ato logo
Search Suggestion:

Mật báo hành vi sai trái

Last updated 16 March 2020

Thuật ngữ “nền kinh tế đen” nay đã được đổi thành “nền kinh tế bóng”. Thay đổi này được áp dụng để phản ánh định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hoạt động kinh tế không được khai báo và phi trung thực.

Chúng tôi cam kết xử lý các hành vi phá sản giả mạo, trốn thuế và hành vi kinh tế đen và bảo vệ các doanh nghiệp trung thực và cộng đồng.

Việc mật báo hành vi sai trái không chỉ giới hạn trong các vấn đề về thuế - chúng tôi muốn lắng nghe khi có người chiếm được lợi thế cạnh tranh so với những người đang làm đúng. Nếu quý vị lo ngại rằng quý vị hoặc một người mà quý vị biết đang làm sai thì quý vị có thể báo cho chúng tôi biết về điều đó.

Để báo cáo về bất kỳ hành vi phá sản giả mạo, trốn thuế hoặc hành vi kinh tế đen rõ ràng hoặc khả nghi nào, quý vị có thể:

 • hoàn thành mẫu đơn mật báo trực tuyến. Mẫu đơn này cũng có sẵn trong mục liên hệ với chúng tôi tại ứng dụng ATO (bằng tiếng Anh)
 • gọi điện thoại tới đường dây nóng về Kinh tế đen theo số 1800 060 062.

Quý vị có thể báo cáo những gì

Chúng tôi muốn nghe về các hành vi sau:

 • đòi hỏi hoặc trả lương bằng tiền mặt trao tay để tránh nghĩa vụ thuế
 • không báo cáo hoặc báo cáo dưới mức lợi tức thu được
 • trả lương thấp
 • phớt lờ các hạn chế thị thực và gian lận thị thực
 • gian lận lý lịch cá nhân
 • gian lận ABN, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và thuế
 • ma túy và thuốc lá bất hợp pháp
 • hợp đồng giả - trình bày một mối quan hệ việc làm như là một thỏa thuận theo hợp đồng
 • phá sản giả mạo - cố tình thanh lý và tái thành lập một doanh nghiệp khác để tránh nghĩa vụ
 • tham gia vào các kế hoạch tránh thuế vượt ra ngoài mục đích chính sách pháp luật và chủ đích tham gia vào các bước để tránh thuế và các hệ thống hưu bổng
 • trốn thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá, xăng dầu)
 • những người không phải là cư dân mua bất động sản của Úc một cách bất hợp pháp
 • rửa tiền
 • đánh bạc phi pháp
 • hàng giả.

Ví dụ về những mối lo ngại mà quý vị có thể có

Quý vị có thể được chào mời:

 • giảm giá nếu trả bằng tiền mặt, giao dịch tiền mặt hoặc 'cashy', mà không cần biên nhận hoặc giảm giá dành cho tiền mặt/người thân
 • một công việc trả lương bằng tiền mặt, không có bảng lương hoặc các khoản trợ cấp hưu bổng
 • một thỏa thuận hứa hẹn lợi ích về thuế, chẳng hạn như nâng khống hoặc tạo ra các khoản khấu trừ giả tạo.

Quý vị có thể thấy một người nào đó:

 • không ghi lại các mặt hàng bán trên máy bán hàng hoặc để mở ngăn kéo tiền hàng
 • trả lương bằng tiền mặt
 • có hai bộ sổ sách khác nhau
 • xóa các giao dịch trên các điểm của hệ thống bán hàng
 • tránh trả tiền hỗ trợ con cái hoặc các nghĩa vụ khác
 • không khai báo hết lợi tức
 • xin khấu trừ chi phí liên quan đến công việc mà họ không được hưởng
 • quảng cáo một chương trình kế hoạch thuế nằm ngoài tinh thần của pháp luật
 • không nộp khai thuế hoặc giữ hồ sơ.

