ato logo
Search Suggestion:

Các kế hoạch hưu bổng bất hợp pháp - hãy cảnh giác với những lời đề nghị rút tiền hưu bổng ra sớm

Last updated 26 April 2023

Giải thích về Tiền hưu bổng

Superannuation (Tiền hưu bổng), hay 'super', là tiền được để riêng ra trong suốt cuộc đời làm việc của quý vị để quý vị có thu nhập khi nghỉ hưu.

Tiền hưu bổng quan trọng bởi vì quý vị tiết kiệm được càng nhiều, thì quý vị sẽ có nhiều tiền hơn để nghỉ hưu.

Có những người cổ động quảng bá các kế hoạch hưu bổng nói rằng họ có thể giúp quý vị rút tiền hưu bổng bây giờ để trả nợ thẻ tín dụng, mua nhà hay mua xe, hoặc đi du lịch.

Đây là những kế hoạch bất hợp pháp và cuối ngày quý vị sẽ chi ra nhiều hơn là số tiền hưu bổng mà quý vị rút được.

Nếu ai đó nói chuyện với quý vị về một kế hoạch như thế này, hãy điện thoại cho chúng tôi qua số 13 10 20 ngay lập tức để được lời khuyên và để đảm bảo tiền hưu bổng của quý vị được bảo vệ.

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, hãy gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (TIS National) qua số 13 14 50. Dịch vụ này sẽ gọi cho chúng tôi với một thông dịch viên để chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc của quý vị.

Kế hoạch hưu bổng bất hợp pháp hoạt động như thế nào

Thường với kế hoạch hưu bổng bất hợp pháp sẽ có một người nào đó đề nghị giúp quý vị rút tiền hưu bổng ra sớm.

Những người cổ động quảng bá kế hoạch hưu bổng bất hợp pháp thường:

 • tuyên bố rằng quý vị có thể rút tiền hưu bổng của mình bây giờ cho bất kỳ thứ gì quý vị muốn - mà điều này không đúng sự thật
 • khuyến khích quý vị chuyển tiền hưu bổng từ quỹ hưu bổng hiện thời của quý vị vào một quỹ hưu bổng tự quản lý (self-managed super fund - SMSF) mà thường là họ sẽ giúp quý vị thiết lập nó
 • cho quý vị biết cách đáp ứng các điều kiện cho rút tiền sử dụng các giấy tờ giả mạo
 • tính các chi phí cao cho các dịch vụ họ cung cấp
 • yêu cầu quý vị cung cấp các giấy tờ tùy thân mà họ có thể dùng để ăn cắp danh tính của quý vị.

Các kế hoạch hưu bổng bất hợp pháp thường nhắm vào những người đang bị áp lực tài chính hoặc những người không hiểu về luật hưu bổng.

Lấy tiền hưu bổng của quý vị từ bất kỳ quỹ hưu bổng nào mà không đáp ứng điều kiện được gọi là "điều kiện cho rút tiền", hoặc khuyến khích người khác làm như vậy là bất hợp pháp.

Các kế hoạch hưu bổng bất hợp pháp có thể dẫn đến hành vi ăn cắp danh tính

Nếu quý vị tham gia một trong các kế hoạch này, quý vị cũng có thể trở thành nạn nhân của identity theft (ăn cắp danh tính). Đây là trường hợp mà một ai đó sử dụng thông tin cá nhân của quý vị và giả vờ là quý vị để phạm tội lừa đảo hay các tội khác.

Một khi bị ăn cắp danh tính và thông tin của quý vị bị sử dụng trái phép, có thể phải mất nhiều năm mới chỉnh sửa được vấn đề này.

Chuyển tiền hưu bổng qua quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF)

Hầu hết các kế hoạch hưu bổng bất hợp pháp đều đòi hỏi quý vị phải chuyển tiền hưu bổng từ quỹ hưu bổng hiện tại của mình vào một quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) mới được thiết lập. Thủ tục này gọi là 'chuyển tài khoản'.

Trước khi chuyển tài khoản hoặc chuyển tiền hưu bổng của quý vị, hãy liên lạc quỹ hưu bổng của quý vị. Họ có thể cho quý vị biết nếu quý vị có thể rút tiền hưu bổng của mình hay không.

Chúng tôi đang làm việc với các quỹ hưu bổng để củng cố các thủ tục chuyển tài khoản và protect your retirement savings from illegal schemes (bảo vệ tiền dành dụm cho hưu trí của quý vị tránh khỏi các kế hoạch bất hợp pháp.

Khi nào thì quý vị có thể rút tiền hưu bổng của mình một cách hợp pháp

Nói chung, quý vị chỉ được rút tiền hưu bổng của mình khi quý vị đạt "tuổi sử dụng tiền hưu bổng" (preservation age) và ngừng làm việc.

Hiện tại, ở Úc tuổi sử dụng tiền hưu bổng là 55 tuổi đối với những người sinh trước 1 tháng 7, năm 1960. Tuổi này sau đó sẽ tăng dần. Với những người sinh sau ngày 30 tháng 6, năm 1964 tuổi sử dụng tiền hưu bổng là 60 tuổi.

