Show download pdf controls
 • اصول ابتدایی مستمری تقاعدی شما

  یک رهنمای اساسی در مورد این که:

  • مستمری تقاعدی چیست
  • چی​قسم آن را ذخیره کنیم
  • برای افزایش آن کدام کارها را می توان انجام داد.

  مستمری تقاعدی چیست؟

  مستمری تقاعدی که به آن "سوپر" نیز گفته می شود، پولی است که ذریعه کارفرمای شما در دوره کاری خود برای شما دخیره نموده تا زمانی که تقاعد می​کنید از آن استفاده کنید.

  مستمری برای شما موضوع مهمی است، چون هر چه بیشتر ذخیره کنید پول بیشتری برای دوران تقاعدی خود خواهید داشت.

  صرف در شرایط خاص می توانید از پول مستمری خود برداشت کنید – بطورمثال وقتی که تقاعد می​کنید یا به سن 65 سالگی می رسید.

  چی​قسم مستمری را ذخیره کنم؟

  برای اکثر اشخاص، کارفرمایان پول یا "کمک​مصرف" را به یک حساب مستمری برای شما حواله می کنند. این موضوع "تضمین مستمری" نام دارد. تادیه این کمک​مصرف ها مجزا از معاش شما است. در رابطه با مبلغی که کارفرمای شما برای مستمری باید تادیه کند قوانینی وجود دارند.

  به طور کلی، کارفرما در مواردی مکلف به تادیه مستمری است که شما:

  • 18ساله به بالاتر بوده و عایدتان (بدون احتساب مالیات) در ماه 450 دالر یا بیشتر باشد
  • پایان​تر از 18 سال باشید، عایدتان (بدون احتساب مالیات) در ماه 450 دالر یا بیشتر باشد و در هفته بیشتر از 30 ساعت کار کنید.

  این موارد در صورتی که کار شما به صورت تفننی، نیمه​وقت یا تمام​وقت بوده و حتی اگر اقامت موقت داشته باشید، تطبیق می شوند. اگر شما پیمانکاری باشید که معاش​تان را بصورت عمده برای کار دریافت نموده و حتی اگر از نمبر کسب​وکار استرالیایی (ABN) برخوردار باشید، ممکن است واجد شرایط به شمار بروید.

  پول چی​قسم به حیث مستمری من تادیه می شود؟

  از تاریخ 1 جولای 2014، از کارفرمای شما خواسته می شود تا حداقل 9.5 فیصد از عواید معمولِ زمانی شما را به حیث مستمری تادیه کند. این مقدار در جریان سالیان آتی افزایش خواهد یافت.

  عواید معمول زمانی عبارت است از عاید شما برای ساعات معمول کاری بشمول پرداختی های فوق پروگرام، بعضی از بخششی ها، کمک​مصرف ها و رخصتی با معاش. پرداختی های مربوط با اضافه کاری معمولا در عواید معمول زمانی لحاظ نمی شود.

  همچنان می توانید پول خود را به صندوق ذخیره مستمری اضاف کنید و در بعضی از مواقع، دولت استرالیا نیز مبالغی را به این صندوق حواله می کند.

  اگر کارفرمای من مبلغ صحیحی از مستمری را تادیه نکند، چی باید بکنم؟

  با کارفرمای خود صحبت کنید. از او پرسان کنید مستمری شما را در کدام زمان هایی تادیه می کند، به کدام صورت این تادیه را انجام داده و مبلغ پرداختی چقدر است.

  برای تایید تادیه یا عدم تادیه مستمری شما ذریعه کارفرما، می توانید آخرین اظهارنامه کاربری سرمایه مستمری را بررسی نموده یا با متصدی صندوق سرمایه مستمری در تماس شوید.

  اگر تافعلاً هم به این عقیده استید که کارفرما از تادیه مستمری که حق شما است خودداری می​کند، می توانید با ما به نمبر 13 10 20 درتماس شوید.