Một số ví dụ khác:

 • chủ doanh nghiệp thêm chi phí cá nhân vào khoản chi phí xin khấu trừ của doanh nghiệp
 • chủ doanh nghiệp không nộp tường trình hoạt động hoặc khai thuế
 • chủ doanh nghiệp trả lương cho nhân viên trễ hơn hoặc thấp hơn mức thông thường phải trả
 • chủ doanh nghiệp không trả tiền hưu bổng hoặc các quyền lợi khác của nhân viên
 • các chuyên gia thuế khuyến khích quý vị khai sai hay khai tăng khoản khấu trừ hoặc che giấu hoặc khai sai lợi tức thật của quý vị. Nếu quý vị lo lắng về đạo đức của một chuyên gia thuế, quý vị cũng nên khiếu nại với Hội đồng Những người Hành nghề Thuế vụExternal Link (bằng tiếng Anh).

Các chuyên gia thuế lo ngại về đạo đức của một chuyên gia thuế khác

Là một chuyên gia thuế, quý vị có thể:

 • thấy những người mạo nhận là chuyên gia thuế
 • quan ngại về hành vi sai trái của chuyên gia thuế trước đây của khách hàng, (nên cân nhắc việc tiết lộ tự nguyện (bằng tiếng Anh) để tránh tiền phạt và tiền lãi mà khách hàng của quý vị có thể phải trả)
 • biết những khách hàng đã nhận được đề nghị, hoặc có liên quan đến các chương trình tránh thuế
 • muốn báo cáo mối lo ngại của quý vị đến Hội đồng Những người hành nghề Thuế vụExternal Link (bằng tiếng Anh) hoặc trực tiếp cho chúng tôi.

Xem thêm:

Cách thức mật báo tốt nhất

Khi mật báo, nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi càng nhiều thông tin thì chúng tôi càng có thể làm tốt hơn công việc bảo vệ các doanh nghiệp trung thực và cộng đồng. Ngay cả khi quý vị chỉ biết một phần chi tiết hoặc chỉ có thể điền xong vài phần của mẫu đơn mật báo thì thông tin này vẫn rất hữu ích.

Nếu quý vị đang báo cáo về một cá nhân thì thông tin hữu ích bao gồm:

 • tên của họ
 • địa chỉ
 • số điện thoại
 • chi tiết về thông tin truyền thông xã hội (ví dụ, tên người dùng và địa chỉ hồ sơ).

Nếu quý vị đang báo cáo về một doanh nghiệp thì thông tin hữu ích bao gồm:

 • tên của doanh nghiệp
 • Số doanh nghiệp Úc (ABN)
 • địa chỉ doanh nghiệp
 • số điện thoại
 • trang web
 • chi tiết thông tin truyền thông xã hội (ví dụ, tên trang và địa chỉ hồ sơ).

Thông tin hữu ích khác bao gồm:

 • thông tin về một nhóm hoặc mạng lưới nếu có nhiều hơn một người hoặc thực thể có liên quan
 • chi tiết về hành vi quý vị đã phác giác, chẳng hạn như:    
  • giấu lợi tức
  • man khai chi phí hoặc khoản khấu trừ thuế
  • không khai thuế hoặc tường trình hoạt động
  • khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt mà không cần biên nhận
  • lợi tức của họ không tương ứng với mức sống của họ
  • không trả đúng hưu bổng cho nhân viên
  • sử dụng danh tính của người khác để yêu cầu hoàn tiền
  • tạo tài liệu hoặc hồ sơ giả mạo hay gian lận
  • cố tình phá sản và tái lập một doanh nghiệp khác để tránh nghĩa vụ thuế
  • trình bày một mối quan hệ việc làm như là một thỏa thuận theo hợp đồng
  • tiến hành các hoạt động bất thường có vẻ không đúng đắn, chẳng hạn như trồng trọt hoặc bán thuốc lá có bao bì đơn giản
  • đưa ra lời khuyên về thuế tài chính/pháp lý có vẻ không đúng đắn.
   

