễ nhất để thiết lập kế hoạch thanh toán nếu quý vị nợ từ $200,000 trở xuống là là sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Quý vị sẽ cần một tài khoản myGov được liên kết với ATO để sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Quý vị có thể đủ điều kiện thiết lập, điều chỉnh hay huỷ bỏ kế hoạch thanh toán đang có.

Mục đích của chúng tôi là giúp quý vị chi trả các khoản đang nợ trong thời gian nhanh nhất và tránh khỏi lợi tức.

Khi thiết lập kế hoạch thanh toán, quý vị sẽ được cung cấp:

 • một khoản tiền trả trước cần được thanh toán
 • ví dụ những khoản thanh toán theo đợt mà có thể xử trí được đối với các khách hàng ở hoàn cảnh tương tự với quý vị.

Quý vị có thể thay đổi giá trị thanh toán trước hay theo đợt trên hay dưới khoản đã được cung cấp - hạn chế ở giá trị nhất định.

Nếu quý vị không đủ khả năng chi trả một kế hoạch thanh toán được đề xuất trự tuyến, hoặc quý vị nợ trên $200,000, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 11 42 trong giờ làm việc để thảo luận về các lựa chọn của quý vị.

Trước khi gọi điện, chúng tôi khuyến nghị sử dụng công cụ ước lượng kế hoạch thanh toán để lên kế hoạch phù hợp với quý vị.

Các bước tiếp theo:

 • Hãy đăng nhập myGov, hoặc tạo mới một tài khoản myGov và liên kết đến ATO.
 • Sử dụng công cụ ước lượng kế hoạch thanh toán để lên kế hoạch phù hợp với quý vị.

Dịch vụ điện thoại tự động

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ điện thoại tự động của chúng tôi để thu xếp việc thanh toán trễ hoặc thanh toán định kì theo đợt. Quý vị sẽ cần số doanh nghiệp Úc (ABN) hoặc số hồ sơ thuế (TFN) và toàn bộ chi tiết về số tiền mà quý vị chưa thanh toán để thiết lập kế hoạch thanh toán.

Nếu quý vị không thể tham gia được kế hoạch thanh toán thông qua dịch vụ điện thoại tự động của chúng tôi, vào giờ làm việc, quý vị sẽ được kết nối với một người sẽ trợ giúp quý vị.

Bước tiếp theo:

 • Gọi điện tới dịch vụ tự động của chúng tôi theo số 13 28 65

Doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp của quý vị nợ từ $200,000 trở xuống thì quý vị có thể đề xuất một kế hoạch thanh toán:

 • thông qua Online services for business và lựa chọn Tài khoản và thanh toán tiếp đó kế hoạch thanh toán
 • bằng cách gọi điện đến dịch vụ tự động của chúng tôi theo số 13 72 26.
 • thông qua đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị, những người có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến để đại diện quý vị tham gia vào một kế hoạch thanh toán

Nếu quý vị không thể tham gia được kế hoạch thanh toán bằng cách sử dụng dịch vụ điện thoại tự động của chúng tôi, quý vị sẽ được kết nối với một người (trong giờ làm việc của chúng tôi), người này sẽ trợ giúp quý vị.

Để thiết lập kế hoạch thanh toán, quý vị sẽ cần ABN hoặc TFN và toàn bộ chi tiết về số tiền chưa thanh toán của mình.

Nếu quý vị có nợ quá hạn trong tường trình hoạt động, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận một kế hoạch thanh toán miễn lãi suất.

Nếu doanh nghiệp của quý vị nợ hơn $200,000, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 11 42 trong giờ làm việc để thảo luận về các lựa chọn của quý vị.

Trước khi gọi điện, chúng tôi khuyến nghị sử dụng công cụ ước lượng kế hoạch thanh toán để lên kế hoạch phù hợp với quý vị.

Các bước tiếp theo:

Xem thêm:

Đại diện đã đăng ký

Nếu quý vị là một đại diện thuế hoặc BAS đã đăng ký, quý vị có thể sử dụng Online services for agents của chúng tôi để xem và thiết lập kế hoạch thanh toán cho khách hàng của quý vị.

Quý vị chỉ có thể thiết lập một kế hoạch thanh toán nếu khách hàng của quý vị:

 • có số tiền ghi nợ hiện tại dưới $200,000 (tổng số dư hoặc số tiền quá hạn)
 • hiện chưa có kế hoạch thanh toán cho khoản ghi nợ đó
 • chưa bị chậm trả nợ trong một kế hoạch thanh toán cho tài khoản liên quan nhiều hơn hai lần trong hai năm qua.

