Show download pdf controls
 • Làm cách nào để tránh hoạt động hoạt động phá sản giả mạo

  Hoạt động phá sản giả mạo là khi một công ty đóng cửa để trốn tránh trả nợ. Một công ty mới sau đó được bắt đầu và tiếp tục các hoạt động kinh doanh giống như vậy, mà không có nợ nần. Khi điều này xảy ra:

  • nhân viên bị mất tiền lương, hưu bổng và các quyền lợi
  • các doanh nghiệp khác cũng bị đặt vào thế yếu trong cạnh tranh
  • nhà cung cấp và nhà thầu cũng không được trả tiền
  • cộng đồng bị mất một khoản doanh thu mà có thể đã đóng góp cho các dịch vụ cộng đồng.

  Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chính phủ khác thông qua Phoenix Taskforce (đội công tác chống phá sản giả mạo) để ngăn chặn hoạt động phá sản giả mạo.

  Tìm hiểu về:

  Phải lưu ý điều gì và làm sao để bảo vệ bản thân

  Bất kể quý vị là một doanh nghiệp làm việc với các doanh nghiệp khác, một nhà thầu, hay một nhân viên, đều có thể phát hiện ra những dấu hiệu một doanh nghiệp đang dính líu tới hoạt động phá sản giả mạo.

  Nếu quý vị đang điều hành một doanh vụ

  Hãy lưu ý những dấu hiệu sau để biết được một công ty quý vị hợp tác có thể dính líu tới một hoạt động phá sản giả mạo:

  • báo giá thấp hơn giá thị trường
  • các giám đốc công ty đã dính líu tới các thực thể đã thanh lý trước đây
  • yêu cầu gửi thanh toán tới một công ty mới
  • thay đổi giám đốc của công ty hoặc tên gọi của công ty, trong khi giữ nguyên quản lý và nhân viên.

  Trước khi quý vị làm việc với một doanh nghiệp khác

  Trước khi quý vị làm việc với một doanh nghiệp của người khác, hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của họ bằng cách:

  • xác nhận rằng họ đã đăng bạ và số Australian business number (ABN) của họ hợp lệ tại ABN LookupExternal Link (bằng Tiếng Anh)
  • tra cứu trên ASIC Connect registersExternal Link (bằng Tiếng Anh) để kiểm tra rằng họ là một thực thể đã đăng bạ và không trong quá trình thanh lý hay quản trị bên ngoài
  • yêu cầu các tham chiếu
  • kiểm tra tín dụng với doanh nghiệp này
  • tra cứu trực tuyến xem công ty hoặc giám đốc của nó có báo cáo truyền thông tiêu cực nào không
  • yêu cầu thanh toán trước, trả tiền khi nhận hàng, các khoản thanh toán theo đợt, hoặc đảm bảo rằng quý vị nhận một khoản đặt cọc đủ lớn.

  Nhân viên hoặc nhà thầu

  Nếu quý vị làm việc cho một công ty, hãy lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sau đây cho thấy chủ lao động của quý vị có thể đang dính líu tới các hoạt động phá sản giả mạo:

  • quý vị không nhận được phiếu lương
  • số ABN và tên của công ty thay đổi, nhưng số điện thoại và địa chỉ giữ nguyên
  • hưu bổng và các quyền lợi lao động khác của quý vị không được trả
  • lương của quý vị bị trả chậm, ít hơn, hay dưới mức lương tối thiểu
  • phiếu lương đề tên chủ lao động khác người mà quý vị tin rằng là người chủ quý vị làm việc cùng.

  Để bảo vệ bản thân khỏi hoạt động phá sản giả mạo, quý vị có thể:

  • gọi điện tới quỹ hưu bổng của mình để kiểm tra rằng tiền hưu bổng của quý vị đang được trả
  • nếu chủ lao động của quý vị báo cáo thông qua Single Touch Payroll - hãy kiểm tra hưu bổng của quý vị tài thời điểm hiện tại bằng cách đăng nhập vào myGov và truy cập ATO Online Services
  • kiểm tra phiếu lương để xem thay đổi về tên và thông tin của chủ lao động
  • tra cứu trực tuyến để kiểm tra về các phản hồi hay ấn phẩm truyền thông tiêu cực.

  Nếu quý vị đang được thanh toán không đều - hãy hỏi tại sao. Quý vị cũng có thể liên lạc với Fair Work OmbudsmanExternal Link để nhận lời khuyên.