Có những trường hợp đặc biệt mà quý vị có thể rút tiền hưu bổng ra sớm một cách hợp pháp. Các trường hợp này bao gồm các tình trạng có các bệnh lý cụ thể hoặc khi quý vị đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Để biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện để rút tiền hưu bổng ra sớm hay không:

Khi quý vị rút tiền hưu bổng ra sớm một cách hợp pháp, quý vị không phải trả phí nộp đơn cho bất cứ ai cả.

Cư dân tạm trú

Dưới tư cách là một temporary resident (cư dân tạm trú), quý vị có thể hội đủ điều kiện được trả tiền hưu bổng của mình khi quý vị rời khỏi nước Úc. Trường hợp này gọi là trả tiền hưu bổng khi rời khỏi Úc (DASP).

Quý vị có thể nộp đơn xin trả tiền hưu bổng khi rời khỏi Úc (DASP) nếu những điều sau đây là đúng sự thật:

 • quý vị đã đến Úc với một thị thực tạm thời (không bao gồm thị thực tiểu hạng 405 và 410)
 • thị thực của quý vị không còn hiệu lực nữa
 • quý vị đã rời khỏi Úc

Điều kiện trả tiền này không áp dụng cho công dân hoặc thường trú nhân Úc hoặc New Zealand.

Các hình phạt cho việc rút tiền hưu bổng ra sớm bất hợp pháp

Có các hình phạt nặng cho việc rút tiền hưu bổng ra sớm bất hợp pháp. Quý vị không thể xin được khấu trừ cho bất kỳ một lệ phí nào mà người cổ động lấy từ tiền hưu bổng của quý vị.

Nếu quý vị rút tiền hưu bổng ra sớm bất hợp pháp:

 • quý vị có thể phải trả tiền lời và tiền phạt trên số tiền hưu bổng mà quý vị đã rút
 • số tiền đó sẽ được tính vào khoản thu nhập chịu thuế của quý vị, ngay cả sau này quý vị bỏ tiền hưu bổng đó vào lại quỹ

Nếu quý vị đã tham gia vào một kế hoạch này, hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức để nộp đơn tình nguyện tiết lộ. Chúng tôi sẽ xem xét hoàn cảnh của quý vị khi quyết định hành động tiếp theo.

Các thành viên và người quản lý quỹ ủy thác của các SMSF

Người quản lý quỹ ủy thác là người quản lý quỹ hưu bổng. Sự khác biệt giữa một SMSF và các loại quỹ khác là các thành viên của SMSF là những người quản lý quỹ ủy thác. Điều đó có nghĩa là họ điều hành SMSF cho lợi ích riêng của họ.

Nếu quý vị là một người quản lý quỹ ủy thác SMSF và quý vị cho phép tiền hưu bổng được rút ra sớm, quý vị:

 • có thể phải chịu các hình phạt thủ tục hành chính
 • có thể bị truất quyền.

Nếu bị truất quyền, quý vị không thể hoạt động như là một người quản lý quỹ ủy thác của một SMSF và tên quý vị sẽ được công bố trên mạng.

Có thể có các hình phạt khác, tùy thuộc vào mức độ tham gia của quý vị trong kế hoạch này.

Người cổ động

Những ai khuyến khích hoặc cổ động cho việc rút tiền hưu bổng ra sớm bất hợp pháp được gọi là "người cổ động". Họ có thể bị chúng tôi và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) truy tố cho việc vi phạm:

 • Superannuation Industry (Supervision) Act 1993 (Đạo Luật Ngành Quỹ Hưu bổng (Giám sát) 1993)
 • Corporations Act 2001 (Đạo Luật Công ty 2001)
 • Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (Đạo Luật Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc 2001).

Những sự vi phạm này có thể bao gồm hành vi lừa gạt và đưa ra lời khuyên về sản phẩm tài chính khi không có giấy phép hành nghề dịch vụ tài chính của Úc.

Các án phạt dân sự và hình sự, gồm có những khoản tiền phạt rất lớn và án tù giam có thể được đưa ra.

Cho chúng tôi biết về các kế hoạch bất hợp pháp

Nếu có bất cứ ai đó tìm đến quý vị và nói rằng quý vị có thể rút tiền hưu bổng ra sớm:

 • Hãy ngừng tham gia vào kế hoạch, tổ chức hoặc tiếp xúc với người tìm đến quý vị.
 • Đừng ký bất cứ giấy tờ gì.
 • Đừng cung cấp cho họ bất kỳ chi tiết cá nhân nào của quý vị, như là Số hồ sơ thuế (TFN) hay mật khẩu.
 • Khẩn cấp gọi cho chúng tôi qua số 13 10 20 và cho chúng tôi biết tình trạng của quý vị. Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, hãy gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (TIS National) qua số 13 14 50. Dịch vụ này sẽ gọi cho chúng tôi với một thông dịch viên để chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc của quý vị.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về hưu bổng, truy cập Your superannuation basics (Những điều cơ bản về tiền hưu bổng của quý vị).

Để biết thêm thông tin về việc khi nào quý vị có thể và không thể rút tiền hưu bổng ra sớm:

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, hãy gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (TIS National) qua số 13 14 50. Dịch vụ này sẽ gọi cho chúng tôi với một thông dịch viên để chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc của quý vị.

Chúng tôi có thông tin bằng languages other than English (các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh).

QC39618