  آیا باید متوجه اشخاصی باشم که ارائه دهنده دسترسی زودهنگام به مستمری هستند؟

  متوجه اشخاص ارائه دهنده طرح های مختلف جهت کسب دسترسی زودهنگام به ذخیره مستمری شما قبل از تقاعدی باشید. این اشخاص به شما خواهند گفت که می توانند به شما کمک کنند تا به دلایلی همچون تادیه قرضه ها، خرید خانه یا موتر و یا سفر به ذخیره مستمری خود دسترسی پیدا کنید. چنین طرح ها و نقشه هایی غیرقانونی بوده و در صورت ارتکاب می تواند جرایم سنگینی برای شما در قبال داشته باشد.

  نمونه - فیل از تله/دام می گریزد

  در چند ماه اخیر برای خرید موتر در حال جمع کردن پول بوده ام. یکی از همکارانم دوستی را به من معرفی کرد که می تواند به من کمک کند تا جهت خرید موتر، مقداری از پول مستمری خودم را برداشت کنم.

  خوشبختانه ویب​سایت ATO را بررسی کردم و متوجه شدم چنین کاری غیرقانونی است. به مبلغ پولی که می خواستم بگیرم 45% مالیات تعلق می گرفت. ضمن آن، احتمالا جریمه نیز می شدم و ممکن بود به محبس هم بروم؛ اشتباهی که بسیار گران تمام می شود.

  End of example

  موارد ذیل را نیز نگاه کنید:

  چی​قسم یک صندوق مستمری را انتخاب کنم؟

  بیشتر اشخاص می توانند صندوق مستمری که می خواهند کمک​مصرف ها در آن حواله شود را انتخاب کنند. اگر از جمله اشخاص واجدشرایط هستید، آنگاه کارفرمای شما در 28 روز ابتدایی شروع کار باید به شما یک فورمه انتخاب استندرد بدهد تا انتخاب خود را به صورت کتبی انجام دهید. اگر صندوقی را انتخاب نکنید، کارفرمای شما این انتخاب را برایتان انجام خواهد داد.

  برای آن عده از کارمندان که صندوق ترجیحی خود را انتخاب نکرده اند، تمامی کارفرمایان دارای یک صندوق مستمری منتخب یا "صندوق پیش​فرض" هستند که پرداختی های تضمین مستمری را در آن ذخیره می کنند.

  اگر می خواهید کمک​مصرف ها به یک حساب مستمری موجود حواله شود اما جزئیات آن حساب را به یاد نمی آورید، می توانید برای مشاهده تمامی حسابات مستمری خود از myGov استفاده کنید.

  چی​قسم از وضعیت پس​اندازهای مستمری خود مطلع شوم؟

  حصول اطمینان از وجود نمبر فایل مالیاتی (TFN) در صندوق مستمری شما موجب تسهیل کسب معلومات از وضعیت مستمری خود، جابجایی آن بین حسابات و دریافت پرداختی های مستمری از جانب کارفرمای شما یا دولت می گردد.

  با مشاهده اظهارنامه هایی که برای شما ارسال می گردد می توانید وجود یا عدم وجود TFN در صندوق خود را بررسی کنید.

  با استفاده از myGov از وضعیت مستمری خود مطلع شوید

  می توانید یک حساب کاربری myGov باز نموده و ATO را به آن متصل کنید تا بتوانید:

  • جزئیات تمامی حسابات مستمری خود را مشاهده کنید، از جمله هر موردی که از وضعیت آن مطلع نبوده و یا فراموش کرده اید
  • مستمری موجود در اختیار ATO را پیدا کنید. اگر دولت، صندوق مستمری یا کارفرمای شما قادر به پیدا نمودن حسابی برای انتقال مستمری شما به آن نباشند، ما آن را از طرف شما نگاه می داریم
  • با انتقال مستمری به حساب مستمری مورد نظر خود، چندین حساب مستمری را با هم ترکیب کنید. این یک انتقال صندوق به صندوق به شمار رفته و معمولا در سه روز کاری تطبیق خواهد گردید.