Các bước tiếp theo:

 • Thiết lập một kế hoạch thanh toán cho khách hàng của quý vị thông qua Online services for agents.
 • Gọi điện thoại đến số 13 72 86 để thảo luận về tình hình khách hàng của quý vị - sử dụng hướng dẫn fast key code của chúng tôi để liên lạc đúng người đúng địa bàn.

Các kế hoạch thanh toán miễn lãi suất cho các khoản thanh toán tường trình hoạt động

Doanh nghiệp nhỏ có khoản nợ tường trình hoạt động, quý vị có thể thanh toán hết trong vòng 12 tháng và được miễn lãi suất.

Điều kiện

Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận một kế hoạch thanh toán miễn lãi suất nếu doanh nghiệp của quý vị:

 • có doanh thu hàng năm dưới 2 triệu đô la Úc
 • có khoản nợ tường trình hoạt động gần đây từ $50.000 trở xuống, đã tồn đọng quá hạn không quá 12 tháng
 • có lịch sử thanh toán và khai thuế tốt, bao gồm
  • không có quá một kế hoạch thanh toán không đúng hạn trong vòng 12 tháng qua
  • không kê khai tường trình hoạt động kinh doanh quá hạn
   
 • không thể nhận được tài chính (như khoản vay) thông qua các kênh kinh doanh thông thường
 • có thể chứng minh khả năng tồn tại liên tục.

Cách thức hoạt động

Quý vị phải đồng ý với một kế hoạch thanh toán cho phép khoản nợ được thanh toán bằng cách ghi nợ trực tiếp trong vòng 12 tháng. Ngay cả khi quý vị nhận được thư cho biết lãi suất sẽ được áp dụng thì lãi suất vẫn sẽ được hoãn áp dụng miễn là quý vị duy trì kế hoạch thanh toán của mình.

Trong khi quý vị đang trả dần chứng từ nợ:

 • quý vị có thể kiểm tra số dư tài khoản hiện hành bằng cách đăng nhập vào Online services for businessExternal Link hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi trên 13 28 66 (từ 08h00 đến 18h00, Thứ Hai đến Thứ Sáu)
 • quý vị phải đáp ứng tất cả các nghĩa vụ nộp và khai báo khác.

Đại diện thuế hoặc BAS đã đăng ký có thể kiểm tra số dư tài khoản hiện hành bằng cách sử dụng Các dịch vụ trực tuyến dành cho đại diện hoặc gọi điện theo số 13 72 86 (Mã Fast Key 1 2 5 1).

Nếu quý vị đang thực hiện một kế hoạch thanh toán

Quý vị có thể đề nghị chúng tôi thay đổi kế hoạch thanh toán hiện tại của quý vị sang kế hoạch thanh toán miễn lãi nếu quý vị đáp ứng các điều kiện.

Nếu đề nghị của quý vị được chấp thuận, chúng tôi sẽ hủy kế hoạch trước đó của quý vị. Thời gian miễn lãi suất sẽ bắt đầu từ ngày quý vị tham gia kế hoạch mới.

Bước tiếp theo:

 • Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 28 66 trong giờ làm việc để chuyển sang kế hoạch thanh toán phi lợi tức.

Kế hoạch thanh toán an toàn

Nếu chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận với quý vị về việc thanh toán khoản quý vị nợ, chúng tôi có thể xem xét chấp nhận đề xuất bảo chứng khi quý vị:

 • đề nghị chúng tôi hoãn thời gian thanh toán khoản nợ
 • tìm cách trả nợ bằng cách trả theo từng kì.

Bảo chứng ưa thích của chúng tôi là:

 • thế chấp đã đăng ký đối với tài sản được toàn quyền sử dụng
 • bảo lãnh vô điều kiện từ một ngân hàng Úc.

Để biết thêm thông tin về thanh toán an toàn, gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 11 42 trong giờ làm việc.

Xem thêm:

 • PS LA 2011/14 Tổng quan về quyền hạn và nguyên tắc thu nợ

HELP và SFSS

Nếu thông báo đánh giá thuế của quý vị có nhắc đến việc bắt buộc trả nợ cho Chương trình Vay vốn học Đại học (HELP) hoặc Chương trình Bổ sung Tài chính Sinh viên (SFSS) và việc trả nợ này gây ra khó khăn nghiêm trọng, quý vị có thể nộp đơn xin hoãn.

Nếu có những lý do khác mà quý vị tin rằng quý vị không nên bắt buộc trả nợ, quý vị cũng có thể nộp đơn xin hoãn trả.

Bước tiếp theo:

 • Xem thêm Trì hoãn trả nợ để trì hoãn trả các khoản nợ HELP hoặc SFSS bắt buộc.

QC59650