Show download pdf controls
 • ภาษีในออสเตรเลีย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

  คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาของเอกสาร ภาษีในออสเตรเลีย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ (PDF, 488KB)This link will download a file

  ทำไมเราถึงต้องจ่ายภาษี

  ภาษีคือเงินที่บุคคล และธุรกิจจ่ายให้กับรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ รวมถึง:

  • สุขภาพ
  • การศึกษา
  • การป้องกันประเทศ
  • ถนนและทางรถไฟ
  • ประกันสังคมและการจ่ายเงินอื่น ๆ จาก Centrelink - Services Australia

  ในฐานะชาวออสเตรเลีย เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนต่าง ๆ มากมาย (ตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น) ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่านการเก็บภาษี

  คุณต้องจ่ายภาษีเท่าใด

  จำนวนภาษีที่คุณต้องจ่ายขึ้นอยู่กับ:

  • คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีหรือไม่
  • คุณมีรายได้เท่าใด
  • คุณทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือไม่
  • คุณมี tax file number (TFN) (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) หรือไม่ นี่ก็คือเลขประจำตัวที่คุณควรแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบ หลังจากที่คุณได้เริ่มงานกับพวกเขา

  หากคุณเริ่มทำงานก่อนที่จะมี TFN คุณมีเวลา 28 วันเพื่อขอรับเลขประจำตัวนี้และแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบ หากคุณไม่มีเลขประจำตัวนี้ นายจ้างจำเป็นต้องหักภาษีจากรายได้ของคุณตามอัตราสูงสุด

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  ก่อนที่คุณเริ่มทำงาน

  ใบอนุญาตทำงานในออสเตรเลีย

  หากคุณเป็นผู้พำนักที่เป็นชาวต่างชาติ คุณจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจาก Department of Home Affairs ก่อนที่จะเริ่มทำงานในออสเตรเลีย Home Affairs สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่คุณได้ รวมถึงประเภทของวีซ่าที่อนุญาตให้คุณทำงานในออสเตรเลีย

  ขั้นตอนต่อไป:

  • โปรดติดต่อ Home Affairs (ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ของคุณคือเลขประจำตัวของคุณ คุณสามารถรับ TFN ได้ฟรี

  คุณควรขอรับ TFN ก่อนเริ่มทำงานหรือหลังจากเริ่มทำงานทันที มิฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายภาษีแพงขึ้น เราออกเลข TFN ให้แก่บุคคลธรรมดา ธุรกิจ และองค์กรอื่น ๆ เพื่อใช้ระบุตัวตนและเก็บบันทึกข้อมูล

  โดยวิธีที่คุณยื่นขอ TFN จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

  หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอเลข TFN โปรดไปที่:

  หากคุณย้ายถิ่นมาที่ออสเตรเลีย หรือถือวีซ่าผู้พำนักชั่วคราวที่อนุญาตให้คุณทำงานในออสเตรเลีย คุณสามารถยื่นขอ TFN ทางออนไลน์ได้

  หากต้องการยื่นขอทางออนไลน์ โปรดไปที่:

  เมื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอครบถ้วนแล้ว คุณจำเป็นต้องมีเอกสารที่ยืนยันตัวตนของคุณ

  การดำเนินการขอ TFN และส่ง TFN ไปยังที่อยู่ของคุณอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 28 วัน

  การเก็บรักษา TFN ของคุณให้ปลอดภัย

  TFN จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ดังนั้นโปรดเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัย TFN ของคุณจะยังคงเป็นหมายเลขเดิม แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ เปลี่ยนงาน ย้ายไปรัฐอื่น หรือไปต่างประเทศก็ตาม

  อย่าให้ผู้อื่นใช้ TFN ของคุณโดยเด็ดขาด แม้แต่เพื่อนหรือญาติก็ตาม การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เลขประจำตัว การมอบเลขประจำตัวให้บุคคลอื่น หรือขายเลขประจำตัวถือเป็นอาชญากรรม

  มอบ TFN ของคุณให้แก่บุคคลต่าง ๆ ต่อไปนี้เท่านั้น:

  • ให้แก่เราขณะพูดคุยเรื่องบันทึกทางภาษีของคุณ
  • ให้แก่นายจ้างของคุณหลังจากคุณเริ่มงาน แต่อย่าให้ในขณะที่สมัครงาน
  • ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
  • Services Australia
  • ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนของคุณ
  • กองทุนเงินเกษียณ (ซูเปอร์) ของคุณ
  • สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของคุณเพื่อเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เช่น Higher Education Loan Program (HELP)