Cách thức báo cáo

Chỉ mất vài phút để mật báo. Nếu quý vị biết hoặc nghi ngờ các hành vi phá sản giả mạo, trốn thuế hoặc hoạt động kinh tế đen, hãy báo cáo bằng cách:

 • hoàn thành Mẫu đơn mật báo (bằng tiếng Anh). Mẫu đơn này cũng có sẵn trong mục liên hệ với chúng tôi tại ứng dụng ATO (bằng tiếng Anh).
 • gọi cho chúng tôi theo số 1800 060 062.
 • nộp bản khiếu nại về hưu bổng chưa thanh toán (bằng tiếng Anh) về chủ sử dụng lao động của quý vị (chứ không phải về một doanh nghiệp khác)
 • viết thư cho chúng tôi - đánh dấu là ‘in confidence’ ('tuyệt đối bí mật') và gửi tới:
  Australian Taxation Office
  Tax Integrity Centre
  Locked Bag 6050
  ĐANDENONG  VIC  3175
 • Nếu quý vị không thông thạo tiếng Anh và muốn trao đổi với chúng tôi, xin hãy gọi điện thoại cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) theo số 13 14 50 để nhận trợ giúp cho cuộc gọi của quý vị.
 • Các chuyên gia thuế có thể cung cấp thông tin bằng cách gọi cho số 13 72 86 (Mã Fast Key 3 4).

Hãy nhớ để ý đến số tham chiếu khi quý vị gửi mẫu đơn mật báo hành vi sai trái (bằng tiếng Anh). Quý vị sẽ cần số này nếu quý vị muốn thêm bất kỳ thông tin nào sau đó.

Phản hồi của chúng tôi - kết quả

Khi chúng tôi nhận được thông tin mật báo, chúng tôi sẽ kiểm tra chéo thông tin và đánh giá xem có cần thêm hành động nào không.

Các nhân tố như số lượng chi tiết được cung cấp sẽ giúp chúng tôi đánh giá được mật báo của quý vị và cho phép chúng tôi hành động khi thích hợp.

Do luật về quyền riêng tư nên chúng tôi sẽ không thể thông báo cho quý vị về kết quả của thông tin mà quý vị cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật về quá trình giải quyết. Hãy yên tâm chúng tôi luôn nghiêm túc xem xét tất cả các thông tin.

Những trường hợp gần đây

Dưới đây là các ví dụ về mật báo mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng, và thông tin đầy đủ đã cho phép chúng tôi thực hiện điều tra.

Ví dụ 1 - Doanh nghiệp trả lương bằng tiền mặt trao tay và không ghi chép doanh số tiền mặt

Một cửa hàng đồ ăn nhanh đã bị tố cáo về việc trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên của mình và không báo cáo toàn bộ lợi tức. Do có mật báo, chúng tôi đã kiểm tra doanh nghiệp và nhận thấy rằng họ đã báo cáo thấp hơn con số thực một khoản lợi tức lớn và thuế khấu trừ PAYG. Chủ doanh nghiệp đã bị truy tố và cáo buộc 13 tội danh đã cẩu thả khi nộp bảng tường trình sai.

Ví dụ 2 - Công ty an ninh trốn tránh các nghĩa vụ đối với nhân viên

Chúng tôi nhận được một số mật báo về một công ty đã thực hiện một số hành vi không công bằng như ép buộc nhân viên làm việc với tư cách là nhà thầu, trả 'lương bằng tiền mặt trao tay', không trả đúng số tiền hoặc các khoản hưu bổng và không đáp ứng một số nghĩa vụ thuế và pháp lý. Sau cuộc điều tra, doanh nghiệp phải chịu một số tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi đáng kể.

Ví dụ 3 - Phương tiện truyền thông xã hội giúp cho chúng tôi tiếp cận thông tin

Một thành viên của cộng đồng đã mật báo về một người thọ thuế đã khoe khoang trên Facebook về việc tăng tiền hoàn thuế lợi tức của họ bằng cách khai các khoản khấu trừ mà họ không được hưởng. Tuổi, nơi ở, nghề nghiệp và chi tiết trường trung học của cá nhân đó đã bị ghi lại từ hồ sơ Facebook của họ. Chúng tôi đã điều tra và điều chỉnh các khoản khấu trừ và chiết giảm thuế mà người thọ thuế khai trong hai năm. Người thọ thuế phải trả thuế lợi tức còn thiếu và tiền lời cho khoản thuế sai biệt..

End of example

Xem thêm:

Quyền riêng tư của quý vị

Quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ bởi Luật về Quyền riêng tư 1988 và các quy định giữ bí mật nghiêm ngặt của Luật Thẩm định Thuế lợi tức 1936, Luật Quản lý Thuế 1953 và các luật thuế khác.

Xem thêm:

QC60799