ato logo
Search Suggestion:

Đăng ký GST

Last updated 1 July 2021

Quý vị có thể đăng ký goods and services tax (GST) - (thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)) trực tuyến, qua điện thoại hoặc thông qua đại diện thuế hoặc BAS đã đăng ký khi quý vị đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc bất kỳ lúc nào sau này. Đây được gọi là đăng ký 'GST tiêu chuẩn'.

Quý vị chỉ cần đăng ký GST một lần, ngay cả khi quý vị điều hành nhiều hơn một doanh nghiệp.

Trong trang này:

Xem thêm:

Khi nào cần đăng ký

Nếu quý vị chưa đăng ký GST, hãy kiểm tra mỗi tháng để xem liệu quý vị đã đạt đến ngưỡng hay có khả năng vượt quá ngưỡng đó hay không. Quý vị cần đăng ký trong vòng 21 ngày kể từ khi doanh thu GST của quý vị vượt quá ngưỡng liên quan.

Quý vị phải đăng ký GST:

 • khi doanh vụ hoặc doanh nghiệp của quý vị có doanh thu GST (tổng lợi tức trừ GST) từ 75.000 đô la trở lên - xem Tính toán doanh thu GST của mình
 • khi quý vị bắt đầu một doanh nghiệp mới và mong muốn doanh thu đạt đến ngưỡng GST (hoặc hơn) trong năm đầu tiên hoạt động
 • nếu quý vị đã kinh doanh và đã đạt đến ngưỡng GST
 • nếu tổ chức phi lợi nhuận của quý vị có doanh thu GST từ 150.000 AUD mỗi năm trở lên
 • khi quý vị cung cấp dịch vụ đi lại bằng taxi hoặc xe limousine cho hành khách (bao gồm cả dịch vụ taxi công nghệ) bất kể doanh thu GST của quý vị là bao nhiêu - điều này áp dụng cho cả tài xế chủ sở hữu và nếu quý vị cho thuê hoặc thuê taxi
 • nếu quý vị muốn yêu cầu bồi hoàn thuế nhiên liệu cho doanh nghiệp hoặc công ty của mình.

Đăng ký GST là không bắt buộc nếu doanh nghiệp hoặc công ty của quý vị không thuộc vào một trong các danh mục này. Nếu quý vị chọn đăng ký, thông thường quý vị phải đăng ký ít nhất 12 tháng.

Xem:

Media: When to register for GST
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=nixx79jdgigzcu (Duration: 1.31 mins)

Cách thức đăng ký

Trước khi đăng ký GST tiêu chuẩn, quý vị cần có Australian business number (ABN) - (Số doanh nghiệp Úc (ABN)). Quý vị có thể nhận ABN khi quý vị đăng ký tên doanh nghiệp của mình lần đầu tiên hoặc sau đó.

Sau khi có ABN, quý vị có thể đăng ký GST:    

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng văn bản về chi tiết đăng ký GST của quý vị, bao gồm cả ngày đăng ký có hiệu lực, và chi tiết ABN của quý vị, nếu quý vị chưa nhận được.

Xem thêm:

Nếu quý vị không đăng ký

Nếu quý vị không đăng ký GST và được yêu cầu phải đăng ký, quý vị có thể phải trả GST cho doanh số bán hàng được thực hiện kể từ ngày quý vị được yêu cầu đăng ký. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi quý vị không đưa GST vào trong giá của những lần bán hàng đó.

Quý vị cũng có thể phải trả tiền phạt và lãi suất.

Xem thêm:

Lùi ngày đăng ký GST của quý vị

Quý vị có thể nộp đơn xin lùi ngày đăng ký GST của mình. Đối với các kỳ tính thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2012, việc lùi ngày đăng ký GST được giới hạn trong bốn năm. Điều này có nghĩa là, trừ khi có gian lận hoặc trốn tránh:

 • chúng tôi không thể lùi ngày đăng ký GST của quý vị quá bốn năm
 • quý vị không cần phải đăng ký trước ngày đó.

Xem thêm:

Làm rõ doanh thu GST của mình

Doanh thu GST của quý vị là tổng lợi tức kinh doanh (không phải lợi nhuận), trừ đi:

 • GST được bao gồm trong giá bán cho khách hàng của quý vị
 • các thương vụ bán hàng không phải để thanh toán và không phải chịu thuế
 • các thương vụ bán hàng không kết nối với doanh nghiệp quý vị điều hành
 • các thương vụ bán hàng chịu thuế đầu vào mà quý vị thực hiện
 • các thương vụ bán hàng không liên hệ gì với Úc.