  รายงานการสูญหาย การถูกขโมย หรือการใช้ TFN ในทางที่ผิดต่อเราทันที โดยติดต่อที่หมายเลข 1800 467 033

  การเก็บรักษา TFN และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ระบุตัวตนให้ปลอดภัยจะช่วยป้องกันอาชญากรรมด้านเอกลักษณ์บุคคลได้ อาชญากรรมด้านเอกลักษณ์บุคคลเกิดขึ้นเมื่อรายละเอียดเอกลักษณ์ของบุคคลถูกใช้เพื่อกระทำความผิด

  อีเมล โทรสาร ข้อความ และโทรศัพท์หลอกลวงอาจฟังดูน่าเชื่อถือมาก อย่าป้อน TFN รหัสผ่าน หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ลงในอีเมลหรือ SMS โปรดใช้ความระมัดระวัง และถ้าคุณไม่แน่ใจว่าการสื่อสารดังกล่าวมาจากเราหรือไม่ โปรดติดต่อสายด่วนแจ้งการหลอกลวงของเราที่หมายเลข 1800 008 540

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  Australian business numbers (ABN) มีไว้สำหรับธุรกิจ

  ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์ หรือจำเป็นต้องมี ABN เพื่อที่จะทำงานในออสเตรเลีย การมี ABN หมายความว่าคุณ:

  • ทำธุรกิจส่วนตัว
  • ต้องจ่ายภาษีของตัวคุณเองให้กับเรา
  • อาจจำเป็นต้องจ่ายเงินเกษียณ (ซูเปอร์) ให้กับตัวคุณเอง
  • อาจไม่มีประกัน หากคุณได้รับบาดเจ็บ

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  เมื่อคุณเริ่มทำงาน

  กรอกแบบฟอร์มชี้แจงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้เสร็จ

  เมื่อคุณเริ่มทำงาน นายจ้างของคุณจะขอให้คุณกรอก Tax file number declaration (แบบฟอร์มชี้แจงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) (NAT 3092) เพื่อแจ้ง TFN และข้อมูลส่วนตัวของคุณให้พวกเขาทราบ

  พวกเขาจะใช้แบบฟอร์มการชี้แจงนี้เพื่อคำนวณว่าคุณจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไร

  คุณมีเวลา 28 วันเพื่อกรอกแบบฟอร์มชี้แจงนี้ให้เสร็จและมอบให้แก่นายจ้างของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว นายจ้างจำเป็นต้องหักภาษีจากรายได้ของคุณตามอัตราสูงสุด

  เงินเกษียณ (ซูเปอร์)

  ซูเปอร์คือระบบออมทรัพย์เพื่อการเกษียณของออสเตรเลีย นี่คือเงินที่แบ่งออกมาตลอดชีวิตการทำงานของคุณเพื่อมอบให้แก่คุณหลังจากที่คุณเกษียณ

  เมื่อคุณเริ่มงานใหม่ คุณก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจระบบของเงินเกษียณ (ซูเปอร์) และทราบถึงสิทธิและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเอง การตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคุณ เมื่อคุณเกษียณ

  เงินอุดหนุนเงินเกษียณ (ซูเปอร์) จากนายจ้างเป็นเงินส่วนเพิ่มเติมจากเงินเดือนของคุณ คนส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกองทุนซูเปอร์ของออสเตรเลียใด

  โดยทั่วไปแล้ว ถ้าคุณได้รับเงิน $450 ขึ้นไปในเดือนปฏิทิน นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนร้อยละของเงินได้ของคุณเข้าบัญชีซูเปอร์ให้แก่คุณ

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  การยื่นขอคืนภาษี

  ในฐานะบุคคลธรรมดา คุณต้องยื่นขอคืนภาษี ในกรณีที่:

  • คุณจ่ายภาษีไปในระหว่างปีภาษี (1 กรกฎาคมถึง 30 มิถุนายน)
  • เงินได้ที่ต้องเสียภาษี (รวมถึงเบี้ยเลี้ยงหรือการชำระเงินจาก Centrelink) เกินเกณฑ์บางประการสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ – ดู คุณจำเป็นต้องยื่นขอคืนภาษีหรือไม่
  • คุณเป็นผู้พำนักชาวต่างชาติในออสเตรเลีย และมีรายได้ $1 ขึ้นไปในระหว่างปีภาษี (ไม่รวมถึงรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ)
  • คุณออกจากออสเตรเลียถาวร หรือออกไปนานกว่าหนึ่งปีภาษี

  ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้ยื่นขอคืนภาษี

  ขณะยื่นขอคืนภาษี คุณจำเป็นต้องทราบว่า:

  • คุณมีรายได้เท่าใดจากการทำงาน จากดอกเบี้ยในบัญชีธนาคารหรือการลงทุน
  • คุณถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ของคุณไปเท่าใด (นายจ้างหักเงินจากรายได้ของคุณและส่งให้กับเราเป็นจำนวนเท่าใด)
  • เกี่ยวกับเงินลดหย่อนและภาษีลดหย่อนใด ๆ ที่คุณอ้างสิทธิ์

  เงินลดหย่อนเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถอ้างสิทธิ์เพื่อใช้ลดเงินภาษีที่คุณต้องจ่าย เงินลดหย่อนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งก็คือจำนวนเงินที่คุณต้องชำระไปกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยคุณหารายได้ คุณต้องสามารถแสดงได้ว่า:

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหารายได้
  • ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • คุณมีบันทึกที่ยืนยันถึงค่าใช้จ่ายของคุณ (เช่น ใบเสร็จ)

  นายจ้างของคุณจำเป็นต้องให้ใบแสดงรายการเงินได้หรือสรุปการชำระเงินกับคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงว่าคุณมีรายได้เท่าใด และคุณจ่ายภาษีไปเท่าใด

  ขั้นตอนถัดไป:

  การเก็บบันทึก

  เมื่อคุณยื่นขอคืนภาษี เราจะประมวลผลและคำนวณว่าคุณชำระภาษีเป็นจำนวนที่ถูกต้องหรือไม่ เราจะแจ้งผลให้คุณทราบโดยส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้กับคุณ

  คุณต้องเก็บรักษาบันทึก เช่น ใบเสร็จอ้างสิทธิ์การลดหย่อนเอาไว้ คุณต้องเก็บรักษาบันทึกเหล่านี้ไว้อย่างน้อยห้าปีนับจากวันที่คุณยื่นขอคืนภาษี เราอาจขอให้คุณสำแดงบันทึกเหล่านี้แก่เรา

  myDeductions เป็นวิธีการที่สะดวกสบายเพื่อเก็บบันทึกรายได้ และรายจ่ายของคุณไว้ในที่เดียว ดาวน์โหลด ATO app (แอป) ไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ แล้วเลือกไอคอน myDeductions

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  กรอกข้อมูลและยื่นขอคืนภาษี

  ต้องยื่นขอคืนภาษีเมื่อใด

  หากคุณเตรียมเอกสารและยื่นขอคืนภาษีของตัวเอง คุณต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม หากคุณใช้บริการตัวแทนภาษีเป็นครั้งแรก หรือใช้บริการของตัวแทนที่แตกต่างจากปีที่แล้ว คุณต้องติดต่อตัวแทนภายในวันที่ 31 ตุลาคม

  คุณอาจต้องชำระค่าปรับ หากคุณไม่ยื่นขอคืนภาษีและจ่ายเงินที่คุณค้างอยู่ให้กับเรา

  การยื่นขอคืนภาษีทางออนไลน์โดยใช้ myTax

  คุณสามารถยื่นขอคืนภาษีทางออนไลน์ได้โดยใช้ myTax ซึ่งเป็นวิธียื่นขอคืนภาษีทางออนไลน์ที่ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย

  สำหรับการใช้งาน myTax คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี myGov เป็นอันดับแรก แล้วจึงผูกบัญชีของคุณเข้ากับบริการออนไลน์ของ ATO

  ขั้นตอนต่อไป:

  การยื่นขอคืนภาษีโดยใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน

  คุณสามารถใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนเพื่อเตรียมเอกสารและยื่นขอคืนภาษีของคุณได้ คุณจำเป็นต้องติดต่อพวกเขาก่อนวันที่ 31 ตุลาคม คุณสามารถค้นหาตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน หรือตรวจสอบว่าพวกเขาเป็นตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนหรือไม่

  ขั้นตอนต่อไป:

  ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการยื่นขอคืนภาษี

  หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยื่นขอคืนภาษี คุณสามารถใช้โปรแกรม Tax Help ได้

  Tax Help คือกลุ่มของชุมชนอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองของ ATO ที่ให้บริการช่วยเหลือคนทั่วไปในการขอคืนภาษีทางออนไลน์โดยใช้ myTax ซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่เปิดเผยข้อมูลลับ

  โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมในเมืองหลวงทุกแห่ง และพื้นที่ระดับภูมิภาคมากมายทั่วออสเตรเลีย

  ขั้นตอนต่อไป:

   Last modified: 22 Sep 2020QC 61857