  مراحل بعدی:

  چی​قسم مستمری خود را افزایش دهم؟

  ضمن کمک​مصرف هایی که کارفرمای شما تادیه می کند، شما نیز می توانید مبالغی را به مستمری خود اضافه نمایید. می توانید از معاش خود بدون احتساب مالیات، مبالغی را به حیث "کسری از معاش" به مستمری خود اضافه نموده و یا مستمری را با استفاده از معاش خود با احتساب مالیات افزایش دهید.

  اگر از گزینه کسری از معاش استفاده کنید، کارفرمای شما کمک​مصرف های تضمین مستمری را بر بنیاد حقوق کسرشده جدید شما تادیه خواهد نمود.

  بر مبلغی که می توانید بدون تادیه مالیات اضافی در هر سال مالی بر مستمری خود بیافزایید محدودیت هایی وجود دارد که به آن ها "سرپوش" می گویند. اگر کمک​مصرف اضافی شما بیش از حد تعیین شده در این سرپوش ها باشد، باید مالیات اضافی تادیه نمایید. اگر قصد دارید بیشتر از 25000 دالر به مستمری خود (بشمول کمک​مصرف های کارفرما) بیافزایید، با یک شخص خبره و شایسته در این مورد مشوره کنید.

  کمک​مصرف های مستمری دولت

  اگر از معاش پایان یا متوسط برخوردارید، ممکن است واجد شرایط دریافت کمک​مصرف های مستمری از جانب دولت استرالیا باشید.

  موارد ذیل را نیز نگاه کنید:

  چی​قسم به مزایای مستمری خود دسترسی داشته باشم؟

  به طور کلی، زمانی به پول مستمری خود دسترسی خواهید داشت که تقاعد کنید. با این حال، شرایطی برای دسترسی زودهنگام شما به پس​انداز مستمری خود وجود داشته که عبارتند از مشکل جدی اقتصادی و بعضی از شرایط طبی خاص.

  اگر زودتر از موعد و به طور قانونی نیازمند مقداری از مستمری پس​انداز شده خود باشید، از صندوق مستمری خود درباره اینکه می توانید قبل از اجرا به آن دسترسی داشته باشید یا خیر سوال کنید.

  اشخاص با اقامت موقت در حال ترک استرالیا

  اگر با اقامت موقت در استرالیا کار می کنید و واجد شرایط مستمری هستید، کارفرمای شما مکلف است کمک​مصرف های تضمین مستمری شما را تادیه نماید. ممکن است زمانی که استرالیا را ترک می کنید پول مستمری به شما تادیه شود. این مورد، تادیه مستمری ترک استرالیا (DASP) نام دارد.

  شهروندان نیوزلند و اشخاص با اقامت دائم استرالیا واجد شرایط دریافت این پرداختی نیستند.

  برای کسب معلومات از واجد شرایط بودن خود و ثبت نام برای DASP به صورت آنلاین یا در دانلود فورمه درخواست کاغذی، به این ویب​سایت مراجعه کنید ato.gov.au/departaustralia

  پول مستمری از دیگر کشورها

  اگر قصد آوردن پول خود یا صندوق تقاعدی از دیگر کشور ها را دارید، ممکن است قوانین مالیاتی خاصی در این مورد وجود داشته باشد که باید از آن ها مطلع باشید. با مشاور مالی یا مامور مهاجرتی خود صحبت نمایید.

  معلومات بیشتر

  برای کسب معلومات بیشتر در مورد مستمری، به ویب​سایت ato.gov.au/super مراجعه نموده یا با ما ذریعه نمبر 13 10 20 در تماس شوید.

  اگر نمی توانید به خوبی انگلیسی صحبت کنید و می خواهید با یک مامور مالیاتی صحبت نمایید، با سرویس ترجمه به نمبر 13 14 50 جهت دریافت کمک درتماس شوید.

   Last modified: 06 Apr 2020QC 38423