Ngưỡng doanh thu GST

Quý vị đạt đến ngưỡng doanh thu GST nếu:

 • doanh thu GST hiện tại của quý vị - (doanh thu của quý vị trong tháng hiện tại và 11 tháng trước- tổng cộng 75.000 AUD trở lên (150.000 AUD trở lên đối với các tổ chức phi lợi nhuận)
 • doanh thu GST dự kiến của quý vị - tổng doanh thu của quý vị trong tháng hiện tại và 11 tháng tiếp theo - có thể là 75.000 đô la trở lên (150.000 đô la trở lên đối với các tổ chức phi lợi nhuận).

Sử dụng gói phần mềm kinh doanh để tính toán doanh thu và chi phí có thể giúp cho công việc này được dễ dàng hơn.

Khi tính toán doanh thu GST dự kiến của quý vị, đừng đưa vào:

 • số tiền mà quý vị nhận được cho việc bán tài sản doanh nghiệp (chẳng hạn như bán tài sản vốn)
 • bất kỳ thương vụ bán hàng nào quý vị thực hiện hoặc có khả năng thực hiện chỉ là kết quả của việc ngừng hoạt động của một doanh nghiệp, hoặc giảm đáng kể và vĩnh viễn quy mô hoặc kích cỡ của một doanh nghiệp.

Ngay cả khi doanh thu GST hiện tại của quý vị bằng hoặc cao hơn ngưỡng doanh thu GST, quý vị không phải đăng ký GST nếu doanh thu GST dự kiến của quý vị thấp hơn ngưỡng.

Ví dụ: Doanh thu GST hiện tại của Barry - Có thể cộng với 11 tháng trước đó

Barry là một người kinh doanh cá thể bán các bộ phận xe hơi chuyên dụng. Cuối tháng 5 năm 2021, tổng lợi tức kinh doanh của anh trong tháng là 2.560 AUD.

Barry phải tính xem số tiền này cộng với tổng lợi tức kinh doanh 11 tháng trước đó đạt đến ngưỡng doanh thu GST là 75.000 AUD hay chưa.

Barry cộng tổng lợi tức kinh doanh của mình trong tháng 5 và các tháng trước đó với nhau. Doanh thu GST hiện tại của anh là 31.170 AUD.

Mặc dù doanh thu GST hiện tại của Barry thấp hơn 75.000 đô la, nhưng bây giờ anh phải tính doanh thu GST dự kiến của mình.

Barry tiếp tục tính toán tổng lợi tức kinh doanh dự kiến của mình mỗi tháng và nếu anh đạt đến ngưỡng trong tương lai, anh sẽ có 21 ngày để đăng ký GST kể từ thời điểm đó.

End of example

Xem thêm:

GST cho người không phải cư dân

Nếu quý vị không phải cư dân, có thể áp dụng các yêu cầu khác nhau về chứng minh danh tính.

Dựa vào hoạt động kinh doanh của quý vị, quý vị có thể đăng ký hoặc:

 • đăng ký GST tiêu chuẩn - dành cho các doanh nghiệp      
  • có ABN
  • cung cấp hàng hoá có liên hệ gì với Úc.
  • xuất hóa đơn thuế
  • mong muốn kê khai tín dụng GST
   
 • đăng ký GST đơn giản - nơi quý vị      
  • cung cấp dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số cho người tiêu dùng Úc từ bên ngoài nước Úc
  • nhập khẩu hàng hóa có giá trị từ 1.000 đô la Úc trở xuống (hàng hóa có giá trị thấp) vào Úc.
   

Bước tiếp theo:

Các nhóm và chi nhánh GST

Các thực thể liên quan có thể tạo thành một nhóm duy nhất cho mục đích GST.

Một thực thể có thể đăng ký riêng một chi nhánh cho mục đích GST nếu điều này phù hợp với cơ cấu quản lý và kế toán của đơn vị đó.

Nếu quý vị là thành viên của nhóm GST, doanh thu của quý vị bao gồm doanh thu của các thành viên khác trong nhóm. Nó không bao gồm các giao dịch giữa các thành viên trong nhóm.

Xem thêm:

QC63629