  Xem thêm:

  Người cư trú theo thị thực

  Nếu quý vị đang làm việc tại Úc theo diện thị thực 457 hoặc Temporary Skills Shortage visa, quý vị phải làm việc cho các doanh nghiệp tài trợ diện thị thực của quý vị. Nếu quý vị đang làm việc cho một doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp tài trợ của quý vị, quý vị có thể bị mất quyền lợi của người lao động hoặc bị trả lương thấp hơn so với mức phải trả.

  Hiện đã có sẵn các nguồn tài liệu để giúp quý vị bảo vệ bản thân khỏi chủ lao động giả mạo phá sản khả nghi.

  Xem thêm:

  Nếu doanh nghiệp của quý vị đang gặp khó khăn

  Nếu quý vị là một giám đốc điều hành và doanh nghiệp của quý vị đang gặp khó khăn, một cố vấn có thể liên lạc với quý vị để tư vấn. Trong khi hầu hết cố vấn tuân thủ luật lệ, hãy cẩn trọng với những cố vấn đưa ra lời khuyên hành động có thể phi pháp. Điều này bao gồm tư vấn mọi người tham gia vào hoạt động phá sản giả mạo. Nếu làm theo lời khuyên của họ, quý vị đặt bản thân vào vị trí rủi ro. Quý vị có thể bị phạt tiền, bị kết án hình sự hoặc thậm chí là ngồi tù.

  Hãy cẩn trọng với cố vấn mà:

  • không đăng bạ với cơ quan theo luật định liên quan hoặc thành viên của hiệp hội nghề nghiệp
  • khẳng định đưa ra lời khuyên trước khi vỡ nợ và khuyến khích quý vị tham gia vào hoạt động không phù hợp hoặc thậm chí là bất hợp pháp.
  • liên hệ với quý vị sau khi chủ nợ của quý vị đã khởi kiện
  • đề nghị quý vị chuyển tài sản của mình cho bên thứ ba mà không cần thanh toán
  • đưa ra lời khuyên về việc tái cấu trúc doanh nghiệp của quý vị để tránh phải trả các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ khác
  • đưa cho quý vị một khoản phí dựa trên phần trăm nợ hoặc nghĩa vụ của quý vị
  • thông báo với quý vị rằng họ biết một quản tài viên, người sẽ bảo vệ lợi ích cá nhân hoặc tài sản của quý vị
  • nói chuyện với quý vị về một người định giá có thể định giá thấp hơn bất kỳ tài sản nào
  • yêu cầu quý vị cung cấp thông tin không chính xác cho cơ quan chức năng
  • đề nghị quý vị có thể giữ lại hoặc hủy các hồ sơ liên quan để ngăn quản tài viên hoặc người được ủy thác phá sản tiếp cận
  • đề nghị họ thay mặt quý vị giao dịch với quản tài viên hoặc người được ủy thác.

  Nhận lời khuyên từ một chuyên gia đã đăng bạ

  Nếu doanh nghiệp của quý vị đang gặp khó khăn, điều quan trọng là phải hành động và nhận tư vấn ngay lập tức từ một chuyên gia đã đăng bạ.

  Nếu quý vị cần thành lập công ty hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp của mình, một quản tài viên đã đăng bạ hoặc người được ủy thác đã đăng ký sẽ có thể giúp bạn.

  Xem thêm:

  Báo cáo hoạt động phá sản giả mạo khả nghi

  Chúng tôi làm việc với các cơ quan khác của Chính phủ Úc để ngăn chặn các hoạt động phá sản giả mạo phi pháp. Có những hậu quả nghiêm trọng đối với người dân khi tham gia vào các hoạt động lừa đảo phá sản, kể cả bị đi tù, phạt tiền và tịch thu tài sản cá nhân.

  Nếu quý vị có thông tin về một người mà quý vị nghĩ rằng có thể tham gia vào các hoạt động phá sản giả mạo, quý vị có thể mật báo cho ATO: Quý vị có thể:

  • gọi cho chúng tôi theo số 1800 060 062.
  • hãy gọi cho chúng tôi qua Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 13 14 50 nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh
  • điền vào biểu mẫu mật báo trực tuyến - truy cập ato.gov.au/tipoff (bằng Tiếng Anh).

  Quý vị cũng có thể liên lạc với Fair Work Ombudsman tại fairwork.gov.auExternal Link hoặc gọi điện cho họ theo số 13 13 94.

  Chúng tôi rà soát tất cả các báo cáo một cách nghiêm túc. Do luật về quyền riêng tư nên chúng tôi sẽ không thể thông báo cho quý vị về kết quả của thông tin mà quý vị cung cấp.

  Xem thêm:

   Last modified: 27 Apr 2021QC 44722